งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTERNATIONAL EDITION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTERNATIONAL EDITION"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTERNATIONAL EDITION
Philip Kotler 2003 MARKETING MANAGEMENT ELEVENTH EDITION

2 อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
ผู้นำเสนอ อ.พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

3 PART 1 : Understanding Marketing Management
PART 2 : Analyzing Marketing Opportunities PART 3 : Developing Market Strategies PART 4 : Shaping The Market Offering PART 5 : Managing and Delivering Marketing Program

4 New Economy Mass Marketing Standardized Products Economies of Scale

5 A Substantial Increase in Buying Power
New Economy A Substantial Increase in Buying Power Tweens Female Gent x Gent Grey

6 A Great Variety of Available Good and Service
Information → Research Persons → Celebrity Brand Places Properties

7 Organization Favorable Image Ethics Social Natural

8 Segmentation Income Nation Sex Age Gent Family Social Class
Brand Loyalty Life Cycle Region Climate Urban Benefit Rural

9 NICHE DIFFERENT Targeting

10 Services Product Man POSITIONING Quality Value Image Relationship Brand


ดาวน์โหลด ppt INTERNATIONAL EDITION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google