งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KUI [ Knowledge Unifying Initiator ] ทางหน่วยวิจัยภาษาศาสตร์คำนวณ (TCL) ได้ สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับการสร้างแหล่งความรู้แบบ ใหม่ขึ้นมา Knowledge Unifying.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KUI [ Knowledge Unifying Initiator ] ทางหน่วยวิจัยภาษาศาสตร์คำนวณ (TCL) ได้ สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับการสร้างแหล่งความรู้แบบ ใหม่ขึ้นมา Knowledge Unifying."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KUI [ Knowledge Unifying Initiator ] ทางหน่วยวิจัยภาษาศาสตร์คำนวณ (TCL) ได้ สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับการสร้างแหล่งความรู้แบบ ใหม่ขึ้นมา Knowledge Unifying Initiator เรียกย่อ ๆ ว่า KUI หรือ " คุย " ในภาษาไทย หมายถึง การ สนทนาซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ในการสร้างความรู้แบบ ใหม่ๆ โดยคำว่า Knowledge Unifying Initiator หมายถึง กลุ่มผู้รวบรวมความรู้ (Knowledge Management) เนื่องจากภายในโปรแกรม KUI ประกอบด้วยโครงสร้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลักดังนี้ Localization เป็นการนำเสนอคำแปลความหมาย ของประโยค วลี หรือ คำศัพท์ Opinion Poll เป็นการเสนอความคิดเห็นจากกการ สำรวจความคิดเห็น Public Hearing เป็นข้อเสนอแนะ การตีความ ประชาพิจารณ์ ร่างกฎหมาย

2 ภายในโปรแกรมคุยนี้ประกอบด้วย คอมโพเนนต์หลายส่วน ตัวอย่างเช่น ดิกชันนารีศัพท์เทคนิค หรือประโยคทาง การแพทย์ ประมวลกฏหมาย ฯลฯ มีการโต้แย้งถกเถียงได้คล้ายเว็บบอร์ด มีการ chat ติดต่อกับผู้ที่ล็อกอินอยู่ในขณะนั้น ได้ มีการออกความเห็นและยังสามารถดูรายละเอียด ของการสนทนาในหัวข้อนั้นได้ด้วย

3 ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยี Computational Linguistics Laboratory Google MSN โปรแกรมแปลภาษา Talking Dictionary Spell Check

4 คนเราพัฒนาความรู้ได้ด้วยวิธี ดังนี้ มีหัวข้อที่เราสนใจ ( เป็นตัวเริ่มต้นทำให้เกิดการ ริเริ่ม ) ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีการค้นหาหัวข้อมาใช้ กับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเรื่องยากมากในการ ทำให้ปัญญาประดิษฐ์มีเรื่องที่สนใจ เสนอแนะ เสนอข้อคิดเห็น ทำให้เกิดการ อภิปราย ถกเถียง และเกิดการแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ทัศนคติต่อกัน มีการปรึกษาหารือ กัน การประยุกต์ใช้สู่ชุมชน ( Localization ) ประชาพิจารณ์ ( Public-Hearing ) เช่น การตั้ง กระทู้ ( เป็นการสร้างความรู้ในชุมชน )

5 ตัวอย่างสมมติฐาน Knowledge Development Process

6 การออกแบบ KUI ทำยังไงให้มี user interface ที่เป็น graphic สามารถใช้งานได้สะดวก และสวยงาม ทำให้เป็น Community-based แบบ online คือ ต่อเน็ตเมื่อไรก็สามารถที่จะพูดคุย ได้ทันที OSS-Styled มีหลากหลายภาษา ( Multi-lingual solution ) support unicode ซึ่ง unicode สามารถรองรับ ได้ประมาณ 200 ภาษา ทั้ง ๆ ที่ทั่วโลกจะใช้ ภาษากันประมาณ 200 ภาษา มีการเก็บ log ไว้ ( เก็บ chatlog )

7 Features in KUI Opinion VS Public-Hearing เป็นการให้ ข้อเสนอแนะและการทำ ประชาพิจารณ์โดยใช้ Poll ซึ่งข้อเสนอแนะใด ที่ว่าดีก็จะยังอยู่ ส่วนข้อเสนอแนะที่ไม่ดีนั้นก็จะไม่มีใครเห็น ด้วย และต้องตกไปในที่สุด Individual VS Group works เป็นการทำงาน คนเดียว และเลือกคนทำงานกันเป็นกลุ่มจะใช้ CHAT Record of log จะเก็บ Chatlog

8 การเข้าใช้งาน Kui [ Knowledge Unifying Initiator ] 1. เข้าเว็ปไซด์ www.tcllab.org/kui

9 2. เข้าสู่ระบบ โดยจะต้อง ลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน คลิกเพื่อ สมัคร สมาชิก

10 3. สมัคร สมาชิก

11 4. เข้าสู่ระบบ โดยใส่ User และ Password ใส่ User กับ Passwor d

12 5. เข้าสู่หน้าต่าง Member page

13 Task List

14 Lookup

15 Forum

16 Participation

17 New Task


ดาวน์โหลด ppt KUI [ Knowledge Unifying Initiator ] ทางหน่วยวิจัยภาษาศาสตร์คำนวณ (TCL) ได้ สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับการสร้างแหล่งความรู้แบบ ใหม่ขึ้นมา Knowledge Unifying.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google