งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. นันทา อ่วมกุล 22-26 ธค.45. ประชาชนสุขภาพดี ROAD MAP ปชช. มีพฤติกรรมสุขภาพ สมบูรณ์ สวล. ดี ชมรมสร้างสุขภาพ บริการ สส. และ สวล. เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. นันทา อ่วมกุล 22-26 ธค.45. ประชาชนสุขภาพดี ROAD MAP ปชช. มีพฤติกรรมสุขภาพ สมบูรณ์ สวล. ดี ชมรมสร้างสุขภาพ บริการ สส. และ สวล. เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. นันทา อ่วมกุล 22-26 ธค.45

2

3 ประชาชนสุขภาพดี ROAD MAP ปชช. มีพฤติกรรมสุขภาพ สมบูรณ์ สวล. ดี ชมรมสร้างสุขภาพ บริการ สส. และ สวล. เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี และใช้นโยบาย ที่เอื้อต่อสุขภาพ ความรู้ การเมือง การเคลื่อนไหว ของสังคม นโยบาย พรบ. กม. กติกา แผนงาน โครงการ งบประมาณ ความรู้ และทักษะผู้ให้บริการ มีการให้บริการ / ดำเนินการ ปชช. มีความรู้ / สนใจ ความรู้ การเมือง การเคลื่อนไหว ของสังคม

4 พญ. นันทา อ่วมกุล 22-26 ธค.45 K & T (Std., คู่มือ, ต้นแบบ ฯลฯ ) T & PR Alliance & Networking M & E C & D D R O R B R ผู้บริหาร - รัฐบาล ส่วนกลาง - ภูมิภาค - ท้องถิ่น ผู้ให้บริการ สื่อมวลชน เครือข่าย สส. ครู - เจ้าของธุรกิจ - อื่นๆ ADVOCACY ENABLING & EMPOWER MEDIATING อำนาจ บารมี ผลประโยชน์ร่วม เงิน - B S C … 5 มิติ หรือมากกว่า สังคมไทย Customer Internal Process Learning & Growth Finance ปชช. ชุมชน สวล. ROAD MAP

5 พญ. นันทา อ่วมกุล 22-26 ธค.45 ความคิด สร้างสรรค์ สิ่งสกัดกั้น ความคิดสร้างสรรค์ การหลีกปัญหา การเลี่ยงความเสี่ยง การให้เหตุผล ความกดดันจาก คนรอบข้าง การตัดสินใจ & ประเมินความเคยชิน ติดรูปแบบ บรรยากาศที่ ส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ บรรยากาศ ที่อิสระ บรรยากาศ ที่ปลอดภัย การยอมรับคน อย่างไม่มีเงื่อนไข การหลีกเลี่ยง การประเมินจากปัจจัยภายนอก การเข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ประเมิน สิ่งที่คนอื่นทำ หรือคิด คนอื่น ไม่ประเมินเรา ทำให้องค์กร มีทางเลือกหลายทาง ในการทำสิ่งใหม่ๆ ที่ต่างจากคนอื่น ความคิดสร้างสรรค์ สำคัญอย่างไร บุคคล ครอบครัวองค์กร มีความสุขจาก ความภาคภูมิใจ ในคุณค่าตนเอง อบอุ่น รื่นรมย์ ผ่อนคลาย นับถือ และ ให้เกียรติกัน ข้อมูลมากพลังสร้างสรรค์ทักษะ เปิดใจ เปิดรับประสบการณ์ ทุกประสาทสัมผัส เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมโยง ข้อมูล บอกความรู้สึก ตนเองแก่ผู้อื่น บอกความรู้สึก แก่ตนเอง ฟังความรู้สึก ของตนเอง จินตนาการ อารมณ์ขัน ดัดแปลงจากรัศมี ธันยธร “ รากฐานของความคิดสร้างสรรค์ ”


ดาวน์โหลด ppt พญ. นันทา อ่วมกุล 22-26 ธค.45. ประชาชนสุขภาพดี ROAD MAP ปชช. มีพฤติกรรมสุขภาพ สมบูรณ์ สวล. ดี ชมรมสร้างสุขภาพ บริการ สส. และ สวล. เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google