งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุการณ์สารเคมีลุกไหม้ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุการณ์สารเคมีลุกไหม้ที่ท่าเรือแหลมฉบัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุการณ์สารเคมีลุกไหม้ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
เกิดเหตุวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา น. บริเวณ ลานวางตู้สินค้าท่าเทียบเรือ B3 ผู้ประกอบการ : บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (ESCO) ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

2 B3

3 สารเคมีที่เกิดการลุกไหม้
- ชื่อสาร : โซเดียมเปอร์ซัลเฟต (Na2S2O8) - คุณสมบัติ : เป็นของแข็ง ผงสีขาว เป็นสารออกซิไดเซอร์ มีคุณสมบัติกัดกร่อน หากสัมผัสความชื้นหรือน้ำ จะเกิดปฏิกิริยาเคมีและเป็นสารกัดกร่อน หากสัมผัสกับสารซึ่งไหม้ไฟได้อาจทำให้เกิดไฟได้ เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน การสูดดม หรือการสัมผัสทาง ผิวหนังอาจก่อให้เกิดการแพ้ได้ บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต น้ำหนัก 9,142 กิโลกรัม นำเข้าโดย บริษัท YAMAHATSU (THAILAND) จำกัด ขนมาจากประเทศเยอรมนี ทำการถ่ายลำที่ท่าเรือกลัง ประเทศมาเลเซีย บรรทุกเรือ SIAM BRIDGE ต่อมายังท่าเรือแหลมฉบัง

4

5

6

7

8 การแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบัง
กลุ่มที่ 1 : ห้ามขนถ่ายที่ท่าเรือแหลมฉบัง ยกเว้น Cobolt-60 และ Tantalum Glass กลุ่มที่ 2 : ให้ขนถ่ายข้างลำเรือ เพื่อส่งมอบโดยตรง กลุ่มที่ 3 : ให้ฝากเก็บที่คลังสินค้าอันตราย

9 น้ำหนักสินค้าอันตราย
ปริมาณสินค้าอันตรายผ่านท่าเรือแหลมฉบัง (ขาเข้าและขาออก) ประจำปีงบประมาณ ปีงบประมาณ น้ำหนักสินค้าอันตราย TOTAL Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8 Class 9 W/TON 2549 13,606 51,832 213,590 44,773 84,793 71,423 431 166,686 259,845 906,979 2550 15,675 67,342 246,427 54,671 91,879 60,215 152 183,313 251,385 971,059 2551 7,298 86,628 278,658 79,047 96,499 67,992 61 204,326 299,117 1,119,626 2552 11,501 67,389 232,473 40,625 95,918 48,942 805 164,089 234,204 895,946 2553 8,685 45,481 169,936 33,499 115,528 28,576 515 121,454 201,814 725,488 GTTL. 56,765 318,672 1,141,084 252,615 484,617 277,148 1,964 839,868 1,246,365 4,619,098

10 การใช้งานระบบ DG - Net 1. สามารถไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ 2. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ รอการอนุมัติจาก DG ภายใน 24 ชม ท่านจะได้รับ ยืนยันการอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้เข้ามา login ที่ -net.org/login.html   id ที่สมัครทางหน้าเว็บ ต่อไปขอเรียกว่า "admin“ admin จะไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มสินค้าอันตรายได้ แต่จะมีสิทธิ์เพิ่มผู้กรอกแบบฟอร์ม ผู้กรอกแบบฟอร์ม ต่อไปขอเรียกว่า "user"

11 การใช้งานระบบ DG – Net (ต่อ)
4. login ด้วย user เพื่อเตรียมกรอกแบบฟอร์มสินค้าอันตราย 5. ไปที่เมนู SDS Upload เพื่อแนบเอกสารความปลอดภัย 6. ไปที่เมนู Consignee List เพื่อเพิ่ม Consignee 7. ไปที่เมนู expert เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 8. ไปที่เมนู กรอกแบบฟอร์ม เลือกแบบฟอร์มที่ต้องใช้ 9. กรอกแบบฟอร์มรายงานสินค้าอันตราย 10. หากถูกต้องแล้วให้กด Confirm 11. กด Print เพื่อพิมพ์เอกสาร


ดาวน์โหลด ppt เหตุการณ์สารเคมีลุกไหม้ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google