งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group I (Opt. pH) pH A 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Relative activity (U/ml) control (C ) sample 1 (S 1 ) sample 2 (S 2 )(S av - C) Citrate phosphate buffer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group I (Opt. pH) pH A 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Relative activity (U/ml) control (C ) sample 1 (S 1 ) sample 2 (S 2 )(S av - C) Citrate phosphate buffer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group I (Opt. pH) pH A 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Relative activity (U/ml) control (C ) sample 1 (S 1 ) sample 2 (S 2 )(S av - C) Citrate phosphate buffer pH pH pH pH pH Phosphate buffer pH pH

2 Group I (Opt. pH)

3 Group II (Opt. pH) pHA 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Relative Activity (U/ml) Control ( C ) Sample ( S 1 ) Sample ( S 2 ) (S av -C ) Citrate phosphate buffer pH pH pH pH pH Phosphate buffer pH pH

4 Group II (Opt. pH)

5 Group III (Opt. pH) pHA 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Relative activity (U/ml) ControlSample 1 Sample 2 (S av - C) Citrate phosphate buffer pH pH pH pH pH phosphate buffer pH pH

6 Group III (Opt. pH)

7 Group IV (Stab. Temp.) เวลา ( นาที ) A 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Remaining activity (U/ml) Control (C) Sample 1 (S 1 ) Sample 2 (S 2 ) S av S av -C

8 Group IV (Stab. Temp.)

9 Group V (Stab. Temp.)

10

11 Group VI (Stab. Temp.) เวลา ( นาที ) A 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Remaining activity (U/ml) Control (C) Sample 1 (S 1 ) Sample 2 (S 2 ) (S av -C)

12 Group VI (Stab. Temp.)


ดาวน์โหลด ppt Group I (Opt. pH) pH A 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Relative activity (U/ml) control (C ) sample 1 (S 1 ) sample 2 (S 2 )(S av - C) Citrate phosphate buffer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google