งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 แสงเชิงเรขาคณิต(ภาคต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 แสงเชิงเรขาคณิต(ภาคต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3 แสงเชิงเรขาคณิต(ภาคต่อ)

2 เลนส์หนา H1 H2 Fo fo Fi fi si so

3 Cardinal points H1, H2 -->primary/secondary principle point
V1,V2 -->Front/Rear Vortex F1,F2 -->Front/Rear Focus

4 d Fo fo Fi fi V1 V2 H1 H2 h1 h2

5 H2 H1

6

7 การแกะรอยแสงเชิงวิเคราะห์
y0 a0 1 2 3 4 5 6 x0 a7 y7 x7

8 เมตริกซ์ส่งผ่าน y0 a0 L y1 a1 r1=Tr0 Ray matrix transfer matrix

9 เมตริกซ์หักเห a0 f a1 y1 R n0 n1 r1=Rr0 Ray matrix refraction matrix

10 เมตริกซ์สะท้อน a1 a0 y1 f n0 R r1=Mr0 Ray matrix reflection matrix

11 เมตริกซ์ระบบของเลนส์หนา
y1 a1 1 2 y2 a2 r2 = R2T21R1r1 S21 = R2T21R1

12 y1 a1 1 2 y2 a2 nm nl d สำหรับเลนส์บาง

13 y0 a0 1 2 3 4 5 6 x0 a7 y7 x7 7 r7 = T76M6T65S54S43T32S21T10 r0


ดาวน์โหลด ppt 3 แสงเชิงเรขาคณิต(ภาคต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google