งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management of Information Technology Prachyanun Nilsook, Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management of Information Technology Prachyanun Nilsook, Ph.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management of Information Technology Prachyanun Nilsook, Ph.D. prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com

2 Q&A • ใครคือมหาเศรษฐีอันดับหนึ่ง ของโลก ? • มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ทำกิจการใด ? • เศรษฐีหนุ่ม ๆ ของโลกทำธุรกิจ อะไร ? • มหาเศรษฐีของไทยทำธุรกิจ อะไร ? • ทำไมต้องเรียนการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ?

3 Bill Gates’ Microsoft •Thailand Digital Inspiration June 30, 2005 หอประชุม กองทัพเรือ •E-Government •Web Services – การทำให้ซอฟแวร์แต่ละตัวเชื่อมต่อ กันได้ด้วย XML •E-Learning

4 3 Generations of Business Management •1st Generation: Biz Tech BPR, Complex Systems, Virtual Corpns., Info. Policy, Intellectual Property, Info. Systems, more,.. •2nd Generation: e-Biz e-Business, E-Commerce, e- Markets, Web Services, ERP, CRM, B2B, B2C, WAP, UDDI, RFID, more,.. •3rd Generation: KM Knowledge Management, Intellectual Capital, Organizational Learning, Organizational Learning, more,.. •http://www.brint.com/

5 Information Management for Organization in Thailand •Telecommunication •Computer Usage •Internet •Broadband “ Towards a knowledge-based economy ”

6 Telecommunication

7

8

9

10 Computer Usage

11

12

13 Internet

14

15

16 e-Society IT For KBE e-Education e-Industry e-Commerce e-Government Human Resource Development Information Infrastructure and Industry Knowledge Management and Organization

17 ICT Development Program ICT Development Program Flagships and Infrastructures in IT 2010 EconomySociety QuantityQuality Telecommunication Infrastructure Science and Technology, R&D, Knowledge Information Development, IT Literacy, IT HR e-Industrye-Commerce e-Society e-Education e-Government

18 E-Thailand •E-Government •E-Commerce •E-Education •E-Industry •E-Society

19 E-Government •E-Citizen •E-Service / E-passport •E-Auction •E-Procurement •E-Revenue / E-payment •GFMIS :Government Financial Management Information System •GDX : Government Data Exchange ฯลฯ

20 แนวทางการดำเนินงาน E-Government http://www.ict.go.th Presentation Layers Common Modules Layer Exchange Layer Data Storage Layer Ministry ’ s Operation CentersDatabasesFiles / Documents Government Data Exchange (GDX) Citizen Profiles Business Profiles Security and Authen. Payment Gateway Other Service Modules Other Service Modules Web PortalsPMOC Kiosks/Call Ctr Counter SvcMobile Devices ข้อมูลของหน่วยงาน

21 E-Commerce •E-Business \M-Commerce •E-Market •E-Banking \E-Cash •B2B : Business to Business •B2C : Business to Customer •ERP \ SCM \CRM \ •EDI : Electronic Data Interchange ฯลฯ

22 Webmaster Programmer Graphic Designer e-Commerce Policy Content Look&Feel Technique Business Model Site Editor • Site design principles (Look & Feel/Navigation) • Site policy: sale, delivery, payment, security, privacy, satisfaction guarantee • Resource allocation • Site monitor & maintain Look & feel Color, picture, all graphic issue • Market research • Content development • Data collection • Ad options • Marketing/promote the web • Domain registration • Web hosting • Development tools • Databases • Shopping carts • Transaction processing • Back office connection Back Office Customer Service • Daily helpdesk • FAQ • Order process • Shipping arrangements Other Sales Channel

23 E-Education •E-Learning •EMIS : Educational Management Information System •E-University/E-School/E-Classroom / Cyber University •E-Library/E-Journal/E-Book •CAI/WBI/WBT / •Videoconference / Teleconference/ Video on Demand / Distance Education • ฯลฯ

24 E-Industry •E-Logistic •E-Investment •SIPA (Software Industry Promotion Agency) •Software Park •Wireless/Broadband/Telecommunication •Agriculture •Transportation •Tourism •CAD/CAM •Auto CAD •etc.

25 E-Society •E-Card •E-Journal /E-Magazine / E-Variety •Credit card / ATM •Smart Card •Learning Organization •Knowledge Based Society ฯลฯ

26 ICT : Information and Communication Technology •Computer •Internet •Telecommunication : Telephone/Mobile •Satellite •Teleconferencing •Videoconferencing •Communications etc.

27 Web Services •Service on Internets •Database •Network •Security •Webmaster •XML

28 Information Systems: Challenges and Opportunities Business Solutions Information System Business Challenges Management Information Technology Organization

29 MIS : Management Information System •Executive Support Systems: ESS •Decision Support Systems: DSS •Executive Information Systems: EIS •Knowledge Management Systems: KMS •Office Automation Systems: OAS •Transaction Processing Systems: TPS •Expert System •Artificial Intelligence : AI

30 Who are you? •CEO : Chief Executive Officer •CIO : Chief Information Officer •CTO : Chief Technology Officer •CFO : Chief Financial Officer •Why ???

31 Guest Lecturer •Prachyanun Nilsook, Ph.D. –Ph.D. Educational Communications and Technology –prachyanun@hotmail.com –http//www.prachyanun.com –081-7037515 •King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, KMITNB


ดาวน์โหลด ppt Management of Information Technology Prachyanun Nilsook, Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google