งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Brand Management Process รศ. กิตติ สิริ พัลลภ. Process Step 1 – Analysis of Target Market Step 2 – Brand Design Step 3 – Brand Communication Step 4 –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Brand Management Process รศ. กิตติ สิริ พัลลภ. Process Step 1 – Analysis of Target Market Step 2 – Brand Design Step 3 – Brand Communication Step 4 –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Brand Management Process รศ. กิตติ สิริ พัลลภ

2 Process Step 1 – Analysis of Target Market Step 2 – Brand Design Step 3 – Brand Communication Step 4 – Brand Audit

3 Step 1 – Analysis of Target Market กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของ แต่ละกลุ่ม ศึกษา “Consumer Insight” วิเคราะห์ “Consumer Value”

4 Step 2 – Brand Design 1. สร้าง Brand Model โดยกำหนด –Brand Vision –Brand Positioning –Brand DNA –Brand Personality –Brand Promise

5 2. สร้าง Brand Character –Brand Personality –Brand Identity 3. สร้าง Brand Engagement –Brand Culture

6 Step 3 – Brand Communication กำหนด Brand Message –Theme –Slogan IMC Strategy –Objective –Execution –Media –Budget

7 Step 4 – Brand Audit Brand Research Brand Strategy Brand Positioning Brand Identity Brand Communication Internal Brand Building


ดาวน์โหลด ppt Brand Management Process รศ. กิตติ สิริ พัลลภ. Process Step 1 – Analysis of Target Market Step 2 – Brand Design Step 3 – Brand Communication Step 4 –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google