งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 3 แสงเชิงเรขาคณิต ( ภาคต่อ ). 2 เลนส์หนา H1H1 H2H2 FoFo fofo FiFi fifi sisi soso.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 3 แสงเชิงเรขาคณิต ( ภาคต่อ ). 2 เลนส์หนา H1H1 H2H2 FoFo fofo FiFi fifi sisi soso."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 3 แสงเชิงเรขาคณิต ( ภาคต่อ )

2 2 เลนส์หนา H1H1 H2H2 FoFo fofo FiFi fifi sisi soso

3 3 Cardinal points H 1, H 2 -->primary/secondary principle point V 1,V 2 -->Front/Rear Vortex F 1,F 2 -->Front/Rear Focus

4 4 FoFo fofo FiFi fifi V1V1 V2V2 H1H1 H2H2 h1h1 h2h2 d

5 5 H2 H1

6 6

7 7 การแกะรอยแสงเชิงวิเคราะห์ y0y0 00 1 2 3 4 5 6 x0x0 77 y7y7 x7x7

8 8 เมตริกซ์ส่งผ่าน Ray matrix transfer matrix r 1 =Tr 0 y0y0 00 L y1y1 11

9 9 เมตริกซ์หักเห Ray matrix refraction matrix r 1 =Rr 0       y1y1 R n0n0 n1n1

10 10 เมตริกซ์สะท้อน Ray matrix reflection matrix r1=Mr0r1=Mr0    y1y1 R n0n0

11 11 เมตริกซ์ระบบของเลนส์หนา y1y1 11 1 2 y2y2 22 r 2 = R 2 T 21 R 1 r 1 S 21 = R 2 T 21 R 1

12 12 y1y1 11 1 2 y2y2 22 nmnm nmnm nlnl d สำหรับ เลนส์บาง

13 13 r 7 = T 76 M 6 T 65 S 54 S 43 T 32 S 21 T 10 r 0 y0y0 00 1 2 3 4 5 6 x0x0 77 y7y7 x7x7 7


ดาวน์โหลด ppt 1 3 แสงเชิงเรขาคณิต ( ภาคต่อ ). 2 เลนส์หนา H1H1 H2H2 FoFo fofo FiFi fifi sisi soso.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google