งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซลลูไลท์ ( CELLULITE )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซลลูไลท์ ( CELLULITE )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เซลลูไลท์ ( CELLULITE )
ศัตรูตัวร้ายสำหรับผู้หญิง

2 จัดทำโดย ภญ. ปิยนุช จารุพันธุเศรษฐ์ รหัส 43076207
ภญ. ปิยนุช จารุพันธุเศรษฐ์ รหัส ภก. มนตรี วรรธนเศรณี รหัส ภญ. วรุณยุพา ริ้วตระกูล รหัส

3 outline เซลลูไลท์คืออะไร ที่มาของการเกิดเซลลูไลท์
ระดับความรุนแรงของเซลลูไลท์ วิธีขจัดเซลลูไลท์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเซลลูไลท์

4 เซลลูไลท์คืออะไร? Cell-lu-leet ส่วนประกอบ ไขมัน + น้ำ + ของเสียต่างๆ
Orange skin appearance

5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเซลลูไลท์
น้ำหนัก พบว่าคนที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติจะพบเซลลูไลท์มากกว่าคนปกติ เพศ พบเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ พบในอายุ18ปีขึ้นไป ฮอร์โมน เอสโตรเจน ระบบหมุนเวียนของหลอดเลือด

6 โครงสร้างของผิวหนัง ผิวหนังกำพร้า ( epidermis ) ผิวหนังแท้ ( dermis )
ผิวชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ( subcutis )

7 รูปโครงสร้างของผิวหนัง

8 รูปการเกิดเซลลูไลท์

9 ที่มาของการเกิดเซลลูไลท์
Input output carbohydrate carbohydrate lipid lipid

10 กลไกที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดเซลลูไลท์
Adipose tissue Cappillary wall Collagen fiber

11 Adipose tissue มีการสะสมไขมันมากกว่าปกติ
เซลล์ไขมันพองตัวเพิ่มขนาดอยู่ในชั้นใต้ผิวหนัง

12 Capillary wall ผนังของหลอดเลือดยอมให้มีการผ่านของของเหลวมากขึ้น
แต่ไม่มีการขจัดออก เกิดการคั่งของของเหลวอยู่ภายในเซลล์

13 Collagen fiber เนื้อเยื่อเกี่ยวพันอ่อนแอลง ความยืดหยุ่นลดลง
แปรผันตามอายุ

14 ระดับความรุนแรง แบ่งความรุนแรง โดย Pinch test

15 ระดับความรุนแรง Stage 0 Stage 1 Stage 2 Stage 3
ยืน นอน และ pinch test ไม่พบก้อนนูน Stage 1 ยืน นอน ไม่พบก้อนนูน pinch test พบก้อนนูน Stage 2 นอน ไม่พบก้อนนูน ยืน พบก้อนนูน Stage 3 นอน และ ยืน พบก้อนนูน

16 วิธีการขจัดเซลลูไลท์
การขจัดไขมันส่วนที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนัง ควบคุมอาหาร สมุนไพร เช่น Ginger oil , Grapefruit ครีมต่างๆ เช่น อนุพันธ์ Xanthine อาหารเสริม การผ่าตัด หรือการดูดไขมัน

17 วิธีการขจัดเซลลูไลท์
การทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแข็งแรงขึ้น เพิ่มการบริโภคโปรตีน ลดอนุมูลอิสระ การกระตุ้นการไหลเวียนของระบบน้ำเหลือง ออกกำลังกาย และดื่มน้ำ Body wrapping Electrophoresis และ Vacuum Endermologie

18 Endermologie ใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูง
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการรักษา ใช้หลักการ คลึงและดูด ( rolling-sucking )

19 Endermologie ต้องทำ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
ส่วนใหญ่เห็นผลในการรักษาในครั้งที่ 5-6 ครั้ง ให้ผลดีที่สุดเมื่อรักษาครบ ครั้ง ผลการรักษาจะแปรผันตามอายุ สภาพความเป็นอยู่ ฮอร์โมน

20 Endermologie

21 Endermologie

22 Liposuction เป็นวิธีการดูดไขมันเฉพาะที่ ได้ในปริมาณมาก
มีการสูญเสียเลือด และเกิดแผลน้อย วิธีนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการลดน้ำหนัก ใช้กับเซลลูไลท์ที่เกิดในตำแหน่งที่ไม่สามารถลดด้วยวิธีลดน้ำหนักและออกกำลังกายได้

23 Body wrapping เป็นการกระตุ้นการไหลเวียน ของระบบน้ำเหลืองให้ดีขึ้น

24 Body wrapping

25 Electrotherapy เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าและระบบสูญญากาศ
ทำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง นาน 3-4 สัปดาห์

26 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเซลลูไลท์
ชนิดที่ใช้ภายนอก กลุ่มอนุพันธ์ xanthines ex. Theophylline, Caffeine กลไก ยับยั้ง enzyme phosphodieterase ทำให้ CAMP ไม่ถูกเปลี่ยนเป็น 5AMP ทำให้เกิด lypolysis CAMP AMP Phosphodiesterase

27 Body sculpture lotion,cream
ส่วนประกอบ Cocoa Extract Theophylline or Caffeine Witch Hazel Horsechestnut Liposome พบว่าจะทำให้เกิดการลดลงของไขมันใต้ผิวหนัง 8-14%

28 Cellulite Gel ส่วนประกอบ Britain seaweed Indian chestnut Red vine ivy
Cantella Asiatica กลไก เพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือด เพิ่มความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ

29 Cellasene ส่วนประกอบ EPO Natural fish oil Grape seed bioflavonoids
Dried ginkgo biloba Iron oxide กลไก มีผลต่อการสลายไขมัน แต่ไม่พบว่ามีสารตัวใดเกี่ยวข้อง

30 การทดลองในผลิตภัณฑ์ Cellasene
ไม่พบกลไกเกี่ยวกับการสลายไขมัน พบ ไอโอดีนถึง240mcg เกิน USRDA กำหนด(150mcg) การทดลองไม่มีการกล่าวถึงวิธีการวัดความหนาเซลลูไลท์ จำนวนอาสาสมัครน้อยเกินไป(25คน)

31 Grapefruit (Citrus Paradisi)
ส่วนประกอบ essential oil กลไก essential oil จะไปมีผลในการขจัดสารพิษในร่างกาย สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ยังไม่มีการทดลองที่ช่วยสนับสนุน

32 บทสรุป จากที่กล่าวมาแล้วนั้นจะพบว่าวิธีการขจัดเซลลูไลท์นั้น พื้นฐานของการรักษาคือ การรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม รับประทานอาหารที่มีการใยสูงออกกำลังกายการนวดตามบริเวณที่มีเซลลูไลท์ ส่วนวิธีอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาเซลลูไลท์ แต่การที่จะประเมิน เลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และสภาพเศรษฐกิจ

33 เอกสารอ้างอิง 1.What is cellulite ? [ homepage on the internet ]. Dr. Hawkins.R.Bailey [ cite 2001 June 20 ].Available from: http// 2.How Dose Cellulite Development [ homepage on the internet ]. Draelos ZD and Marenus KD [ cite 2001 June ].Available from: http// 3.รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล.อ้วนไขมัน.กรุงเทพฯ:บริษัท สยามสปอร์ต;2543: 4.Cellulite Treatment:Surgical [ homepage on the internet ].Clara Lieberman,M.D.[ cite 2001 June 21 ].Available from:


ดาวน์โหลด ppt เซลลูไลท์ ( CELLULITE )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google