งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Brand Management Process

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Brand Management Process"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Brand Management Process
รศ. กิตติ สิริพัลลภ

2 Process Step 1 – Analysis of Target Market Step 2 – Brand Design
Step 3 – Brand Communication Step 4 – Brand Audit

3 Step 1 – Analysis of Target Market
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของแต่ละกลุ่ม ศึกษา “Consumer Insight” วิเคราะห์ “Consumer Value”

4 Step 2 – Brand Design 1. สร้าง Brand Model โดยกำหนด Brand Vision
Brand Positioning Brand DNA Brand Personality Brand Promise

5 2. สร้าง Brand Character Brand Personality Brand Identity 3. สร้าง Brand Engagement Brand Culture

6 Step 3 – Brand Communication
กำหนด Brand Message Theme Slogan IMC Strategy Objective Execution Media Budget

7 Step 4 – Brand Audit Brand Research Brand Strategy Brand Positioning
Brand Identity Brand Communication Internal Brand Building


ดาวน์โหลด ppt Brand Management Process

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google