งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• โครงการออกแบบปรับปรุงสถานที่ภายในห้างสรรพสินค้า ฟิวส์เจอร์พาร์ค บางแค ชื่อโครงการ : GAME ARCADE and SHOOTING AREA ที่ตั้ง : Future Park Bangkae ::110 หมู่ 9 ถ. เพชรเกษม, บางหว้า, เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร, 10160 SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

2 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาพื้นที่สำหรับเล่น GAMES ARCADE และ การเล่นกีฬาประเภท shooting (BB gun และ Paintball ) ให้มี ความแปลกใหม่ หลากหลาย ในด้านการตกแต่งพื้นที่ และ เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ 2. เพื่อส่งเสริมการเล่นเกมส์ ให้มีความเหมาะสมกับผู้เล่น โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสีย สามารถปรับเปลี่ยนทัศนะคติที่ไม่ ดี แก่ร้านเกมส์ให้ดีขึ้น และช่วยผลักดันให้กิจกรรม Extreme Shooting ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้น 3. เพื่อให้เกิดความประทับใจหลังการใช้บริการ สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่ญาติและเพื่อนสนิทมิตรสหาย 4. เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแผนโครงสร้างขององค์กรเพื่อเสริมสร้างรูปแบบแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบในด้านต่างๆ ซึ่งจะสร้างมุมมองในการทำงานที่แปลกใหม่ และเสริมประสิทธิภาพแก่องค์กร SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

3 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• •ผลงานการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบพื้นที่ ดังต่อไปนี้ -ออกแบบพื้นที่สำหรับเล่น GAMES ZONE -ออกแบบพื้นที่สนามเล่น BB GUN -ออกแบบพื้นที่สนามเล่น PAINT BALL -ออกแบบพื้นที่สำหรับสำนักงาน -ออกแบบพื้นที่สำหรับ SERVICE -ลานกิจกรรม ( ACTIVITIES ZONE ) •กลุ่มเป้าหมาย -กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบในการเล่น GAMES BB GUN และ PAINT BALL -กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์พาร์ค บางแค -กลุ่มลูกค้าที่มาดูและเริ่มสนใจ(ขาจร) เมื่อได้เห็นผู้เล่นเก่าที่ทำการเล่นอยู่ก่อนแล้ว -กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆ ต้องการความแปลกใหม่ SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

4 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

5 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV •••••
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• PROGRAMING BB AND PAIN BALL URBAN AREA FLAG SHOOTING AREA IRSC WAITING AREA REST ROOM SHOOTING CAFE REST ROOM BB and PAINT BALL BB AND PAINT BALL SHOP SHOOTING PARTITION STOREST SERVICE and STAFF STOREST SHOP MEET AR. MEETING RM. ENTRANCE LOBBY OFFICE AREA WORKING AREA MANAGER RM. INFO. ARCADE GAMES PC GAME GAME ZONE CONSOLE GAMES WAITING AREA REST ROOM CONTROL RM SERVICE and STAFF SERVICE RM SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

6 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• MASTER PLAN SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

7 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

8 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• MOOD OFFICE AREA SHOOTING AREA WATING AREA SHOOTING ZONE GAME ZONE LOBBY SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

9 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• PERSPECTIVE MATERIAL LOBBY SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

10 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• PERSPECTIVE MATERIAL WAITING AREA SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

11 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• PERSPECTIVE MATERIAL GAME ZONE SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

12 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• PERSPECTIVE MATERIAL GAME ZONE 02 SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

13 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• PERSPECTIVE MATERIAL SHOOTING AREA SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

14 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• PERSPECTIVE MATERIAL IRSC ZONE SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

15 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV ••••• PERSPECTIVE MATERIAL OFFICE ZONE SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

16 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV INTERIOR DESIGN IV PERSPECTIVE MATERIAL METTING ROOM SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX

17 GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA
PROJECT : OFFICE GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA INTERIOR DESIGN IV SU™ "2008" INTERIOR DESIGN BY TAEM XXX


ดาวน์โหลด ppt GAMEs ARCADE and SHOOTING AREA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google