งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Micro drive. Microdrive คืออะไร เป็นหน่วยเก็บข้อมูล ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอีกแบบหนึ่ง ที่ พัฒนาโดยบริษัท IBM ที่จัดอยู่ในกลุ่ม ฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากมีมอเตอร์ขนาดจิ๋ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Micro drive. Microdrive คืออะไร เป็นหน่วยเก็บข้อมูล ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอีกแบบหนึ่ง ที่ พัฒนาโดยบริษัท IBM ที่จัดอยู่ในกลุ่ม ฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากมีมอเตอร์ขนาดจิ๋ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Micro drive

2 Microdrive คืออะไร เป็นหน่วยเก็บข้อมูล ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอีกแบบหนึ่ง ที่ พัฒนาโดยบริษัท IBM ที่จัดอยู่ในกลุ่ม ฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากมีมอเตอร์ขนาดจิ๋ว แต่ Microdrive ใช้เทคโนโลยีของ Compact Flash Type II ทำให้ใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Compact Flash ได้ทันที ซึ่งบริษัท IBM ได้ย่อขนาดให้เล็กลงโดยมีความจุตั้งแต่ ขนาด 170,340,540 MB จนถึง 1 GB

3 Micro drive Microdrive จะผลิตตามมาตรฐานของ Compact Flash Type II ทำให้มีขนาด เล็กและใช้กับอุปกรณ์ที่สนับสนุน Compact Flash Type II ได้ นิยมนำมาใช้ ในกล้องดิจิตอลที่ต้องการเก็บภาพ คุณภาพสูงจำนวนมาก

4 Microdrive การพัฒนา Microdrive แบ่งออกเป็น สองช่วงหลักๆ คือรุ่นแรก 340/512 MB และรุ่นหลัง 1GB ซึ่งรุ่นหลังถูก ออกแบบมาให้มีความจุสูงกว่า ใช้ กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า และทดต่อแรง กระเทือนได้สูงกว่า ( หากไม่ได้ทำงาน รุ่น 340MB จะทนแรงกระเทือนได้ 1000G แต่รุ่น 1GB จะสามารถทนได้ 1500G)

5 Micro drive ข้อดี 1.. มีราคาถูกเมื่อเทียบกับพื้นที่เก็บข้อมูล 2. มีขนาดความจุสูงสุดมาก 1GB ข้อเสีย 1. ต้องระมัดระวังเรื่องการกระแทก / กระเทือน เป็นอย่างมาก 2. ความเร็วในการทำงานช้า 3. กินไฟมาก

6 เอกสารอ้างอิง http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=ar ticle&Id=376116 http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=ar ticle&Id=376116 http://www.vcharkarn.com/varticle/32744/4

7 THE END นายนนท์ แย้มมีกลิ่น รหัส 07490003 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt Micro drive. Microdrive คืออะไร เป็นหน่วยเก็บข้อมูล ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอีกแบบหนึ่ง ที่ พัฒนาโดยบริษัท IBM ที่จัดอยู่ในกลุ่ม ฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากมีมอเตอร์ขนาดจิ๋ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google