งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ออง ซาน ซูจี, เกิด 19 มิถุนายน พ. ศ. 2488) เป็นนักการเมืองฝ่ายค้านของพม่าและ เลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ ประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ออง ซาน ซูจี, เกิด 19 มิถุนายน พ. ศ. 2488) เป็นนักการเมืองฝ่ายค้านของพม่าและ เลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ ประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งทั่วไป พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ออง ซาน ซูจี, เกิด 19 มิถุนายน พ. ศ. 2488) เป็นนักการเมืองฝ่ายค้านของพม่าและ เลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ ประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งทั่วไป พ. ศ. 2533 พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของ เธอได้รับเสียง 59% ของทั้งประเทศ และได้ 392 จาก 485 ที่นั่งในรัฐสภา หรือคิดเป็น 81% [1][2][3][4][5][6][7] อย่างไรก็ดี เธอถูกกักขังอยู่ แต่ในบ้านก่อนหน้าการเลือกตั้ง เธอถูกคุมตัวอยู่ แต่ใรบ้านเป็นเวลาเกือบ 15 จาก 21 ปี ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ. ศ. 2532 กระทั่งการ ปล่อยตัวเธอครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ. ศ. 2553 [8]พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ ประชาธิปไตย [1][2][3][4][5][6][7] [8] ต่อไป

4 ออง ซาน ซูจี เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ. ศ. 2488 ณ ย่างกุ้ง พม่าของอังกฤษ (British Burma) [11] บิดาของเธอ นายพลอองซาน ผู้ ได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้ ญี่ปุ่นยึดพม่าจากสหราชอาณาจักรได้ในช่วง สงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีข้อแลกเปลี่ยนกับ ทางญี่ปุ่นให้แต่งตั้งตนเป็นนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี นายพล ออง ซาน ถูกลอบสังหาร เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ. ศ. 2490 เมื่อเธอได้ อายุได้ 2 ปี ดอว์ขิ่นจี ผู้เป็นภรรยาของนายพลอ องซาน ต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรชายหญิง 3 คน โดยลำพังหลังจากสามีถูกลอบสังหาร ซูจีเป็น ลูกคนเล็ก และเป็น19 มิถุนายน พ. ศ. 2488 ย่างกุ้ง พม่าของอังกฤษ [11] นายพลอองซาน19 กรกฎาคม พ. ศ. 2490 ดอว์ขิ่นจี ออง ซาน ซูจี เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ. ศ. 2488 ณ ย่างกุ้ง พม่าของอังกฤษ (British Burma) [11] บิดาของเธอ นายพลอองซาน ผู้ ได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้ ญี่ปุ่นยึดพม่าจากสหราชอาณาจักรได้ในช่วง สงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีข้อแลกเปลี่ยนกับ ทางญี่ปุ่นให้แต่งตั้งตนเป็นนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี นายพล ออง ซาน ถูกลอบสังหาร เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ. ศ. 2490 เมื่อเธอได้ อายุได้ 2 ปี ดอว์ขิ่นจี ผู้เป็นภรรยาของนายพลอ องซาน ต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรชายหญิง 3 คน โดยลำพังหลังจากสามีถูกลอบสังหาร ซูจีเป็น ลูกคนเล็ก และเป็น19 มิถุนายน พ. ศ. 2488 ย่างกุ้ง พม่าของอังกฤษ [11] นายพลอองซาน19 กรกฎาคม พ. ศ. 2490 ดอว์ขิ่นจี

5 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ. ศ. 2553 เธอได้รับการ ปล่อยตัวจากรัฐบาลทหารพม่า [33] เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน ในปีเดียวกัน เธอได้พบกับบุตรชาย คนเล็กครั้งแรก โดยเธอได้รอรับบุตรชายที่ สนามบินมิงกะลาดง เธอและบุตรชายได้ปรากฏตัว ที่มหาเจดีย์ชเวดากอง เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เธอได้อยู่ร่วมกับครอบครัว แม้ จะไม่สมบูรณ์ก็ตาม [34] [33] 23 พฤศจิกายนมหาเจดีย์ชเวดากอง24 พฤศจิกายน [34] นอกจากนี้ ซูจี ยังได้เดินทางเพื่อไปตระเวนเยือน ยุโรปตลอดเดือนมิถุนายน 2555 โดยนางซูจี เดินทางไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์เป็นชาติแรกใน ยุโรป จากนั้นเดินทางต่อไปยังนอร์เวย์ เพื่อไปรับ รางวัลโนเบลสันติภาพด้วยตัวเอง

6 รัฐบาลภายใต้กฎอัยการศึก สั่งกักบริเวณซูจีให้อยู่ แต่ในบ้านพักเป็นครั้งแรก เวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ. ศ. 2532 ซึ่งต่อมาขยายเป็น 6 ปี และ ได้จับกุม สมาชิกพรรคจำนวนมากไปคุมขังไว้ที่ คุก อินเส่ง ซูจีประกาศจะอดอาหารเพื่อประท้วง และ เรียกร้องขอให้นำสมาชิกพรรคคนอื่นๆ มาอยู่ที่ เดียวกันในบ้านพักของเธอ โดยเวลานั้นอเล็กซาน เดอร์ และคิมอยู่กับมารดาด้วย ไมเคิลจากอังกฤษ มาที่ย่างกุ้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ภรรยา ซึ่งในที่สุด ซูจีมิได้อดอาหารประท้วงโดยอ้างว่ารัฐบาลได้ให้ สัญญากฎอัยการศึก20 กรกฎาคม พ. ศ. 2532 คุก อินเส่ง 27 พฤษภาคม พ. ศ. 2533 แม้ว่าซูจียังคงถูกกัก บริเวณอยู่ แต่พรรคเอ็นแอลดี ก็27 พฤษภาคม พ. ศ. 2533

7 การปล่อยตัวจากการกักบริเวณครั้งนี้ ซูจี ได้ ปราศรัยต่อฝูงชนที่มาชุมนุมอยู่หน้าบ้านของเธอ และตระเวนหาเสียงในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งบางพื้นที่จะมีฝูงชนที่ไม่พอใจ ซูจี พยายามทำร้ายเธอและเพื่อนร่วมคณะ โดยใช้ ก้อนหินขว้างปาเข้าใส่รถของเธอจนเสียหาย จากนั้น เมื่อเธอพยายามเดินทางออกจาก บ้านพัก จึงมีเจ้าหน้าที่รัฐติดตามไปทุกแห่ง ซูจี จึงให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าเธอยังคงรู้สึก เหมือนถูกติดตามความเคลื่อนไหว ทำให้ไม่ สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่าง อิสระ แนวทางการต่อสู้ทางการเมืองของ ซูจี นั้น เธอ ปฏิเสธไม่ดำเนินการตาม การปล่อยตัวจากการกักบริเวณครั้งนี้ ซูจี ได้ ปราศรัยต่อฝูงชนที่มาชุมนุมอยู่หน้าบ้านของเธอ และตระเวนหาเสียงในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งบางพื้นที่จะมีฝูงชนที่ไม่พอใจ ซูจี พยายามทำร้ายเธอและเพื่อนร่วมคณะ โดยใช้ ก้อนหินขว้างปาเข้าใส่รถของเธอจนเสียหาย จากนั้น เมื่อเธอพยายามเดินทางออกจาก บ้านพัก จึงมีเจ้าหน้าที่รัฐติดตามไปทุกแห่ง ซูจี จึงให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าเธอยังคงรู้สึก เหมือนถูกติดตามความเคลื่อนไหว ทำให้ไม่ สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่าง อิสระ แนวทางการต่อสู้ทางการเมืองของ ซูจี นั้น เธอ ปฏิเสธไม่ดำเนินการตาม ต่อไ ป

8 ภายหลังการปราศรัยปลุกระดมมวลชนที่ สนับสนุนเธอให้ต่อสู้เพื่อล้มรัฐบาล ซูจี จึง ถูกกักบริเวณเป็นครั้งที่สอง เป็นเวลา 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ. ศ. 2543 และได้รับอิสรภาพ จากการกักบริเวณครั้งนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ. ศ. 2545 โดยใน วันที่ 8 ธันวาคม พ. ศ. 2544 ขณะที่ทั่ว โลกร่วมกันเฉลิมฉลองวาระครบรอบหนึ่ง ร้อยปี ของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ พร้อมกับฉลองวาระครบสิบปีซ้ำจี ได้รับ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ นางออง ซาน ซูจี ผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ ประชาธิปไตย21 กันยายน พ. ศ. 2543 พ. ศ. 25458 ธันวาคม พ. ศ. 2544

9 ภาพที่ประทับใจของอองซาน ซูจี


ดาวน์โหลด ppt ออง ซาน ซูจี, เกิด 19 มิถุนายน พ. ศ. 2488) เป็นนักการเมืองฝ่ายค้านของพม่าและ เลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ ประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google