งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Contemporary Marketing Management Business Administration THONBURI UNIVERSITY A.Suchada Hommanee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Contemporary Marketing Management Business Administration THONBURI UNIVERSITY A.Suchada Hommanee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Contemporary Marketing Management Business Administration THONBURI UNIVERSITY A.Suchada Hommanee

2 Chapter 1 Understanding marketing management Chapter 2Analyzing marketing situation Chapter 3Developing, managing, marketing strategies and marketing programs

3 Understanding marketing management Chapter 1

4 Marketing THONBURI UNIVERSITY Unit 1 Principle of Marketing

5  Marketing Development  Marketing Defined  The Importance of Marketing  Marketing Function  Marketing Mix

6 Marketing concept Development Production concept Production concept Product concept Product concept Selling concept Selling concept Customer concept Customer concept Societal marketing concept Societal marketing concept

7 Tarket market Target market Market offering Market segmentation  Demographic  Geographic  Phychographic  Behavior Core marketing concept

8 Market & Marketing System Consumer market Consumer market Business market Business market Producer market or Industrial market Middle market or Reseller market Resource market Global market Global market Nonprofit market Nonprofit market Government market Government market

9 Core marketing concept Marketer &Prospect Need Wants Demands Product( goods service idea) Exchange & Transaction Relationship marketing & marketing networks

10 Core marketing concept Marketing channels Supply chain management Competition Market environment Marketing program

11 Marketing Management Modern marketing concept Meaning of Marketing Concept Marketing Connection in Transition

12 Marketing management Process Marketing situation analysis Analyzing marketing opportunities Researching and selecting target market Marketing planning Developing marketing stategies Planning marketing program Marketing implementation and control Marketing organization Marketing implementation Marketing control

13 1. อธิบายความแตกต่างของความจำเป็น (need) และความ ต้องการ (Wants) 2. ถ้าท่านคิดจะจำหน่ายสินค้า ให้เลือกสินค้าที่จะจำหน่าย และอธิบายเหตุผลประกอบ 3. การตลาดอดีตกับการตลาดยุคปัจจุบันมีความแตกต่าง อย่างไร กิจกรรมท้ายบทเรียน การเตรียมข้อมูลการเรียนครั้งต่อไป 1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าศึกษาจากเว็บไซด์ของกิจการที่มีชื่อเสียง ที่จำหน่ายสินค้าชนิดต่าง ๆ 2. เลือกสินค้าและหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และคู่แข่งขัน ของกิจการที่จะทำงานกลุ่ม โดยนำมา อภิปรายในชั้นเรียนครั้งต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Contemporary Marketing Management Business Administration THONBURI UNIVERSITY A.Suchada Hommanee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google