งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดงภาพสามมิติ จัดทำโดย ด.ญ.ญาณตา สมาภาคย์ เลขที่24 ด.ญ.ปิยธิดา เทพฝอย เลขที่ 29 ด.ญ.อรวรรณ อินทรสุวรรณ์ เลขที่ 36 ด.ญ.อัจจิมา พุมมาจันทร์ เลขที่ 37.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดงภาพสามมิติ จัดทำโดย ด.ญ.ญาณตา สมาภาคย์ เลขที่24 ด.ญ.ปิยธิดา เทพฝอย เลขที่ 29 ด.ญ.อรวรรณ อินทรสุวรรณ์ เลขที่ 36 ด.ญ.อัจจิมา พุมมาจันทร์ เลขที่ 37."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแสดงภาพสามมิติ จัดทำโดย ด.ญ.ญาณตา สมาภาคย์ เลขที่24 ด.ญ.ปิยธิดา เทพฝอย เลขที่ 29 ด.ญ.อรวรรณ อินทรสุวรรณ์ เลขที่ 36 ด.ญ.อัจจิมา พุมมาจันทร์ เลขที่ 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี

2 การแสดงภาพสามมิติ รูปภาพแสดงการมองหน้าจอสามมิติผ่านแว่นตาสามมิติ

3 การถ่ายภาพ 3 มิติ การถ่ายภาพสามมิติ หรือ 3-D imaging การถ่ายภาพสามมิติ หรือ 3-D imaging หมายถึง เทคนิคใดก็ได้ที่สามารถเก็บข้อมูลภาพเป็นสามมิติหรือที่สามารถ สร้างภาวะลวงตาให้เห็นความลึกของภาพนั้นได้ ภาพสองมิติอื่นๆ สร้าง ได้ด้วยวิธีทำเป็นภาพ 2 ภาพที่มีความแตกต่าง การสร้างภาพ3 มิติประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกโดยเซอร์ ชาร์ล วีทสโตน การสร้างภาพ3 มิติประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกโดยเซอร์ ชาร์ล วีทสโตน เมื่อ พ.ศ. 2381 เมื่อ พ.ศ. 2381

4 เทคนิคการแสดงภาพ ๓ มิติ เป็นการนำภาพ ๒ มิติมาแสดงผล โดยมีเทคนิคการแสดง ภาพที่ทำให้ตาข้างซ้ายและตาข้างขวามองเห็นภาพของวัตถุเดียวกันใน มุมมองที่แตกต่างกัน ส่งผลให้สมองตีความเป็นภาพที่มีความลึก ตัวอย่างเทคนิคการแสดงภาพ ๓ มิติ มีดังนี้

5 การแสดงภาพแบบแอนะกลิฟ (anaglyph) เป็นการฉายภาพสำหรับตาซ้าย และตาขวาที่มีโทนสีที่แตกต่าง กันลงบนฉากรับภาพเดียวกัน โทนสีที่ใช้มักจะเป็นสีแดงและ น้ำเงิน

6 การแสดงภาพแบบแอ็กทิฟชัตเตอร์ (active shutter)

7 การแสดงภาพแบบแอ็กทิฟชัตเตอร์ (active shutter) การแสดงภาพแบบแอ็กทิฟชัตเตอร์ (active shutter) ต้องแสดงภาพสำหรับตาซ้ายและตาขวาสลับกันไปจน ครบ 120 ภาพ ใน 1 วินาที ตาข้างซ้ายและขวาจึงเห็น ข้างละ 60 ภาพใน 1 วินาที ซึ่งเป็นความถี่ขั้นต่ำที่ทำ ให้ไม่รู้สึกว่าภาพสั่น การฉายภาพลักษณะนี้ต้องใช้ แว่นตาแอ็กทิฟชัตเตอร์ช่วยในการมองเห็นภาพ ต้องแสดงภาพสำหรับตาซ้ายและตาขวาสลับกันไปจน ครบ 120 ภาพ ใน 1 วินาที ตาข้างซ้ายและขวาจึงเห็น ข้างละ 60 ภาพใน 1 วินาที ซึ่งเป็นความถี่ขั้นต่ำที่ทำ ให้ไม่รู้สึกว่าภาพสั่น การฉายภาพลักษณะนี้ต้องใช้ แว่นตาแอ็กทิฟชัตเตอร์ช่วยในการมองเห็นภาพ

8 การแสดงภาพแบบพาราแลกซ์บาร์เรีย (paralax barrier)

9 มีชั้นกรองพิเศษ ทีเรียกว่า ‘พาราแลกซ์บาร์เรีย’ ใน การแบ่งภาพให้ตาแต่ละข้างที่มองผ่านชั้นกรองนี้เห็นภาพ ที่แตกต่างกัน แล้วสมองจะรวมภาพจากตาซ้ายและตาขวา ที่มีมุมมองต่างกันนี้ให้เป็นภาพเดียวกัน ทำให้เรามองเห็น เป็นภาพ ๓ มิติ มีชั้นกรองพิเศษ ทีเรียกว่า ‘พาราแลกซ์บาร์เรีย’ ใน การแบ่งภาพให้ตาแต่ละข้างที่มองผ่านชั้นกรองนี้เห็นภาพ ที่แตกต่างกัน แล้วสมองจะรวมภาพจากตาซ้ายและตาขวา ที่มีมุมมองต่างกันนี้ให้เป็นภาพเดียวกัน ทำให้เรามองเห็น เป็นภาพ ๓ มิติ

10 ตัวอย่างภาพ 3 มิติ

11 THE END FOR PRESENT.


ดาวน์โหลด ppt การแสดงภาพสามมิติ จัดทำโดย ด.ญ.ญาณตา สมาภาคย์ เลขที่24 ด.ญ.ปิยธิดา เทพฝอย เลขที่ 29 ด.ญ.อรวรรณ อินทรสุวรรณ์ เลขที่ 36 ด.ญ.อัจจิมา พุมมาจันทร์ เลขที่ 37.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google