งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Continuity Management Awareness

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Continuity Management Awareness"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Continuity Management Awareness
จารุณี หงษ์วิชุลดา Technology Enabling Services (TES) Manager

2 Business Continuity Management Awareness
แผนสำรองในภาวะฉุกเฉิน Business Continuity Plan มอก

3

4

5 Business Continuity Management Awareness
ทำแบบสำรวจกระบวนการหลักของหน่วยงาน (Critical Process/Services) ร่วมกับหน่วยงาน (Business Impact Analysis : BIA) ร่วมกับหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ และเขียนแผน ประชุมเพื่อเขียนแผน

6 ทรัพยากร 6 ด้านประกอบด้วย
People (เกี่ยวกับการติดต่อกัน เบอร์โทร สถานที่อยู่ ณ ปัจจุบัน เช่น ที่บ้าน หรือ ต่างจังหวัด) Premises (ย้ายที่ทำการ หรือ ยังคงทำการที่เดิม) Supporting technologies (TES) Information (ข้อมูลสำคัญที่ต้องการ Backup) Equipment and supplies (อุปกรณ์การทำงานในภาวะฉุกเฉิน แบบฟอร์มเฉพาะ กระดาษ ปากกา External Drive) Stakeholders (3rd Parties ที่เกี่ยวข้อง TES, ผู้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมของ SWP)

7

8

9 Business Continuity Management Awareness

10

11 Business Continuity Management Awareness:ตัวอย่างแบบฟอร์มแผน BCP
ต้องทราบว่าแผนเก็บที่ไหน ฉบับไหน Update ที่สุด มีผู้อนุมัติชัดเจน

12 BCP Milestone พฤษภาคม 2555 29 มิถุนายน 2555 27 สิงหาคม 2555
7 กันยายน 2555 18 กันยายน 2555 ประชุมเพื่อคัดเลือก Incident Management Team (โครงสร้างผู้บริหารเหตุวิกฤต) ส่ง BIA และ วิเคราห์ความเสี่ยง BCP Awareness ประชุมเพื่อเขียนแผน และ เขียนแผน ส่งแผน BCP

13

14

15

16 แหล่งข้อมูล BCP https://central.nstda.or.th/wiki2/iso/bcp/start
  เก็บมาตรฐาน แนวปฏิบัติ Template คลังความรู้ แผนที่อนุมัติแล้ว เพื่อให้เก็บข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อมูล BCP ของ SWP ก็จะทยอยนำมาไว้ใน Intranet ของ SWP เหมือนกันกับข้อมูง ISO ใน intranet.swpark.or.th   

17 สิ่งที่พบเมื่อมีการทดสอบ BCP
ไม่สามารถใช้งานระบบที่จำเป็นได้ ไม่มี User ID สำหรับใช้งานระบบ ลืมรหัสผ่าน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ โทรศัพท์มือถือ Battery หมด อยู่ในที่ไม่มีสัญญาณ ไม่มีแผน BCP ที่ถูกต้องอยู่ในมือ


ดาวน์โหลด ppt Business Continuity Management Awareness

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google