งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุการณ์สารเคมีลุกไหม้ที่ท่าเรือแหลม ฉบัง - เกิดเหตุวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น. - บริเวณ ลานวางตู้สินค้าท่าเทียบเรือ B3 - ผู้ประกอบการ : บริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุการณ์สารเคมีลุกไหม้ที่ท่าเรือแหลม ฉบัง - เกิดเหตุวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น. - บริเวณ ลานวางตู้สินค้าท่าเทียบเรือ B3 - ผู้ประกอบการ : บริษัท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุการณ์สารเคมีลุกไหม้ที่ท่าเรือแหลม ฉบัง - เกิดเหตุวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น. - บริเวณ ลานวางตู้สินค้าท่าเทียบเรือ B3 - ผู้ประกอบการ : บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (ESCO) ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

2 B3

3 สารเคมีที่เกิดการลุกไหม้ - ชื่อสาร : โซเดียมเปอร์ซัลเฟต (Na 2 S 2 O 8 ) - คุณสมบัติ : เป็นของแข็ง ผงสีขาว เป็นสาร ออกซิไดเซอร์ มีคุณสมบัติกัดกร่อน หากสัมผัส ความชื้นหรือน้ำ มีคุณสมบัติกัดกร่อน หากสัมผัส ความชื้นหรือน้ำ จะเกิดปฏิกิริยาเคมีและเป็นสาร กัดกร่อน จะเกิดปฏิกิริยาเคมีและเป็นสาร กัดกร่อน หากสัมผัสกับสารซึ่งไหม้ไฟได้ อาจทำให้เกิดไฟได้ หากสัมผัสกับสารซึ่งไหม้ไฟได้ อาจทำให้เกิดไฟได้ เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน การ สูดดม หรือการสัมผัสทาง เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน การ สูดดม หรือการสัมผัสทาง ผิวหนังอาจก่อให้เกิดการแพ้ ได้ ผิวหนังอาจก่อให้เกิดการแพ้ ได้ - บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต น้ำหนัก 9,142 กิโลกรัม - นำเข้าโดย บริษัท YAMAHATSU (THAILAND) จำกัด - ขนมาจากประเทศเยอรมนี ทำการถ่ายลำที่ ท่าเรือกลัง ประเทศมาเลเซีย บรรทุกเรือ SIAM BRIDGE ต่อมายัง ท่าเรือแหลมฉบัง บรรทุกเรือ SIAM BRIDGE ต่อมายัง ท่าเรือแหลมฉบัง

4

5

6

7

8 การแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตราย ที่ท่าเรือแหลมฉบัง กลุ่มที่ 1 : ห้ามขนถ่ายที่ท่าเรือแหลมฉบัง ยกเว้น Cobolt-60 และ Tantalum Glass กลุ่มที่ 2 : ให้ขนถ่ายข้างลำเรือ เพื่อส่งมอบโดยตรง กลุ่มที่ 3 : ให้ฝากเก็บที่คลังสินค้าอันตราย

9 ปริมาณสินค้าอันตรายผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ( ขาเข้า และขาออก ) ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2553 ปีงบประมา ณ น้ำหนักสินค้าอันตราย TOTAL Class 1 Class 2Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 Class 8Class 9W/TON 2549 13,606 51,83 2 213,59 0 44,77 3 84,79 3 71,42 3 431 166,6 86 259,845 906,979 2550 15,675 67,34 2 246,42 7 54,67 1 91,87 9 60,21 5 152 183,3 13 251,385 971,059 2551 7,298 86,62 8 278,65 8 79,04 7 96,49 9 67,99 2 61 204,3 26 299,117 1,119,6 26 2552 11,501 67,38 9 232,47 3 40,62 5 95,91 8 48,94 2 805 164,0 89 234,204 895,946 2553 8,685 45,48 1 169,93 6 33,49 9 115,5 28 28,57 6 515 121,4 54 201,814 725,488 GTTL. 56,765 318,6 72 1,141,0 84 252,6 15 484,6 17 277,1 48 1,964 839,8 68 1,246,3 65 4,619,0 98

10 การใช้งานระบบ DG - Net 1. สามารถไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.dg- net.org/register.html http://www.dg- net.org/register.html 2. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ รอการอนุมัติจาก DG ภายใน 24 ชม ท่านจะได้รับ email ยืนยันการอนุมัติ 3. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้เข้ามา login ที่ http://www.dg -net.org/login.html id ที่สมัครทางหน้าเว็บ ต่อไปขอเรียกว่า "admin“ admin จะไม่สามารถกรอกแบบฟอร์ม สินค้าอันตรายได้ แต่จะมีสิทธิ์เพิ่มผู้กรอก แบบฟอร์ม ผู้กรอกแบบฟอร์ม ต่อไปขอ เรียกว่า "user"

11 การใช้งานระบบ DG – Net ( ต่อ ) 4.login ด้วย user เพื่อเตรียมกรอก แบบฟอร์มสินค้าอันตราย 5. ไปที่เมนู SDS Upload เพื่อแนบเอกสาร ความปลอดภัย 6. ไปที่เมนู Consignee List เพื่อเพิ่ม Consignee 7. ไปที่เมนู expert เพื่อเพิ่มรายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญ 8. ไปที่เมนู กรอกแบบฟอร์ม เลือกแบบฟอร์ม ที่ต้องใช้ 9. กรอกแบบฟอร์มรายงานสินค้าอันตราย 10. หากถูกต้องแล้วให้กด Confirm 11. กด Print เพื่อพิมพ์เอกสาร


ดาวน์โหลด ppt เหตุการณ์สารเคมีลุกไหม้ที่ท่าเรือแหลม ฉบัง - เกิดเหตุวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น. - บริเวณ ลานวางตู้สินค้าท่าเทียบเรือ B3 - ผู้ประกอบการ : บริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google