งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KUI [ Knowledge Unifying Initiator ]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KUI [ Knowledge Unifying Initiator ]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KUI [ Knowledge Unifying Initiator ]
ทางหน่วยวิจัยภาษาศาสตร์คำนวณ (TCL) ได้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับการสร้างแหล่งความรู้แบบใหม่ขึ้นมา Knowledge Unifying Initiator เรียกย่อ ๆ ว่า KUI หรือ  " คุย " ในภาษาไทย หมายถึง การสนทนาซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ในการสร้างความรู้แบบใหม่ๆ โดยคำว่า Knowledge Unifying Initiator หมายถึง กลุ่มผู้รวบรวมความรู้ (Knowledge Management) เนื่องจากภายในโปรแกรม KUI ประกอบด้วยโครงสร้างซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลักดังนี้ Localization เป็นการนำเสนอคำแปลความหมายของประโยค วลี หรือ คำศัพท์ Opinion Poll เป็นการเสนอความคิดเห็นจากกการสำรวจความคิดเห็น Public Hearing เป็นข้อเสนอแนะ การตีความ ประชาพิจารณ์ ร่างกฎหมาย

2 ภายในโปรแกรมคุยนี้ประกอบด้วยคอมโพเนนต์หลายส่วน ตัวอย่างเช่น 
ดิกชันนารีศัพท์เทคนิค หรือประโยคทางการแพทย์ ประมวลกฏหมาย ฯลฯ   มีการโต้แย้งถกเถียงได้คล้ายเว็บบอร์ด มีการ chat ติดต่อกับผู้ที่ล็อกอินอยู่ในขณะนั้นได้   มีการออกความเห็นและยังสามารถดูรายละเอียดของการสนทนาในหัวข้อนั้นได้ด้วย

3 Google MSN โปรแกรมแปลภาษา Talking Dictionary Spell Check
ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยี Computational Linguistics Laboratory Google MSN โปรแกรมแปลภาษา Talking Dictionary Spell Check

4 คนเราพัฒนาความรู้ได้ด้วยวิธี ดังนี้
มีหัวข้อที่เราสนใจ ( เป็นตัวเริ่มต้นทำให้เกิดการริเริ่ม )  ซึ่งในปัจจุบันนี้  มีการค้นหาหัวข้อมาใช้กับปัญญาประดิษฐ์  ซึ่งเป็นเรื่องยากมากในการทำให้ปัญญาประดิษฐ์มีเรื่องที่สนใจ เสนอแนะ เสนอข้อคิดเห็น  ทำให้เกิดการอภิปราย  ถกเถียง  และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ทัศนคติต่อกัน  มีการปรึกษาหารือกัน การประยุกต์ใช้สู่ชุมชน ( Localization ) ประชาพิจารณ์ ( Public-Hearing ) เช่น  การตั้งกระทู้ ( เป็นการสร้างความรู้ในชุมชน )

5 ตัวอย่างสมมติฐาน Knowledge Development Process

6 การออกแบบ KUI ทำยังไงให้มี user interface ที่เป็น graphic  สามารถใช้งานได้สะดวก และสวยงาม ทำให้เป็น Community-based แบบ online  คือ ต่อเน็ตเมื่อไรก็สามารถที่จะพูดคุยได้ทันที OSS-Styled มีหลากหลายภาษา ( Multi-lingual solution ) support unicode  ซึ่ง unicode สามารถรองรับได้ประมาณ 200 ภาษา  ทั้ง ๆ ที่ทั่วโลกจะใช้ภาษากันประมาณ 200 ภาษา มีการเก็บ log ไว้ ( เก็บ chatlog )

7 Features in KUI Opinion VS Public-Hearing   เป็นการให้ข้อเสนอแนะและการทำ ประชาพิจารณ์โดยใช้ Poll  ซึ่งข้อเสนอแนะใดที่ว่าดีก็จะยังอยู่  ส่วนข้อเสนอแนะที่ไม่ดีนั้นก็จะไม่มีใครเห็นด้วย และต้องตกไปในที่สุด Individual VS Group works  เป็นการทำงานคนเดียว และเลือกคนทำงานกันเป็นกลุ่มจะใช้ CHAT Record of log จะเก็บ Chatlog

8 การเข้าใช้งาน Kui [ Knowledge Unifying Initiator ]
1. เข้าเว็ปไซด์

9 คลิกเพื่อสมัครสมาชิก
2. เข้าสู่ระบบ โดยจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน คลิกเพื่อสมัครสมาชิก

10 3. สมัครสมาชิก

11 4. เข้าสู่ระบบ โดยใส่ User และ Password

12 5. เข้าสู่หน้าต่าง Member page

13 Task List

14 Lookup

15 Forum

16 Participation

17 New Task


ดาวน์โหลด ppt KUI [ Knowledge Unifying Initiator ]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google