งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ( สยค.) International Trade Strategic Agency (ITSA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ( สยค.) International Trade Strategic Agency (ITSA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ( สยค.) International Trade Strategic Agency (ITSA)

2 Pre-FTA Ongoing Post-FTA FTA Negotiations  Objectives กต. Chief Negotiators พณ./ จร. TTR อุตฯ เกษตร สำนักงาน สภาอุตฯ สภาหอฯ NESDB ท่องเที่ยว & การบริการ สมาคม ธนาคารไทย กค.

3 Pre-FTA Post-FTA สำนักงาน Ongoing Initiate Research Strategic plan Drive Monitor  Roles FTA Negotiations

4 Pre-FTA Post-FTA สำนักงาน Ongoing Initiate Drive Monitor  Roles FTA Negotiations Stakeholder consultation Business advisory Public outreach/awareness

5 Pre-FTA Post-FTA สำนักงาน Ongoing Initiate Drive Monitor Follow up/Monitor benefit/adjustment Information management Secretariat to กนศ.  Roles FTA Negotiations

6 Strategic Planning Management Information Center Public Outreach Implementation & Adjustment Process ผู้อำนวยการสำนักงาน C10-C11 Information for  Executive  Public  Traders/Investors FTA analysis and strategic planning Stakeholders consultation Follow-up/Monitor Secretariat functions Implementation policy Enhancing FTA benefits Adjusting negative impact of FTA Call center Public hearing/Seminar Business advisory Create awareness/ Consensus building  Structure Pre-FTA Ongoing Post-FTA Legal Advisors

7 สถานภาพปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง สำนักงานฯ และดำเนิน โครงการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีโครงการ ทั้งสิ้น 4 โครงการ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 ให้หน่วยงานขึ้นตรงกับ นายกรัฐมนตรี โดยสังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี

8 ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 0 - 2507 - 7880 - 84 โทรสาร 0 - 2547 - 5867


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ( สยค.) International Trade Strategic Agency (ITSA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google