งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Group I (Opt. pH) pH A 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Relative activity (U/ml) control (C ) sample 1 (S 1 ) sample 2 (S 2 )(S av - C) Citrate phosphate buffer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Group I (Opt. pH) pH A 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Relative activity (U/ml) control (C ) sample 1 (S 1 ) sample 2 (S 2 )(S av - C) Citrate phosphate buffer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Group I (Opt. pH) pH A 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Relative activity (U/ml) control (C ) sample 1 (S 1 ) sample 2 (S 2 )(S av - C) Citrate phosphate buffer pH30.0100.0420.0400.031 0.128 16.9 pH40.0040.1660.1780.168 0.691 91.8 pH50.0100.1880.1980.183 0.753 100.0 pH60.0100.1400.1580.139 0.572 76.0 pH70.0040.0480.0600.050 0.206 27.3 Phosphate buffer pH70.0060.0160.0200.012 0.049 6.6 pH80.004 0.0080.002 0.008 1.1

2 Group I (Opt. pH)

3 Group II (Opt. pH) pHA 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Relative Activity (U/ml) Control ( C ) Sample ( S 1 ) Sample ( S 2 ) (S av -C ) Citrate phosphate buffer pH 30.010.9861.1171.04150.477480.276 pH 40.0041.4351.1631.29500.5947100.000 pH 50.011.2661.3431.29450.594599.996 pH 60.010.9671.1381.04250.477880.343 pH 70.0040.6400.5450.58850.267644.998 Phosphate buffer pH 70.0060.463 0.45700.206834.774 pH 80.0040.1370.1400.13450.05759.669

4 Group II (Opt. pH)

5 Group III (Opt. pH) pHA 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Relative activity (U/ml) ControlSample 1 Sample 2 (S av - C) Citrate phosphate buffer pH3 0.0210.0840.072 0.0570.26446.341 pH4 0.0070.0870.074 0.34059.756 pH5 0.0080.1460.116 0.1230.569100.00 pH6 0.0540.1550.052 0.0500.22940.244 pH7 0.0070.07 00.0380.0470.21838.211 phosphate buffer pH7 0.0080.022 0.0260.0160.07413.008 pH8 0.0070.017 0.0220.0130.05810.163

6 Group III (Opt. pH)

7 Group IV (Stab. Temp.) เวลา ( นาที ) A 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Remaining activity (U/ml) Control (C) Sample 1 (S 1 ) Sample 2 (S 2 ) S av S av -C 0 0.016 0.4730.596 0.5350.519 106.68 72 100.00 0 10 0.015 0.1190.106 0.1130.098 20.061 7318.804 20 0.016 0.1090.089 0.0990.083 17.078 1916.008 30 0.014 0.2060.165 0.1860.172 35.288 0733.076 40 0.043 0.1220.225 0.1740.161 33.024 6930.955 50 0.017 0.1230.116 0.1200.103 21.090 5319.769 600.0160.1490.289 0.2190.203 41.769 5539.151

8 Group IV (Stab. Temp.)

9 Group V (Stab. Temp.)

10

11 Group VI (Stab. Temp.) เวลา ( นาที ) A 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Remaining activity (U/ml) Control (C) Sample 1 (S 1 ) Sample 2 (S 2 ) (S av -C) 00.0050.0820.0800.0760.176100 100.0050.0760.0820.0740.17197.16 200.0050.0790.0770.0730.16895.45 300.0050.078 0.0730.16895.45 400.0050.0730.0770.0700.16292.05 500.0050.0680.0720.0650.1585.23 600.0050.0670.0710.0640.14884.09

12 Group VI (Stab. Temp.)


ดาวน์โหลด ppt Group I (Opt. pH) pH A 540 กิจกรรม เอนไซม์ (U/ml) Relative activity (U/ml) control (C ) sample 1 (S 1 ) sample 2 (S 2 )(S av - C) Citrate phosphate buffer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google