งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุกาญจนา ทิพยเนตร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุกาญจนา ทิพยเนตร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุกาญจนา ทิพยเนตร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2  การสืบค้นข้อมูล  Verify heading  Heading report  Statistics

3

4 Ctrl G

5

6 ข้อมูล ภาษาไทย ประเทศที่ผลิต enk

7

8  แก้ไขทีละรายการ  Global Update  Rapid Update

9 ขาดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ

10

11

12

13 กลุ่มข้อมูล ที่ตรวจสอบ การแจ้งเตือนความผิดพลาดตัวอย่างความผิดพลาด Leader leader ตำแหน่งที่ 05 ข้อมูลไม่ ถูกต้อง ระบุค่ามาเป็นเลข 0 leader ตำแหน่งที่ 17 ข้อมูลไม่ ถูกต้อง ไม่มีการระบุค่าข้อมูล 008 เขตข้อมูล 008 ตำแหน่งที่ 00-05 ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่มีการระบุค่าข้อมูล เขตข้อมูล 008 ตำแหน่งที่ 07-10 ข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบุค่าไม่ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง เขตข้อมูล 008 ตำแหน่งที่ 15-17 ข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบุค่าของข้อมูลมาเป็น THA ซึ่ง ไม่ตรง ตามมาตรฐาน MARC 21 เขตข้อมูล 008 ตำแหน่งที่ 35-37 ข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบุค่าของข้อมูลมาเป็น THA ซึ่ง ไม่ตรง ตามมาตรฐาน MARC 21 245 เขตข้อมูล 245 เขตข้อมูลย่อย b ไม่ สามารถซ้ำได้ ลงเขตข้อมูลย่อย b ซ้ำ ซึ่งไม่ ตรงตาม มาตรฐาน MARC 21 260 เขตข้อมูล 260 เขตข้อมูลย่อย a ไม่มี ข้อมูล ลงข้อมูลย่อย a แต่ไม่มีข้อมูลใน การลง รายการ

14 กลุ่มข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบกฎการตรวจสอบ Directory ตรวจสอบความสอดคล้องของนามานุกรมเขตข้อมูล (Directory) 008 Fixed-length data element  008 General check ต้องมีการลงรายการเขตข้อมูล 008 ความยาวของการลงรายการต้องมี 40 ตำแหน่ง (00-39) การลงรายการเขตข้อมูล 008 ไม่สามารถซ้ำได้ การลงรายการเขตข้อมูล 008 ไม่อนุญาตให้มีเขตข้อมูลย่อย  008 - All Materials type check (include Book, Computer File, Maps, Music, Continuing Resources, Visual Material, Mixed Material) ตำแหน่งที่ 00-05 ต้องมีการกำหนดค่าของข้อมูล ตำแหน่งที่ 15-17 ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูล ค่าที่สามารถเป็นไปได้ให้อ้างอิงจาก MARC Code List for Countries ตำแหน่งที่ 35-37 ต้องมีการกำหนดค่าของข้อมูลและ ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูล ค่าที่สามารถเป็นไป ได้ให้อ้างอิงจาก MARC Code List for Languages ตำแหน่งที่ 39 ต้องมีการกำหนดค่าของข้อมูลและตรวจสอบ ความถูกต้องของการลงข้อมูล ค่าที่สามารถเป็นไปได้คือ #, c, d, u, |

15 กลุ่มข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบ กฎการตรวจสอบ Variable Data Fields  020 ตรวจสอบการลงตัวบ่งชี้ (indicator) ค่าที่สามารถเป็นไป ได้ของ indicator1 และ indicator2 คือ # ตรวจสอบการลงเขตข้อมูลย่อย (Subfield) ค่าที่สามารถ เป็นไปได้ คือ a, c, z, 6, 8 ตรวจสอบการลงค่าของข้อมูลในเขตข้อมูลย่อย a ต้องไม่ เป็นค่าว่าง ตรวจสอบการลงค่าของข้อมูลต้องไม่มี - ตรวจสอบการลงค่าของข้อมูลในกรณีที่มีการใช้ตัวอักษร X ต้องลงเป็นตัวใหญ่  022 ตรวจสอบการลงตัวบ่งชี้ (indicator) ค่าที่สามารถเป็นไปได้ของ indicator1 คือ #, 0, 1, 2 ค่าที่สามารถเป็นไปได้ของ indicator2 คือ # ตรวจสอบการลงเขตข้อมูลย่อย (Subfield) และ ความสามารถในการซ้ำได้ของเขตข้อมูลข้อมูลย่อย ค่าที่ สามารถเป็นไปได้คือ a, c, z, 6, 8 ตรวจสอบการลงค่าของข้อมูลในเขตข้อมูลย่อย a ต้องไม่ เป็นค่าว่าง

16  ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สุกาญจนา ทิพยเนตร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google