งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุ่งล่าสุด 12/5/2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุ่งล่าสุด 12/5/2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Journals@Ovid โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ teerawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุ่งล่าสุด 12/5/2009

2 2 Introduction รวบรวบจากวารสารมากกว่า 200 ชื่อ ครอบคลุมข้อมูลย้อนหลังโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 1996 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปพร้อมเอกสารฉบับ เต็มในรูปแบบ HTML และ PDF จากสำนักพิมพ์และสมาคมทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มากกว่า 50 แห่ง เช่น Lippincott Williams & Wikins เป็นต้น Journals@Ovid Full Text เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์

3 3 วิธีสืบค้น 1. Basic Search 2. Find Citation 3. Search Fields 4. Advanced Ovid Search 5. Muti-Field Search

4 4 Home Page

5 5 Browse คลิกที่ Browse Contents เพื่อเลือกอ่านวารสาร

6 6 Browse 1. เลือกแสดงรายชื่อวารสารตามลำดับตัวอักษร A-Z หรือ 2. เลือกแสดงรายชื่อวารสารตามกลุ่มหัวเรื่อง 2 1

7 7 Journals A-Z คลิกเพื่อแสดงฉบับที่หรือรายละเอียดของวารสาร

8 8 Journals : Issue List เลือกฉบับที่ต้องการ โดยคลิกที่ Table of Contents ( หน้าสารบัญวารสาร )

9 9 Journals : Table of Contents หน้าสารบัญวารสาร

10 10 Journals: Subject Categories 1. เลือกกลุ่มหัวเรื่องที่สนใจ 2. เลือกวารสารที่ต้องการ 1 2

11 11 Basic Search 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. หรือ คลิกที่ Check Spelling เพื่อตรวจสอบคำสะกด 3. หรือ คลิกที่ Include Related Terms เพื่อแนะนำคำค้นอื่นที่มีความหมายใกล้เคียง หรือสัมพันธ์กับคำค้นในข้อ 1 4. ระบุขอบเขตการสืบค้น 5. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 6. คลิก Search เพื่อสืบค้น 6 5 4 32 1

12 12 Find Citation 1. ใส่ชื่อบทความ หรือเพียงบางส่วน 2. ใส่ชื่อวารสาร หรือเพียงบางส่วน 3. ระบุข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ เช่น เลข Volume, Issue, เลขหน้าเริ่มต้น และ ปีพิมพ์ หรือ เลข DOI 4. คลิก Search เพื่อสืบค้น 4 2 1 3

13 13 Search Fields 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งเลือกได้มากกว่าหนึ่ง 3. คลิก Search เพื่อสืบค้น 3 2 1

14 14 Advanced Ovid Search 1. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 2. พิมพ์คำหรือวลี 3. ระบุขอบเขตการสืบค้น 4. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 5. คลิก Search เพื่อสืบค้น 5 4 3 2 1

15 15 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. เลือกเขตข้อมูลการสืบค้น 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุขอบเขตการสืบค้น 5. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 6. คลิก Search เพื่อสืบค้น Multi-Field Search 5 4 2 6 3 1

16 16 1. คลิก Abstract เพื่อดูบทคัดย่อ หรือ Complete Reference เพื่อดูข้อมูลบรรณานุกรมรูปแบบเต็ม หรือ Table of Contents เพื่อดูหน้าสารบัญวารสารจากวารสารของบทความนี้ หรือ Ovid Full Text เพื่อดู บทความฉบับเต็ม 2. กรองรายการผลลัพธ์ให้แคบลงได้จาก Narrow Search 3. จัดการรายการบรรณานุกรมที่ต้องการได้จากส่วน Results Manager 3 2 1

17 17 SaveEmailPrint 1. PDF 2. Email jumpstart - Email link ไป ยังบทความ 3. สืบหาบทความที่อ้างิงบทความนี้ 4. สารบัญ และ ข้อมูลของวารสารนี้ 17

18 18 email ผู้รับ จาก ( ผู้ส่ง ) ใส่หัวเรื่อง

19 19 1. click display เพื่อติดตามผลการ สืบค้น 2. click More เพื่อกำหนดหรือจัดการ รายการสืบค้น 1 2 19

20 20 กรอกรายละเอียด 1. save ชั่วคราว (24hour) 2. save ถาวร 3. กำหนดค่า Alert กำหนดช่วงเวลาในการ บอกรับข้อมูล กำหนดตัวเลือกในการส่ง ข้อมูล

21 21 กำหนดชนิดของ Report กำหนดขอบเขตที่ต้องการ แสดงผล

22 22 Thank You


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุ่งล่าสุด 12/5/2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google