งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผ่นดิน ที่ เคยสงบร่มเย็น ที่เต็มไปด้วย ความสงบสุข ของคนหลาย เชื้อชาติ หลาย ศาสนา มาอยู่ ด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผ่นดิน ที่ เคยสงบร่มเย็น ที่เต็มไปด้วย ความสงบสุข ของคนหลาย เชื้อชาติ หลาย ศาสนา มาอยู่ ด้วยกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แผ่นดิน ที่ เคยสงบร่มเย็น ที่เต็มไปด้วย ความสงบสุข ของคนหลาย เชื้อชาติ หลาย ศาสนา มาอยู่ ด้วยกัน

4

5 แต่ทำไมวันนี้

6

7

8

9 ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เด็กต้องมารับ ในสิ่ง ที่เขาไม่ได้ทำ

10

11

12 อนาคตของไทย

13 น้ำตาแห่งความหวัง

14

15

16

17

18 จากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นทำลาย ขวัญ กำลังใจ ของ ประชาชน สามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ แต่พวกเขาก็ยังรอคอย อย่างมีความหวัง จากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นทำลาย ขวัญ กำลังใจ ของ ประชาชน สามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ แต่พวกเขาก็ยังรอคอย อย่างมีความหวัง

19 สันติภาพจงสู่ปักษ์ของ เรา... ใต้ร่มเย็น สันติภาพจงสู่ปักษ์ของ เรา... ใต้ร่มเย็น สันติสุขจงสู่แผ่นดินของ เรา สันติสุขจงสู่แผ่นดินของ เรา

20 นราธิวาส

21

22

23 ขอคนไทยรวมใจรักสามัคคี คืนชีวีให้แดนใต้.. กันเถิด.. เอย. ขอให้ความสงบสุข จงเกิดขึ้นแก่ ประชาชนสามจังหวัด ด้วยรักและห่วงใย


ดาวน์โหลด ppt แผ่นดิน ที่ เคยสงบร่มเย็น ที่เต็มไปด้วย ความสงบสุข ของคนหลาย เชื้อชาติ หลาย ศาสนา มาอยู่ ด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google