งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CNAS  ชื่อองค์กร : China National Accreditation Service for Conformity Assessment  จัดตั้งเมื่อ 31 มีนาคม 2549 โดยการรวม CNAB และ CNAL  เป็นองค์กรรับรองระบบงานของประเทศที่ตั้งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CNAS  ชื่อองค์กร : China National Accreditation Service for Conformity Assessment  จัดตั้งเมื่อ 31 มีนาคม 2549 โดยการรวม CNAB และ CNAL  เป็นองค์กรรับรองระบบงานของประเทศที่ตั้งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CNAS  ชื่อองค์กร : China National Accreditation Service for Conformity Assessment  จัดตั้งเมื่อ 31 มีนาคม 2549 โดยการรวม CNAB และ CNAL  เป็นองค์กรรับรองระบบงานของประเทศที่ตั้งขึ้น ภายใต้การรับรองของ Certification and Accreditation Administration (CNCA)  เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจาก CNCA ตามกฎหมายประเทศจีน ( Regulations of the People’s Republic of China on Certification and Accreditation )  CNAS ถือว่าเป็นหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบใน การให้การรับรองระบบงาน ( Certification bodies, Laboratories, Inspection bodies )

2 ความเป็นมาของ CNAS  ตั้งแต่ปี 2537 มีหน่วยงานของรัฐหลาย หน่วยงานที่จัดตั้งหน่วยรับรองระบบงานขึ้น ในหน่วยงานของตนเอง และในปี 2544 มี ถึง 11 หน่วยรับรอง ภายใต้ 4 องค์กร ใหญ่  เมษายน 2545 ได้มีการจัดตั้ง CNAS โดย ได้รับมอบอำนาจจาก CNCA ให้เป็น หน่วยงานเดียวที่ดำเนินการในเรื่องการ รับรองระบบงานของประเทศ  ในปี 2548 CNAS ประกอบด้วย CNAB CNAL และ CNAT

3 โครงสร้างเดิม CNCA CNAB Board CNAL Board CNAS CNAB Secretariat CNAT Secretariat CNAT Secretariat Corporate Department CNAT Board

4 History of CB & Lab/IB programs CACB CNAB CNAL CNAS Certification Bodies Laboratories & Inspection bodies

5 โครงสร้างการรับรองระบบงานใน ปัจจุบัน CNCA CNAS Board CNAS Secretariat

6 The Board Executive Committee Review Committee Appeal Committee Technical Committee for Certification Bodies Technical Committee for Laboratories Technical Committee for Inspection Bodies Deputy Chief Executives Management Representative Chief Executive CNAS Secretariat CNAS Organizational Chart Certification Body Dept. Proficiency Testing Dept. Review Dept. Assessor Dept. Technical Dept. International Cooperation Dept. Quality Dept. Supervision Dept. Laboratory Dept. Inspection Body Dept. General Affairs Dept. Financial Dept. Personnel Dept. Administration Office

7 การดำเนินงานของ CNAS  Certification Body accreditation program –QMS –EMS –Product, Organic Product –HACCP,OHSMS, CMM,ISMS,  Laboratory accreditation program –Testing and calibration labs –Medical labs –Proficiency testing Providers –Reference Material Producers –Bio-safety labs  Inspection body accreditation program

8 ผลการดำเนินงานของ CNAS Program Accredited CBs Certificates by CBs Program Accredited CBs Certificates by CBs  QMS (ISO9001) 79 CBs 147,063 - QS-9000 CBs 9 CBs 450 - QS-9000 CBs 9 CBs 450 - TL 9000 CBs 3 CBs 19 - TL 9000 CBs 3 CBs 19  EMS (ISO14001) 67 CBs 7,073  Product 35 CBs 1,1729  OHSMS 60 CBs 7,532  HACCP 20 CBs 600  Organic Product 12 CB 282  CMM 3 CBs 22  Total 120 174,770

9 ผลการดำเนินงานของ CNAS  Laboratory –2627 (including 377 calibration labs)  Inspection body – 73  PT Provider –9  Medical Laboratory – 7  Bio-safety Laboratory –5  Reference Material Producers – 2


ดาวน์โหลด ppt CNAS  ชื่อองค์กร : China National Accreditation Service for Conformity Assessment  จัดตั้งเมื่อ 31 มีนาคม 2549 โดยการรวม CNAB และ CNAL  เป็นองค์กรรับรองระบบงานของประเทศที่ตั้งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google