งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียนโดย David Meerman Scott. เป็น นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน online content.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียนโดย David Meerman Scott. เป็น นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน online content."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียนโดย David Meerman Scott. เป็น นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน online content

2

3

4

5  หลังจากที่โลก ของ social media มีบทบาทมากยิ่งขึ้น / สิ่ง เหล่านี้ก่อให้เกิดการตื่นตัวและการ เปลี่ยนแปลงกับคนที่ทำหน้าที่ สื่อสาร หลายประการในส่วนของ PR ยุคใหม่ที่ต้องศึกษากลไกของ Social media แล้วนำมา ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการ สร้างภาพลักษณ์ไม่น้อยไปกว่า การ ปกป้อง หรือรับมือกับผลพวง ที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6  โดยใช้ social media เป็นสื่อจูงใจ เพื่อการเป็น Brand Image Engagement ( การสร้าง ความประทับใจ เพื่อสร้าง โอกาสในการเข้าไปอยู่ใน ใจผู้บริโภคให้มากขึ้น )

7  การแจกข่าวในมุมมองใหม่นี้ต่างจาก แนวคิดเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยอยู่บน หลักการว่า เราสามารถส่งข่าวเหล่านี้ถึง กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน “ สื่อมวลชน ”  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตใน การค้นหา และเรียกดูข้อมูล ผ่านทาง Search Engine และ RSS (Really Simple Syndication) คือ รูปแบบการ ส่งผ่าน หรือแลกเปลี่ยนข้อความ หัวข้อ ข่าว ตลอดจนเนื้อข่าว กระจายกันไปใน ระหว่างเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นที่นิยมอย่าง มากในปัจจุบัน

8 1. ไม่ต้องเป็น “ ข่าวใหญ่ ” ขอแค่เรา “ มีเหตุผลที่ดี ” 2. กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ใช่ “ สื่อ ” หรือ “ ผู้สื่อข่าว ” 3. ใส่ Keywords มากๆในตัวข่าว 4. ใส่ Link มายังเว็บไซต์ของเราใน ตัวข่าวด้วย 5. พยายามออกแบบเนื้อข่าวเพื่อให้ คนค้นมาเจอ (Searching) 6. นำกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการ สื่อสาร ผ่านทางข่าวแจก

9 ดัชนีแสดง ความนิยมเว็บไซต์ และความน่าสนใจของเนื้อหาใน เว็บไซต์ http://news.truehits.net/news_online/

10  แถมท้ายด้วยเทคนิคการสร้าง ความน่าเชื่อถืออย่างง่ายๆครับ เราควรทำตัวเป็น “ ผู้นำทาง ความคิด ” อย่ามัวแต่ให้ข่าว ที่เกี่ยวกับบริษัทเท่านั้นนะครับ การให้ข่าวที่เกี่ยวกับ ความก้าวหน้า นวัตกรรม ทิศทาง แนวโน้มตลาดด้วย จะ ทำให้เราดูเป็นผู้นำ และเพิ่ม ความน่าเชื่อถือในสายตาของ ผู้อื่นได้

11  ขณะที่นักการตลาด ได้สร้าง ปรากฏการณ์เป็นการตลาดรูปแบบ ใหม่ สร้างชัยชนะด้วย เครื่องมือ social media ในระยะสั้น ที่มี กรณีศึกษาให้เห็นกันอย่างอย่าง ต่อเนื่อง ที่สำคัญ "Real time marketing & PR " ทำให้เราเห็น ถึงแง่มุมของการสื่อสารของ Social media ในกรณี United Break guitars

12  บทเรียนเกี่ยวกับความเร็วใน การสัมพันธ์กับสื่อ  บทเรียนของการบริหาร การตลาดแบบ real time  บทเรียนของการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่แบบ real time  บทเรียนสุดท้ายของบริษัทที่ ไม่สนใจลูกค้า

13  กฎข้อแรกคือ พลังของ real time จะสังเกตเห็นได้ว่า ความจริง แล้ว มีเว็บไซต์อยู่เพียงไม่กี่เว็บ เท่านั้น ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงลิ่ว อย่างเช่น Google หรือ Wikipedia ซึ่งมียอดผู้เข้าชมเว็บหลายๆ ล้านคน ต่อวัน แต่ยอดผู้เข้าชมเว็บที่เหลืออีก หลายๆ ล้านเว็บกลับมีจำนวนเพียง น้อยนิดเท่านั้น อะไรคือความแตกต่าง คำตอบก็คือ เว็บที่ได้รับความนิยมสูง มีการกระจายข้อมูลแบบ real time

14  กฎข้อที่สอง เส้นทางการกระจายของ ข่าวสาร เมื่อ blogger คนหนึ่งเขียนอะไร บางอย่างที่น่าสนใจลงไปใน blog ของ เขา มีคนกลุ่มหนึ่งสังเกตเห็นและ เกิดปฏิกิริยาต่างๆ อาจด้วยการเขียนตอบ ลงไปใน blog ของคนเขียนเอง หรือ tweet หรือ email บอกต่อๆ ไปยังคน อื่นๆ คลื่นคนที่รู้เรื่องลูกที่ 2 นี้ จะเริ่ม พูดคุยถึงเรื่องนี้ แรงขับเคลื่อน เริ่มเกิดขึ้น และสะสมไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็กลายเป็น ประเด็นร้อน และไปสะดุดความสนใจของ นักข่าวเข้า เลยหยิบไปเขียนลงในสื่อ กระแสหลัก ซึ่งยิ่งเป็นการกระพือเรื่องราว นั้นให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นไปอีก กลายเป็นไฟ ลามทุ่ง ไปจนถึงจุดไคลแม็กซ์สูงสุด ก่อนที่ผู้คนจะเปลี่ยนไปสนใจเรื่องร้อนๆ เรื่องอื่นแบบ real time ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt เขียนโดย David Meerman Scott. เป็น นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน online content.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google