งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BUSINESS SYSTEM ANALYST Course Description. Role of a Business Analyst  A "Business Analyst" (BA). In some companies, the BA plays a technical role with.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BUSINESS SYSTEM ANALYST Course Description. Role of a Business Analyst  A "Business Analyst" (BA). In some companies, the BA plays a technical role with."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BUSINESS SYSTEM ANALYST Course Description

2 Role of a Business Analyst  A "Business Analyst" (BA). In some companies, the BA plays a technical role with very little business knowledge; while in other companies, the BA has a full understanding of the business with very little knowledge of the IT systems and architecture. ข้อมูลจาก http://businessanalystworld.blogspot.com/ 2 Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

3 Major roles of BA Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 3  Define and Scope Business Area  Elicit Requirements  Analyze and Document Requirements  Communicate Requirements  Identify Solution  Verify Solution meets the Requirements

4 What is BA? 4 Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

5 Business Analyst Life Cycle Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 5

6 เนื้อหาบทเรียน  Introduction  Analyzing the Problem  Understanding User  Defining the System  Managing Scope  Refining the System Definition  Building the Right System 6 Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.)

7 References Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 7  กิตติพงษ์ กลมกล่อม. พื้นฐานการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML, เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2552.  A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge, International Institute of Business Analysis, www.theiiba.org.  Dean Leffingwell, Don Widrig. Managing Software Requirements: A Use Case Approach, 2 nd ed., Addison Wesley, 2003.  บทความจากเว็บไซต์

8 รูปแบบการวัดผล Computer Department Kasetsart University. (Prasertsak U.) 8  คะแนนสอบ (60%)  สอบกลางภาค 30%  สอบปลายภาค 30%  คะแนนรายงานและการนำเสนอ (40%)  การบ้านและการนำเสนอตลอดช่วงการเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt BUSINESS SYSTEM ANALYST Course Description. Role of a Business Analyst  A "Business Analyst" (BA). In some companies, the BA plays a technical role with.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google