งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM จะเริ่มได้ ต้องมี...... เวลา (time) เวที / พื้นที่ (space) - physical space - virtual space –etc. ไมตรีจิต (relationship) - love, care, share, commitment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM จะเริ่มได้ ต้องมี...... เวลา (time) เวที / พื้นที่ (space) - physical space - virtual space –etc. ไมตรีจิต (relationship) - love, care, share, commitment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM จะเริ่มได้ ต้องมี...... เวลา (time) เวที / พื้นที่ (space) - physical space - virtual space –etc. ไมตรีจิต (relationship) - love, care, share, commitment คนทำหน้าที่ “ คุณ อำนวย ” (facilitators) Session 5 “ แสดงความมุ่งมั่น แบ่งปันการเรียนรู้ ”

2 โปรดแสดง commitment ของ ท่านในเรื่องการให้ “ เวลา ” (time) โปรดแสดง commitment ของ ท่านในเรื่องการจัดให้มี “ เวที ” (space) โปรดแสดง commitment ของ ท่านในเรื่องการสร้าง “ ไมตรีจิต ” (relationship) โจทย์ข้อที่ 1

3 นำข้อมูลในข้อ 1 มาเขียนใหม่ รวมกันให้เป็นข้อความสั้นๆ เป็น ข้อความแสดงความมุ่งมั่น (Commitment) เป็นคำ ปฏิญาณ (Declaration) ของ กลุ่ม แล้วประกาศให้ที่ประชุมทราบ โจทย์ข้อที่ 2

4 ทบทวน สิ่งที่ได้ทำไปใน 2 วันนี้ (3P) ปรับเปลี่ยนมุมมอง (Paradigm) ลองตั้งเป้าหมาย (Purpose/Vision) เข้าใจหลักการ (Principles/Values)

5 Get Connecte d Get Involved “3 เชื่อม ” “3 ร่วม ” เชื่อมคน - Team เชื่อมคน - Team เชื่อมใจ - Trust เชื่อมใจ - Trust เชื่อมเครือข่าย - Technology เชื่อมเครือข่าย - Technology ร่วมทำ – Let’s do ร่วมทำ – Let’s do ร่วมเรียนรู้ – Let’s learn ร่วมเรียนรู้ – Let’s learn ร่วมแบ่งปัน – Let’s share ร่วมแบ่งปัน – Let’s share “ ตั้ง ต้น ” มีหลักแล้ว มีความมุ่งมั่นแล้ว ต้องออกเดิน ทุกสิ่งเกิดได้ ด้วยก้าวแรก

6 Care & Share/ Give& Grow การมองแบบบูรณาการ ต้องมองด้วยใจ ต้องใช้ปัญญา Share & Shine

7 การบ้านข้อที่ 1 ( สำหรับแต่ละคน - ส่งภายในวันที่ 14 พ. ค. นี้ ) กรุณาตอบทั้ง 3 ข้อ 1. ความคิดเห็น / ความรู้สึกก่อน เข้า Workshop 2. สิ่งที่ท่านชอบมากที่สุด / ชอบ น้อยที่สุดเกี่ยวกับ Workshop นี้ 3. คำแนะนำอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็น ประโยชน์

8 การบ้านข้อที่ 2 ( สำหรับแต่ละโรงพยาบาล – ส่งภายใน 21 พ. ค.) ร่วมกันคิดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ Monitor สิ่งที่เรากำลังทำ เพื่อให้แน่ใจว่ากำลังเดินมาถูก ทางหรือไม่ ?

9 บททดสอบความพร้อมของโครงการ 1. มี “ โจทย์ ” ที่ชัด และ Align กับ Vision 2. มี “Core Team” ที่ หลากหลาย และสนใจเรื่องนี้ 3. มี “Key Content” มาก พอที่จะเริ่มต่อไปได้ 4. มี “ เวที ” ให้เริ่มทั้งแบบ F2F และ Virtual 5. มี “ คุณอำนวย ” ช่วยหมุน “ เกลียวความรู้ ”

10 เราจะเริ่มที่ ตรงไหน ? ภายในเวลาที่จำกัด วิถีคิด วิถี ชีวิต ทำอย่างไร ให้ KM เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ( การทำงาน )

11 จับมือกันไว้ อยากจะทำอะไร อย่างที่เคยคิดไว้ แต่ทำ ไม่ได้ดังใจ อยู่คนเดียวลำพัง แบก ความหวังนั้นไว้ ไม่นานในใจคงจะระอา ถ้าหลายดวงใจ ช่วยกันฟันฝ่า หันหน้า กันมา แล้วร่วมใจ หลายๆกำลัง รวมแล้ว ก็ยิ่งใหญ่ หากฝันจะไกล ก็ไม่ท้อ ** จับ มือไว้แล้วไปด้วยกัน เหมือนว่าไม่มีวันจะ พรากไป ( พรากไป ) ทำอะไรได้ดังฝันใฝ่ ถ้าเราร่วมใจ จุดหมายที่ฝันกันไว้ ก็คงไม่ เกินมือเรา ** จะไปดวงดาว อาจจะไกล เกินไป หากเรานั้นคิดไว้คนเดียว อาจจะ เจอทางไกล อาจจะดูคดเคี้ยว หากเดิน ไปคนเดียว จะหลงทาง ถ้าแม้มีเรา ช่วยกันทุกอย่าง ถึงแม้ทางไกล ก็ไม่กลัว แม้บางทีทางนั้นจะมืดมัว อย่างน้อยมือ เราจับกันไว้

12 ความคุ้น ชิน ความโกลาหล ที่ สร้างสรรค์ “ ตกร่อง เดิม ” “Status Quo” Freeze & Unfree ze “Creative Chaos” สิ่งที่ยากคือ ต้องสร้าง Discipline จากความโกลาหล ต้องสร้างสมดุลระหว่าง Efficiency กับ Creativity


ดาวน์โหลด ppt KM จะเริ่มได้ ต้องมี...... เวลา (time) เวที / พื้นที่ (space) - physical space - virtual space –etc. ไมตรีจิต (relationship) - love, care, share, commitment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google