งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการออกแบบปรับปรุงสถานที่ภายในห้างสรรพสินค้า ฟิวส์เจอร์พาร์ค บางแค ชื่อโครงการ : GAME ARCADE and SHOOTING AREA ที่ตั้ง : Future Park Bangkae ::110 หมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการออกแบบปรับปรุงสถานที่ภายในห้างสรรพสินค้า ฟิวส์เจอร์พาร์ค บางแค ชื่อโครงการ : GAME ARCADE and SHOOTING AREA ที่ตั้ง : Future Park Bangkae ::110 หมู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการออกแบบปรับปรุงสถานที่ภายในห้างสรรพสินค้า ฟิวส์เจอร์พาร์ค บางแค ชื่อโครงการ : GAME ARCADE and SHOOTING AREA ที่ตั้ง : Future Park Bangkae ::110 หมู่ 9 ถ. เพชรเกษม, บางหว้า, เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร, 10160

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาพื้นที่สำหรับเล่น GAMES ARCADE และ การเล่นกีฬาประเภท shooting (BB gun และ Paintball ) ให้มี ความแปลกใหม่ หลากหลาย ในด้านการ ตกแต่งพื้นที่ และ เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับผู้ใช้บริการ ได้อย่างเต็มรูปแบบ 2. เพื่อส่งเสริมการเล่นเกมส์ ให้มีความเหมาะสมกับผู้เล่น โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสีย สามารถปรับเปลี่ยนทัศนะคติที่ไม่ ดี แก่ร้านเกมส์ให้ดีขึ้น และช่วยผลักดันให้กิจกรรม Extreme Shooting ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้น 3. เพื่อให้เกิดความประทับใจหลังการใช้บริการ สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่ญาติ และเพื่อนสนิทมิตรสหาย 4. เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแผนโครงสร้างขององค์กรเพื่อเสริมสร้างรูปแบบแนวคิด สร้างสรรค์ในการออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบในด้านต่างๆ ซึ่งจะสร้าง มุมมองในการทำงานที่แปลกใหม่ และเสริมประสิทธิภาพแก่องค์กร

3 ผลงานการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบพื้นที่ ดังต่อไปนี้ -ออกแบบพื้นที่สำหรับเล่น GAMES ZONE -ออกแบบพื้นที่สนามเล่น BB GUN -ออกแบบพื้นที่สนามเล่น PAINT BALL -ออกแบบพื้นที่สำหรับสำนักงาน -ออกแบบพื้นที่สำหรับ SERVICE -ลานกิจกรรม ( ACTIVITIES ZONE ) กลุ่มเป้าหมาย -กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบในการเล่น GAMES BB GUN และ PAINT BALL -กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์พาร์ค บางแค -กลุ่มลูกค้าที่มาดูและเริ่มสนใจ(ขาจร) เมื่อได้เห็นผู้เล่นเก่าที่ทำการเล่นอยู่ ก่อนแล้ว -กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆ ต้องการความแปลกใหม่

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt โครงการออกแบบปรับปรุงสถานที่ภายในห้างสรรพสินค้า ฟิวส์เจอร์พาร์ค บางแค ชื่อโครงการ : GAME ARCADE and SHOOTING AREA ที่ตั้ง : Future Park Bangkae ::110 หมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google