งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management of Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management of Information Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management of Information Technology
Prachyanun Nilsook, Ph.D.

2 Q&A ใครคือมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ?
มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกทำกิจการใด ? เศรษฐีหนุ่ม ๆ ของโลกทำธุรกิจอะไร ? มหาเศรษฐีของไทยทำธุรกิจอะไร ? ทำไมต้องเรียนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ?

3 Bill Gates’ Microsoft Thailand Digital Inspiration
June 30, หอประชุมกองทัพเรือ E-Government Web Services การทำให้ซอฟแวร์แต่ละตัวเชื่อมต่อกันได้ด้วย XML E-Learning

4 3 Generations of Business Management
1st Generation: Biz Tech BPR, Complex Systems, Virtual Corpns., Info. Policy, Intellectual Property, Info. Systems, more,.. 2nd Generation: e-Biz e-Business, E-Commerce, e-Markets, Web Services, ERP, CRM, B2B, B2C, WAP, UDDI, RFID, more,.. 3rd Generation: KM Knowledge Management, Intellectual Capital, Organizational Learning, Organizational Learning, more,..

5 Information Management for Organization in Thailand
Telecommunication Computer Usage Internet Broadband “Towards a knowledge-based economy”

6 Telecommunication

7 Telecommunication

8 Telecommunication

9 Telecommunication

10 Computer Usage

11 Computer Usage

12 Computer Usage

13 Internet

14 Internet

15 Internet

16 Human Resource Development Knowledge Management and Organization
e-Society IT For KBE e-Education e-Industry e-Commerce e-Government Human Resource Development Information Infrastructure and Industry Knowledge Management and Organization

17 ICT Development Program Flagships and Infrastructures in IT 2010
Economy Society e-Industry e-Commerce e-Society e-Education e-Government Science and Technology, R&D, Knowledge Information Development, IT Literacy, IT HR Telecommunication Infrastructure Quantity Quality

18 E-Thailand E-Government E-Commerce E-Education E-Industry E-Society

19 E-Government E-Citizen E-Service / E-passport E-Auction E-Procurement
E-Revenue / E-payment GFMIS :Government Financial Management Information System GDX : Government Data Exchange ฯลฯ

20 แนวทางการดำเนินงาน E-Government http://www.ict.go.th
Presentation Layers Web Portals PMOC Kiosks/Call Ctr Counter Svc Mobile Devices Citizen Profiles Business Security and Authen. Payment Gateway Other Service Modules Common Modules Layer Government Data Exchange (GDX) Exchange Layer Ministry’s Operation Centers Databases Files / Documents Data Storage Layer ข้อมูลของหน่วยงาน ข้อมูลของหน่วยงาน ข้อมูลของหน่วยงาน ข้อมูลของหน่วยงาน ข้อมูลของหน่วยงาน ข้อมูลของหน่วยงาน

21 E-Commerce E-Business \M-Commerce E-Market E-Banking \E-Cash
B2B : Business to Business B2C : Business to Customer ERP \ SCM \CRM \ EDI : Electronic Data Interchange ฯลฯ

22 e-Commerce Business Model Site Editor Webmaster Programmer
Market research Content development Data collection Ad options Marketing/promote the web Site design principles (Look & Feel/Navigation) Site policy: sale, delivery, payment, security, privacy, satisfaction guarantee Resource allocation Site monitor & maintain Content Policy Programmer Domain registration Web hosting Development tools Databases Shopping carts Transaction processing Back office connection Graphic Designer Look & Feel Technique Look & feel Color, picture, all graphic issue Other Sales Channel Customer Service Daily helpdesk FAQ Order process Shipping arrangements Back Office

23 E-Education E-Learning
EMIS : Educational Management Information System E-University/E-School/E-Classroom / Cyber University E-Library/E-Journal/E-Book CAI/WBI/WBT / Videoconference / Teleconference/ Video on Demand / Distance Education ฯลฯ

24 E-Industry E-Logistic E-Investment
SIPA (Software Industry Promotion Agency) Software Park Wireless/Broadband/Telecommunication Agriculture Transportation Tourism CAD/CAM Auto CAD etc.

25 E-Society E-Card E-Journal /E-Magazine / E-Variety Credit card / ATM
Smart Card Learning Organization Knowledge Based Society ฯลฯ

26 ICT : Information and Communication Technology
Computer Internet Telecommunication : Telephone/Mobile Satellite Teleconferencing Videoconferencing Communications etc.

27 Web Services Service on Internets Database Network Security Webmaster
XML

28 Challenges and Opportunities
Information Systems: Challenges and Opportunities Business Challenges Management Information Technology Information System Business Solutions Organization

29 MIS : Management Information System
Executive Support Systems: ESS Decision Support Systems: DSS Executive Information Systems: EIS Knowledge Management Systems: KMS Office Automation Systems: OAS Transaction Processing Systems: TPS Expert System Artificial Intelligence : AI

30 Who are you? CEO : Chief Executive Officer
CIO : Chief Information Officer CTO : Chief Technology Officer CFO : Chief Financial Officer Why ???

31 Guest Lecturer Prachyanun Nilsook, Ph.D.
Ph.D. Educational Communications and Technology http// King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, KMITNB


ดาวน์โหลด ppt Management of Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google