งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุ่งล่าสุด 12/5/2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุ่งล่าสุด 12/5/2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุ่งล่าสุด 12/5/2009

2 2 Introduction รวบรวบจากวารสารมากกว่า 200 ชื่อ ครอบคลุมข้อมูลย้อนหลังโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 1996 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปพร้อมเอกสารฉบับ เต็มในรูปแบบ HTML และ PDF จากสำนักพิมพ์และสมาคมทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มากกว่า 50 แห่ง เช่น Lippincott Williams & Wikins เป็นต้น Full Text เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์

3 3 วิธีสืบค้น 1. Basic Search 2. Find Citation 3. Search Fields 4. Advanced Ovid Search 5. Muti-Field Search

4 4 Home Page

5 5 Browse คลิกที่ Browse Contents เพื่อเลือกอ่านวารสาร

6 6 Browse 1. เลือกแสดงรายชื่อวารสารตามลำดับตัวอักษร A-Z หรือ 2. เลือกแสดงรายชื่อวารสารตามกลุ่มหัวเรื่อง 2 1

7 7 Journals A-Z คลิกเพื่อแสดงฉบับที่หรือรายละเอียดของวารสาร

8 8 Journals : Issue List เลือกฉบับที่ต้องการ โดยคลิกที่ Table of Contents ( หน้าสารบัญวารสาร )

9 9 Journals : Table of Contents หน้าสารบัญวารสาร

10 10 Journals: Subject Categories 1. เลือกกลุ่มหัวเรื่องที่สนใจ 2. เลือกวารสารที่ต้องการ 1 2

11 11 Basic Search 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. หรือ คลิกที่ Check Spelling เพื่อตรวจสอบคำสะกด 3. หรือ คลิกที่ Include Related Terms เพื่อแนะนำคำค้นอื่นที่มีความหมายใกล้เคียง หรือสัมพันธ์กับคำค้นในข้อ 1 4. ระบุขอบเขตการสืบค้น 5. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 6. คลิก Search เพื่อสืบค้น

12 12 Find Citation 1. ใส่ชื่อบทความ หรือเพียงบางส่วน 2. ใส่ชื่อวารสาร หรือเพียงบางส่วน 3. ระบุข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ เช่น เลข Volume, Issue, เลขหน้าเริ่มต้น และ ปีพิมพ์ หรือ เลข DOI 4. คลิก Search เพื่อสืบค้น

13 13 Search Fields 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งเลือกได้มากกว่าหนึ่ง 3. คลิก Search เพื่อสืบค้น 3 2 1

14 14 Advanced Ovid Search 1. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 2. พิมพ์คำหรือวลี 3. ระบุขอบเขตการสืบค้น 4. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 5. คลิก Search เพื่อสืบค้น

15 15 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. เลือกเขตข้อมูลการสืบค้น 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุขอบเขตการสืบค้น 5. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 6. คลิก Search เพื่อสืบค้น Multi-Field Search

16 16 1. คลิก Abstract เพื่อดูบทคัดย่อ หรือ Complete Reference เพื่อดูข้อมูลบรรณานุกรมรูปแบบเต็ม หรือ Table of Contents เพื่อดูหน้าสารบัญวารสารจากวารสารของบทความนี้ หรือ Ovid Full Text เพื่อดู บทความฉบับเต็ม 2. กรองรายการผลลัพธ์ให้แคบลงได้จาก Narrow Search 3. จัดการรายการบรรณานุกรมที่ต้องการได้จากส่วน Results Manager 3 2 1

17 17 Save Print 1. PDF 2. jumpstart - link ไป ยังบทความ 3. สืบหาบทความที่อ้างิงบทความนี้ 4. สารบัญ และ ข้อมูลของวารสารนี้ 17

18 18 ผู้รับ จาก ( ผู้ส่ง ) ใส่หัวเรื่อง

19 19 1. click display เพื่อติดตามผลการ สืบค้น 2. click More เพื่อกำหนดหรือจัดการ รายการสืบค้น

20 20 กรอกรายละเอียด 1. save ชั่วคราว (24hour) 2. save ถาวร 3. กำหนดค่า Alert กำหนดช่วงเวลาในการ บอกรับข้อมูล กำหนดตัวเลือกในการส่ง ข้อมูล

21 21 กำหนดชนิดของ Report กำหนดขอบเขตที่ต้องการ แสดงผล

22 22 Thank You


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุ่งล่าสุด 12/5/2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google