งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพและการ สร้างภาพลักษณ์ 30 ตุลาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพและการ สร้างภาพลักษณ์ 30 ตุลาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพและการ สร้างภาพลักษณ์ 30 ตุลาคม 2550

2 กลยุทธ์การ สื่อสารสุขภาพ ระดับสังคม ระดับปัจเจก ระดับองค์กร Agenda setting การรณรงค์ การใช้ สื่อ พื้นบ้า น สื่อมวล ชน คลื่นสาม ระลอก Media advocacy Social marketing เป้าหมาย เพื่อพัฒนาสุขภาพ และ การสร้างภาพลักษณ์ รศ. ดร. สมสุข รศ. ดร. ปาริชาติ / อ. ดนัย Image รศ. ดร. บุษบา รศ. ดร. ปาริชาติ / อ. ดนัย สุขศึกษา

3 การรณรงค์ด้วยแนวคิด คลื่นสามระลอก คลื่นลูกแรก การรณรงค์จาก สื่อมวลชน ส่วนกลาง คลื่นลูกที่สอง การรณรงค์จาก ชุมชน คลื่นลูกที่สาม การหนุนช่วย จากสื่อมวลชน สื่อพื้นบ้าน สื่อใน ชุมชน กลยุทธ์ 148 สุขภาพองค์รวม สื่อสารแนวใหม่ social movement ทำเป็นลำดับ การ empower การมีผู้ ประสาน ชุมชน หน้า 56 สื่อมวลชน หน้า 180 พัฒนาสุขภาพจากชุมชน + การสร้างภาพลักษณ์ นวัตกรรม และการทำงานกับภาคี Air war Ground war ผู้รับสู่ผู้กระทำ วิเคราะห์ สร้าง ดำเนิน ประเมิน ประสานกับสื่อ / จำแนกสื่อ เสริม พลัง หน้า 184 ทำ ความเข้าใจกับ ภาคี ชุมชนแต่ละแห่งมี ปัญหาและความ ต้องการต่างกัน ( ใช้และ พัฒนา )


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพและการ สร้างภาพลักษณ์ 30 ตุลาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google