งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Distribution and Pricing Strategy. The Important of Distribution Strategy The routes goods take and the people involved in that process The activities.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Distribution and Pricing Strategy. The Important of Distribution Strategy The routes goods take and the people involved in that process The activities."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Distribution and Pricing Strategy

2 The Important of Distribution Strategy The routes goods take and the people involved in that process The activities involved in getting the goods to the consumer.

3 ผู้บริโภค consumer ผู้บริโภค consumer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้บริโภค consumer ผู้บริโภค consumer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้ค้าส่ง wholesaler ผู้ค้าส่ง wholesaler ผู้ค้าส่งอิสระ jobber ผู้ค้าส่งอิสระ jobber ผู้บริโภค consumer ผู้บริโภค consumer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้ค้าส่ง wholesaler ผู้ค้าส่ง wholesaler ผู้บริโภค consumer ผู้บริโภค consumer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้ค้าปลีก retailer Channels for Consumer Goods

4 Channels of Distribution ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผูใช้ทางอุตฯ Industrial User ผูใช้ทางอุตฯ Industrial User ตัวแทนของผู้ผลิต Manufacturer’s representativer ตัวแทนของผู้ผลิต Manufacturer’s representativer ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตฯ Industrial distributor ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตฯ Industrial distributor ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ผลิต Manufacturer ตัวแทนของผู้ผลิต Manufacturer’s representativer ตัวแทนของผู้ผลิต Manufacturer’s representativer ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตฯ Industrial distributor ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตฯ Industrial distributor

5 Channel members Wholesaling Middlemen Retailing Middlemen

6 สายผลิตภัณฑ์ของร้านค้าปลีก Specialty stores Department stores Supermarket Convenience stores Super stores

7 Specialty stores

8 Department stores

9 Supermarket

10 Convenience stores

11 Super stores

12 The Physical Distribution System Warehousing Order Processing Transportation Inventory control

13 The Important of Pricing Strategy Sales volume objectives Profit objectives Status quo objectives

14 Determining Prices Supply and Demand Approach Cost - Oriented Approach –Markup Pricing –Break even Analysis

15 ผู้ผลิตให้ส่วนลดการค้า 40% 10% ผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกผู้บริโภค 216 บาท 240 บาท 400 บาท Trade discount

16 2/10, n/30 Cash discount

17 การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา


ดาวน์โหลด ppt Distribution and Pricing Strategy. The Important of Distribution Strategy The routes goods take and the people involved in that process The activities.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google