งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MARKETING MANAGEMENT ELEVENTH EDITION Philip Kotler 2003 INTERNATIONAL EDITION WWW.prenhall.com/kotler.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MARKETING MANAGEMENT ELEVENTH EDITION Philip Kotler 2003 INTERNATIONAL EDITION WWW.prenhall.com/kotler."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MARKETING MANAGEMENT ELEVENTH EDITION Philip Kotler 2003 INTERNATIONAL EDITION WWW.prenhall.com/kotler

2 อ. พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิช กุล ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ บริหารธุรกิจ

3 PART 1 : Understanding Marketing Management PART 2 : Analyzing Marketing Opportunities PART 3 : Developing Market Strategies PART 4 : Shaping The Market Offering PART 5 : Managing and Delivering Marketing Program

4 New Economy • Mass Marketing • Standardized Products • Economies of Scale

5  A Substantial Increase in Buying Power New Economy • Tweens • Female • Gent x • Gent Grey

6  A Great Variety of Available Good and Service  Information → Research  Persons → Celebrity Brand  Places  Properties

7  Organization Ethics Social Favorable Image Natural

8 Segmentation Age IncomeNation Sex Gent Benefit Family Urban Life Cycle Climate Brand Loyalty Region Social Class Rural

9 Targeting NICHEDIFFERENT

10 POSITIONING Product Relationship Quality Brand Value Man Image Services


ดาวน์โหลด ppt MARKETING MANAGEMENT ELEVENTH EDITION Philip Kotler 2003 INTERNATIONAL EDITION WWW.prenhall.com/kotler.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google