งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Human Resource Management for Safety Logistics การบริหารคนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในงานขนส่ง Khun Tawee Srichainak Division Manager Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Human Resource Management for Safety Logistics การบริหารคนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในงานขนส่ง Khun Tawee Srichainak Division Manager Marketing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Human Resource Management for Safety Logistics การบริหารคนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในงานขนส่ง Khun Tawee Srichainak Division Manager Marketing and Logistics Planning SCG Logistics Management

2 2 Company Overview  SCG Logistics Background  Business Model  Logistics Scale of Operation  Key Customers  Operation Segmentation  SCG Logistics Background  Business Model  Logistics Scale of Operation  Key Customers  Operation Segmentation

3 3 3 SCG Logistics Background SCG Chemical SCG Cement SCG Paper SCG Building Material SCG Distribution Sourcing Business Planning Office Supply Chain Management Human Resource Trading SCG Logistics Management Co., Ltd is a subsidiary of SCG Distribution, one of the Siam Cement Group businesses.

4 4 4 SCG Logistics Growth SCG Logistics has shown high growth potential. Revenue of the company has increased over 3 times from 2,400 MB in 2000 to 10,900 MB in 2010. Total volume (2010E) 30 Million Tons per year

5 5 5 SCG Logistics Vision 2015 • GO REGIONAL • HVA • SUPPLY CHAIN • BRAND • SD • ENERGY SCG KEY STRATEGIES SCG Logistics Management By the year 2015 SCG Logistics Management will be a Dominant Logistics Provider with sustainable development. We will serve Strategic Customers in ASEAN, focusing on Bulk, Full Truck Load and Consolidated Segments. We will ensure high value services through Operational Excellence and Advanced Technology development.

6 6 6 SCG Logistics Business Model Petrochemical Pulp & Paper Cement Building Products Distribution Sales & Marketing Operation Logistics Planning Carrier Management Carriers (Outsource) Support Function (IT, Engineer, Analyst Dealer End-user Project Port CPAC Driver Supply Chain Management  Policy  Procedure Manual  SLA & KPI  Training  SHE  Reward and Penalty

7 7 7 Full Range of Operations  Provide/Design service to specific requirements of customers  To enhance service efficiency  An effective transportation network management  Load optimization program to maximize truck utilization E-Customs  Customs duty service for Import and Export  Process via EDI/ E-Customs system Logistics Solution Design Transportation Management Customs Service

8 8 8 Full Range of Operations Warehouse and Hub Management คลังอุดรธานี Hub เชียงใหม่ คลังขอนแก่น Hub โนนสมบูรณ์ คลังร้อยเอ็ด Hub สุราษฏร์ธานี คลังพิษณุโลก คลังอุบลราชธานี CB อรัญประเทศ คลังทุ่งสง Hub หาดใหญ่ คลังภูเก็ต คลังสุรินทร์ (ย่งล้ง)คลัง TCKK ขอนแก่น คลังปอยเปต ESC

9 9 9 Full Range of Operations  Storage location for Bulk Material  Service – Storage, Screening, Blending VIETNAM LAOS THAILAND Cross Border Nongkhai Cross Border Mukdahan  Import / Export Warehouse  Improve efficiency and truck utilizationStockpile Import / Export Service Logistics Network in GMS Cross Border Terminal

10 10 SCG Logistics Scale of Operations 6,000 Trucks 6,000 Trucks 200 Lighters/Barges 200 Lighters/Barges 140 Wagons 140 Wagons Carriers (Total 425 Carriers) Fleet Capacity


ดาวน์โหลด ppt 1 Human Resource Management for Safety Logistics การบริหารคนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในงานขนส่ง Khun Tawee Srichainak Division Manager Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google