งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มรูป co.th/picasa/ เข้าไปที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มรูป co.th/picasa/ เข้าไปที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มรูป http://www.google. co.th/picasa/ เข้าไปที่

2 การเพิ่มรูป

3 เข้า โปรแกรม Picasa ลงชื่อ เข้าใช้

4 การเพิ่มรูป กด Googl e + Photos

5 การเพิ่มรูป เลือก Uploa d

6 การเพิ่มรูป

7 หากต้องการ แก้ไข Click อัลบั้ม เลือก More

8 การแทรกอัลบั้ม

9

10 เลือก อัลบั้ ม กด เลือก

11 การแทรกอัลบั้ม เลือก การ แสดง กด บันทึก

12 การแทรกอัลบั้ม เลือก ตำแหน่ ง กด บันทึก

13 การแทรกวีดีโอ

14

15 เลือก Youtube ไป copy link ไว้

16 การแทรกวีดีโอ copy link ไว้

17 การแทรกวีดีโอ วาง link แล้วกด บันทึก

18 การแทรกวีดีโอ กด บันทึก


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มรูป co.th/picasa/ เข้าไปที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google