งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CNAS ชื่อองค์กร : China National Accreditation Service for Conformity Assessment จัดตั้งเมื่อ 31 มีนาคม 2549 โดยการรวม CNAB และ CNAL เป็นองค์กรรับรองระบบงานของประเทศที่ตั้งขึ้นภายใต้การรับรองของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CNAS ชื่อองค์กร : China National Accreditation Service for Conformity Assessment จัดตั้งเมื่อ 31 มีนาคม 2549 โดยการรวม CNAB และ CNAL เป็นองค์กรรับรองระบบงานของประเทศที่ตั้งขึ้นภายใต้การรับรองของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CNAS ชื่อองค์กร : China National Accreditation Service for Conformity Assessment จัดตั้งเมื่อ 31 มีนาคม 2549 โดยการรวม CNAB และ CNAL เป็นองค์กรรับรองระบบงานของประเทศที่ตั้งขึ้นภายใต้การรับรองของ Certification and Accreditation Administration (CNCA) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจาก CNCA ตามกฎหมายประเทศจีน ( Regulations of the People’s Republic of China on Certification and Accreditation ) CNAS ถือว่าเป็นหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบในการให้การรับรองระบบงาน ( Certification bodies, Laboratories , Inspection bodies )

2 ความเป็นมาของ CNAS ตั้งแต่ปี มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่จัดตั้งหน่วยรับรองระบบงานขึ้นในหน่วยงานของตนเอง และในปี มีถึง หน่วยรับรอง ภายใต้ 4 องค์กรใหญ่ เมษายน 2545 ได้มีการจัดตั้ง CNAS โดยได้รับมอบอำนาจจาก CNCA ให้เป็นหน่วยงานเดียวที่ดำเนินการในเรื่องการรับรองระบบงานของประเทศ ในปี CNAS ประกอบด้วย CNAB CNAL และ CNAT

3 โครงสร้างเดิม

4 History of CB & Lab/IB programs
CNAS CNAB CNAL CACB Laboratories & Inspection bodies Certification Bodies

5 โครงสร้างการรับรองระบบงานในปัจจุบัน

6 CNAS Organizational Chart
The Board Executive Committee Review Committee Appeal Committee Technical Committee for Certification Bodies Technical Committee for Laboratories Technical Committee for Inspection Bodies CNAS Secretariat Chief Executive Deputy Chief Executives Management Representative Administration Office Proficiency Testing Dept. Personnel Dept. Review Dept. Financial Dept. Assessor Dept. Certification Body Dept. Technical Dept. International Cooperation Dept. Laboratory Dept. Inspection Body Dept. Quality Dept. General Affairs Dept. Supervision Dept.

7 การดำเนินงานของ CNAS Certification Body accreditation program
QMS EMS Product, Organic Product HACCP,OHSMS, CMM,ISMS, Laboratory accreditation program Testing and calibration labs Medical labs Proficiency testing Providers Reference Material Producers Bio-safety labs Inspection body accreditation program

8 ผลการดำเนินงานของ CNAS
Program Accredited CBs Certificates by CBs QMS (ISO9001) CBs ,063 - QS-9000 CBs CBs - TL CBs CBs EMS (ISO14001) CBs ,073 Product CBs ,1729 OHSMS CBs ,532 HACCP CBs Organic Product CB CMM CBs Total ,770

9 ผลการดำเนินงานของ CNAS
Laboratory 2627 (including 377 calibration labs) Inspection body 73 PT Provider 9 Medical Laboratory 7 Bio-safety Laboratory 5 Reference Material Producers 2


ดาวน์โหลด ppt CNAS ชื่อองค์กร : China National Accreditation Service for Conformity Assessment จัดตั้งเมื่อ 31 มีนาคม 2549 โดยการรวม CNAB และ CNAL เป็นองค์กรรับรองระบบงานของประเทศที่ตั้งขึ้นภายใต้การรับรองของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google