งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Animation in Game

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Animation in Game"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Animation in Game

2 Content Inspiration Opportunity Our Steps Content
เกมที่ประสบความสำเร็จ เกมที่มีความแปลกใหม่ เกมที่เล่นแล้วสนุก เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย แหล่งความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ แนวทางการพัฒนาเกม การมองหาโอกาส และมองเห็นช่องว่างทางการตลาดของตัวเอง การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง Content

3 เกมที่ประสบความสำเร็จ
Inspiration เกมที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จัก ตัวละครในเกมเป็นชื่นชอบ ได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัย นักเล่นเกมต่างรอคอย (ที่จะได้เล่นภาคใหม่) Inspiration

4 เกมที่มีความแปลกใหม่
Inspiration เกมที่มีความแปลกใหม่ Technology Graphic Idea Technique Inspiration

5 Inspiration เกมที่เล่นแล้วสนุก DBZ: Super Butoden 2 Inspiration

6 Inspiration ความสนุกไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Inspiration เกมที่เล่นแล้วสนุก
ขนาด อุปกรณ์ Platform Inspiration

7 เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย “โอกาสคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว” Modify Development แก้ไข Resource ใช้โปรแกรม Edit พัฒนาเฉพาะเกม พัฒนาทุกอย่าง Opportunity

8 เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย Modify เครื่องมือ Modify Game ของเกม Far Cry - เปิดโปรแกรม Sandbox Editor (ที่อยู่ใน Far Cry\Bin32\Editor.exe) Opportunity

9 Opportunity Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
เครื่องมือจากเกม Far Cry Modify File – New Set Hightmap Resolution เป็น 512*512 คลิ้ก ok Opportunity

10 Opportunity Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
เครื่องมือจากเกม Far Cry Modify สร้างภูเขาให้คลิ้กปุ่ม Terrain คลิ้กเมาส์ซ้ายเพื่อทำการ Landmasses Opportunity

11 Opportunity Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
เครื่องมือจากเกม Far Cry Modify แก้ไขความสูงบางส่วน ของ Terrain พอกด OK โปรแกรมก็จะทำการ generate Terrain ขึ้นมา Opportunity

12 Opportunity Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
เครื่องมือจากเกม Far Cry Modify ผลลัพธ์ที่ได้ กดที่ปุ่ม Texture เพื่อทำการเลือกพื้นผิว (texture) เราสามารถกด Ctrl+G เพื่อสำรวจฉาก Opportunity

13 Opportunity Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
เครื่องมือจากเกม Far Cry Modify เพิ่ม Object สะพาน (big pier) ทำหาดทรายได้ โดยเลือก Texture หาดทรายก่อน แล้วตอนเลือก Texture หญ้า ก็ให้กำหนดค่า Altitude Range (จากรูปกำหนดค่าเป็น 19) เพิ่ม Object อื่นๆเข้าไปในฉาก Opportunity

14 เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย เครื่องมือจากเกม Far Cry Modify เพิ่ม object ต้นไม้ ปรับสภาพแวดล้อม สร้างเป้าหมายจนเป็นเกม Opportunity

15 เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย Modify เครื่องมือ Modify Game ของเกม Doom3 - เปิดเกม Doom3 เข้าสู่โหมด Editor (กด alt+enter และตามด้วย Ctrl+Alt+~(tide)) - แล้วพิมพ์คำว่า Editor จากนั้นกด enter โปรแกรม Doom Edit ก็จะออกมา เข้าสู่โหมด Editor โปรแกรม Doom Edit Opportunity

16 เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย เครื่องมือจากเกม Doom3 Modify 1. ส่วนเมนู 2. หน้าต่างออกแบบ 3. ระดับสายตาผู้ออกแบบ 4. หน้าต่าง Perspective 5. หน้าต่าง Inspectors Opportunity

17 เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย เครื่องมือจากเกม Doom3 Modify การสร้างห้องและใส่พื้นผิวตามที่ต้องการ Opportunity

18 เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย เครื่องมือจากเกม Doom3 Modify Texture สวยๆช่วยสร้างบรรยากาศของห้องได้ เพิ่มศัตรู (Enamy) และกำหนดตำแหน่งผู้เล่นในห้อง Opportunity

19 เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย
Opportunity เครื่องมือพัฒนาเกม ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย เครื่องมือจากเกม Doom3 Modify ผลงานการออกแบบฉากของทีมงานพัฒนา Doom3 Opportunity

20 แหล่งความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ
Opportunity แหล่งความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ “ความรู้ขึ้นอยู่กับการแสวงหา” Opportunity

21 แหล่งความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ
Opportunity แหล่งความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศ - Thai Game Developers Exchange Game Developer eXchange Conference - Game Developers X-treme - Thai Game Development Resource ต่างประเทศ - All Your Game Development Needs - The Art & Science of Making Games - Game Development Search Engine Your Source for Game Development MjbWorld (Martin John Baker) Opportunity

22 Our Steps แนวทางการพัฒนาเกม “พัฒนาไปตามศักยภาพที่เรามี” Our Steps

23 Our Steps Our Steps แนวทางการพัฒนาเกม
โปรแกรมจาก Macromedia ใช้สร้างเกมสำหรับเล่นบนเว็บ และเกมตู้ตามห้าง - Macromedia Flash - Macromedia Director โปรแกรมที่สร้างขึ้นมา สำหรับใช้สร้างเกมโดยเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ในการสร้างเกมแบบมืออาชีพ Game Maker Mobile Basic Dark Basic Professional - FPS Creators Our Steps

24 Our Steps Our Steps แนวทางการพัฒนาเกม องค์ประกอบของเกม
Game Design Concept การเตรียม Resource สำหรับใช้ในเกม ( เช่น ภาพ Sprite, โมเดลแบบ Low Polygon ) Artificial Intelligence การทำ effect ในเกม ข้อจำกัดทางด้านต่างๆ Our Steps

25 Our Steps แนวทางการพัฒนาเกม ข้อมูลจาก devmaster.net Our Steps

26 Our Steps Our Steps แนวทางการพัฒนาเกม “สิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาก็คือ
การเข้าใจตนเอง และค้นพบสไตล์ของตัวเองอย่างแท้จริง” Our Steps

27 การมองหาโอกาส และเห็นช่องว่างทางการตลาดของตัวเอง
Our Steps การมองหาโอกาส และเห็นช่องว่างทางการตลาดของตัวเอง ตัวอย่างวีดีโอเกม (VDO Games) และเกมแบบพกพา (Handheld) ในอดีต Our Steps

28 การมองหาโอกาส และเห็นช่องว่างทางการตลาดของตัวเอง
Our Steps การมองหาโอกาส และเห็นช่องว่างทางการตลาดของตัวเอง ตลาดเกมเป็นตลาดที่มีช่องว่างมาก ซึ่งผู้แข่งขันก็มีมาก Our Steps

29 การมองหาโอกาส และเห็นช่องว่างทางการตลาดของตัวเอง
Our Steps การมองหาโอกาส และเห็นช่องว่างทางการตลาดของตัวเอง “สำคัญก็คือการสร้างกลุ่มลูกค้าของตัวเอง” Our Steps

30 การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
Our Steps การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ใช้เวลาว่างในการสร้างเกมของตัวเอง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันพัฒนาเกม อาทิ โครงการ NSC ทำงานกับบริษัทเกม อาทิ Game no limit, Game Yuppie, Debuz, Second Soft ฯลฯ ศึกษาต่อทางด้าน Computer Engineer, Computer Science Interactive Design, Multimedia and Games ฯลฯ Our Steps


ดาวน์โหลด ppt Computer Animation in Game

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google