งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“แสดงความมุ่งมั่น แบ่งปันการเรียนรู้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“แสดงความมุ่งมั่น แบ่งปันการเรียนรู้”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “แสดงความมุ่งมั่น แบ่งปันการเรียนรู้”
Session 5 “แสดงความมุ่งมั่น แบ่งปันการเรียนรู้” KM จะเริ่มได้ ต้องมี...... เวลา (time) เวที/พื้นที่ (space) - physical space - virtual space –etc. ไมตรีจิต (relationship) - love, care, share, commitment คนทำหน้าที่ “คุณอำนวย” (facilitators)

2 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
โจทย์ข้อที่ 1 โปรดแสดง commitment ของท่านในเรื่องการให้ “เวลา” (time) โปรดแสดง commitment ของท่านในเรื่องการจัดให้มี“เวที” (space) โปรดแสดง commitment ของท่านในเรื่องการสร้าง “ไมตรีจิต” (relationship) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Learn2gether

3 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
โจทย์ข้อที่ 2 นำข้อมูลในข้อ 1 มาเขียนใหม่ รวมกันให้เป็นข้อความสั้นๆ เป็นข้อความแสดงความมุ่งมั่น (Commitment) เป็นคำปฏิญาณ (Declaration) ของกลุ่ม แล้วประกาศให้ที่ประชุมทราบ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Learn2gether

4 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
ทบทวน สิ่งที่ได้ทำไปใน 2 วันนี้ (3P) ปรับเปลี่ยนมุมมอง (Paradigm) ลองตั้งเป้าหมาย (Purpose/Vision) เข้าใจหลักการ (Principles/Values) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Learn2gether

5 มีหลักแล้ว มีความมุ่งมั่นแล้ว ต้องออกเดิน ทุกสิ่งเกิดได้ ด้วยก้าวแรก
“ตั้งต้น” มีหลักแล้ว มีความมุ่งมั่นแล้ว ต้องออกเดิน ทุกสิ่งเกิดได้ ด้วยก้าวแรก Get Connected Get Involved “3 เชื่อม” “3 ร่วม” เชื่อมคน - Team ร่วมทำ – Let’s do เชื่อมใจ - Trust ร่วมเรียนรู้ – Let’s learn เชื่อมเครือข่าย - Technology ร่วมแบ่งปัน – Let’s share

6 การมองแบบบูรณาการ ต้องมองด้วยใจ ต้องใช้ปัญญา
Care & Share / Give & Grow Share & Shine

7 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
การบ้านข้อที่ 1 (สำหรับแต่ละคน - ส่งภายในวันที่ 14 พ.ค. นี้) กรุณาตอบทั้ง 3 ข้อ ความคิดเห็น/ความรู้สึกก่อนเข้า Workshop สิ่งที่ท่านชอบมากที่สุด/ชอบน้อยที่สุดเกี่ยวกับ Workshop นี้ คำแนะนำอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Learn2gether

8 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
การบ้านข้อที่ 2 (สำหรับแต่ละโรงพยาบาล – ส่งภายใน 21 พ.ค.) ร่วมกันคิดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ Monitor สิ่งที่เรากำลังทำเพื่อให้แน่ใจว่ากำลังเดินมาถูกทางหรือไม่ ? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Learn2gether

9 บททดสอบความพร้อมของโครงการ
มี “โจทย์” ที่ชัด และ Align กับ Vision มี “Core Team” ที่หลากหลาย และสนใจเรื่องนี้ มี “Key Content” มากพอที่จะเริ่มต่อไปได้ มี “เวที” ให้เริ่มทั้งแบบ F2F และ Virtual มี “คุณอำนวย” ช่วยหมุน “เกลียวความรู้”

10 เราจะเริ่มที่ตรงไหน? ภายในเวลาที่จำกัด
ทำอย่างไร ให้ KM เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (การทำงาน) วิถีคิด วิถีชีวิต เราจะเริ่มที่ตรงไหน? ภายในเวลาที่จำกัด

11 จับมือกันไว้ อยากจะทำอะไร อย่างที่เคยคิดไว้ แต่ทำไม่ได้ดังใจ อยู่คนเดียวลำพัง แบกความหวังนั้นไว้ ไม่นานในใจคงจะระอา ถ้าหลายดวงใจ ช่วยกันฟันฝ่า หันหน้ากันมา แล้วร่วมใจ หลายๆกำลัง รวมแล้วก็ยิ่งใหญ่ หากฝันจะไกล ก็ไม่ท้อ ** จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน เหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไป(พรากไป) ทำอะไรได้ดังฝันใฝ่ ถ้าเราร่วมใจ จุดหมายที่ฝันกันไว้ ก็คงไม่เกินมือเรา** จะไปดวงดาว อาจจะไกลเกินไป หากเรานั้นคิดไว้คนเดียว อาจจะเจอทางไกล อาจจะดูคดเคี้ยว หากเดินไปคนเดียว จะหลงทาง ถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่าง ถึงแม้ทางไกล ก็ไม่กลัว แม้บางทีทางนั้นจะมืดมัว อย่างน้อยมือเราจับกันไว้

12 ความโกลาหล ที่สร้างสรรค์
ความคุ้นชิน ความโกลาหล ที่สร้างสรรค์ “ตกร่องเดิม” “Status Quo” Freeze & Unfreeze “Creative Chaos” สิ่งที่ยากคือ ต้องสร้าง Discipline จากความโกลาหล ต้องสร้างสมดุลระหว่าง Efficiency กับ Creativity


ดาวน์โหลด ppt “แสดงความมุ่งมั่น แบ่งปันการเรียนรู้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google