งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำคม ดล ใจ คัมภีร์ จีนว่าไว้... อารมณ์โกรธเข้า ประตูหน้า สติปัญญาก็โผออก ประตูหลัง โทษคนอื่นแก้ไข อะไรไม่ได้ โทษ ตนเองแก้ไขได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำคม ดล ใจ คัมภีร์ จีนว่าไว้... อารมณ์โกรธเข้า ประตูหน้า สติปัญญาก็โผออก ประตูหลัง โทษคนอื่นแก้ไข อะไรไม่ได้ โทษ ตนเองแก้ไขได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำคม ดล ใจ คัมภีร์ จีนว่าไว้...

3 อารมณ์โกรธเข้า ประตูหน้า สติปัญญาก็โผออก ประตูหลัง โทษคนอื่นแก้ไข อะไรไม่ได้ โทษ ตนเองแก้ไขได้

4 ถ้าจะแพ้อย่าอ่อนแอให้ใคร เห็น ถ้าอยากเป็นคนเข้มแข็ง ต้องแกร่งไว้ ถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องให้ หนำใจ แต่ขอให้ ได้อะไรจาก น้ำตา

5 คนโง่เท่านั้นมักอวดตน เป็นคนฉลาด และ.. คนโง่มักแสดงตนให้ผู้อื่นเห็น ว่า ตนเป็นผู้ฉลาดเสมอ คุณธรรมความดีไม่ได้อยู่ที่ลิ้น หากเก็บไว้ในใจ

6 เพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่า ร้อยเพื่อนคิดริษยา ดุจก้อนเกลือเค็มนิดหน่อยด้อยราคา ยังมีค่ากว่าน้ำเค็ม เต็มทะเล

7 การขอที่ไม่ต้องละอาย คือ ขอโทษ การให้ที่ไม่ต้องออกอะไรเลย คือ การให้อภัย

8 ดอกไม้งามทรามกลิ่น นกบินหนี ดอกกลิ่นดีหอมกาย หมายเข้าหา ดั่งเช่นคนรูปงาม ทราม วาจา ดูเถิดหนา ว่ามีใคร เขาหมายปอง

9 ผู้ชนะไม่เคยท้อถอยผู้ ท้อถอยไม่เคยชนะ

10 เหลือทางถอยไว้ให้กับคนอื่น เท่ากับเหลือทางถอยไว้ ให้กับตัวเอง

11 คนที่ไม่ค่อยฉลาดถ้า ปิดปากไว้จะหลอก คนได้อีกมาก ผู้ไร้สัจจะ ถึงจะมี ความสามารถก็ไร้ประโยชน์

12 มีเพียงคนที่เชื่อมั่นใน ตนเองเท่านั้น ที่จะได้รับความเชื่อมั่น จากผู้อื่น แต่อย่าลด คนอื่นลง เลื่อน ตัวเองขึ้น

13 อย่าถือดีกับคนที่ นอบน้อม อย่านอบน้อมกับ คนที่ถือดี

14 ค่าของคน อยู่ที่ผล ของใจ ค่าของ ใคร อยู่ที่ใจของ เขา ขายไข่ปิ้ง ก็สุขได้ถ้าจิตใจดี ตำแหน่งใหญ่เป็นรัฐมนตรี จะ สุขไหมถ้าใจโกง


ดาวน์โหลด ppt คำคม ดล ใจ คัมภีร์ จีนว่าไว้... อารมณ์โกรธเข้า ประตูหน้า สติปัญญาก็โผออก ประตูหลัง โทษคนอื่นแก้ไข อะไรไม่ได้ โทษ ตนเองแก้ไขได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google