งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุกาญจนา ทิพยเนตร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุกาญจนา ทิพยเนตร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุกาญจนา ทิพยเนตร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2  การสืบค้นข้อมูล  Verify heading  Heading report  Statistics

3

4 Ctrl G

5

6 ข้อมูล ภาษาไทย ประเทศที่ผลิต enk

7

8  แก้ไขทีละรายการ  Global Update  Rapid Update

9 ขาดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ

10

11

12

13 กลุ่มข้อมูล ที่ตรวจสอบ การแจ้งเตือนความผิดพลาดตัวอย่างความผิดพลาด Leader leader ตำแหน่งที่ 05 ข้อมูลไม่ ถูกต้อง ระบุค่ามาเป็นเลข 0 leader ตำแหน่งที่ 17 ข้อมูลไม่ ถูกต้อง ไม่มีการระบุค่าข้อมูล 008 เขตข้อมูล 008 ตำแหน่งที่ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่มีการระบุค่าข้อมูล เขตข้อมูล 008 ตำแหน่งที่ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบุค่าไม่ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง เขตข้อมูล 008 ตำแหน่งที่ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบุค่าของข้อมูลมาเป็น THA ซึ่ง ไม่ตรง ตามมาตรฐาน MARC 21 เขตข้อมูล 008 ตำแหน่งที่ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบุค่าของข้อมูลมาเป็น THA ซึ่ง ไม่ตรง ตามมาตรฐาน MARC เขตข้อมูล 245 เขตข้อมูลย่อย b ไม่ สามารถซ้ำได้ ลงเขตข้อมูลย่อย b ซ้ำ ซึ่งไม่ ตรงตาม มาตรฐาน MARC เขตข้อมูล 260 เขตข้อมูลย่อย a ไม่มี ข้อมูล ลงข้อมูลย่อย a แต่ไม่มีข้อมูลใน การลง รายการ

14 กลุ่มข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบกฎการตรวจสอบ Directory ตรวจสอบความสอดคล้องของนามานุกรมเขตข้อมูล (Directory) 008 Fixed-length data element  008 General check ต้องมีการลงรายการเขตข้อมูล 008 ความยาวของการลงรายการต้องมี 40 ตำแหน่ง (00-39) การลงรายการเขตข้อมูล 008 ไม่สามารถซ้ำได้ การลงรายการเขตข้อมูล 008 ไม่อนุญาตให้มีเขตข้อมูลย่อย  All Materials type check (include Book, Computer File, Maps, Music, Continuing Resources, Visual Material, Mixed Material) ตำแหน่งที่ ต้องมีการกำหนดค่าของข้อมูล ตำแหน่งที่ ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูล ค่าที่สามารถเป็นไปได้ให้อ้างอิงจาก MARC Code List for Countries ตำแหน่งที่ ต้องมีการกำหนดค่าของข้อมูลและ ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูล ค่าที่สามารถเป็นไป ได้ให้อ้างอิงจาก MARC Code List for Languages ตำแหน่งที่ 39 ต้องมีการกำหนดค่าของข้อมูลและตรวจสอบ ความถูกต้องของการลงข้อมูล ค่าที่สามารถเป็นไปได้คือ #, c, d, u, |

15 กลุ่มข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบ กฎการตรวจสอบ Variable Data Fields  020 ตรวจสอบการลงตัวบ่งชี้ (indicator) ค่าที่สามารถเป็นไป ได้ของ indicator1 และ indicator2 คือ # ตรวจสอบการลงเขตข้อมูลย่อย (Subfield) ค่าที่สามารถ เป็นไปได้ คือ a, c, z, 6, 8 ตรวจสอบการลงค่าของข้อมูลในเขตข้อมูลย่อย a ต้องไม่ เป็นค่าว่าง ตรวจสอบการลงค่าของข้อมูลต้องไม่มี - ตรวจสอบการลงค่าของข้อมูลในกรณีที่มีการใช้ตัวอักษร X ต้องลงเป็นตัวใหญ่  022 ตรวจสอบการลงตัวบ่งชี้ (indicator) ค่าที่สามารถเป็นไปได้ของ indicator1 คือ #, 0, 1, 2 ค่าที่สามารถเป็นไปได้ของ indicator2 คือ # ตรวจสอบการลงเขตข้อมูลย่อย (Subfield) และ ความสามารถในการซ้ำได้ของเขตข้อมูลข้อมูลย่อย ค่าที่ สามารถเป็นไปได้คือ a, c, z, 6, 8 ตรวจสอบการลงค่าของข้อมูลในเขตข้อมูลย่อย a ต้องไม่ เป็นค่าว่าง

16  ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สุกาญจนา ทิพยเนตร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google