งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES จงขอบคุณเถิด ! จงขอบคุณเถิด ! สดุดี 35:28 “ ลิ้นของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึง ความชอบธรรมของพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES จงขอบคุณเถิด ! จงขอบคุณเถิด ! สดุดี 35:28 “ ลิ้นของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึง ความชอบธรรมของพระองค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES จงขอบคุณเถิด ! จงขอบคุณเถิด ! สดุดี 35:28 “ ลิ้นของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึง ความชอบธรรมของพระองค์ และจะสรรเสริญพระองค์วันยังค่ำ ” -- King David

3 ถ้าคุณตื่นขึ้นเมื่อเช้านี้ โดยมีสุขภาพที่ดี … … คุณเป็นสุขมากกว่าคนอีก หลายล้านคน ซึ่งจะไม่สามารถเอาชีวิตรอด ได้ในสัปดาห์นี้

4 ถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์ถึง อันตราย ของการต่อสู้ หรือความโดด เดี่ยวเมื่อถูกจองจำ หรือความ อดอยาก คุณก็ดีกว่าผู้คน 900 ล้านคนใน โลกนี้

5 ถ้าคุณมีอาหารในตู้เย็น มีเสื้อผ้า คลุมหลังอยู่ มีหลังคาเหนือหัวและมีที่นอน คุณเป็นคนรวยมากกว่าคนอีก 75 เปอร์เซ็นต์ ของโลกนี้

6 ถ้าคุณมีเงินฝากในธนาคาร มีเงิน ในประเป๋า มีเศษเหรียญอยู่ที่ไหนสักแห่ง คุณก็เป็นหนึ่งใน 8 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มั่งคั่งในโลก

7 ถ้าคุณสามารถอ่านข้อความนี้ได้ คุณก็ดีกว่าคนอีก 2 พันล้านคน ที่อ่านหนังสือไม่ได้เลย

8 ถ้าตอนนี้คุณผงก ศีรษะ และยิ้มออกได้ และรู้สึกขอบคุณชีวิต นี้จริงๆคุณก็เป็นสุข โดยแท้ เพราะผู้คนส่วนใหญ่ แม้จะสามารถยิ้มได้ เหมือนคุณ แต่กลับ ไม่ยิ้ม

9 ความสำนึกคุณคือ ความรู้สึกภายในที่รับรู้ ถึงความใจดีที่ได้รับ การขอบคุณคือการ แสดงออกถึงความรู้สึก นั้น —Henry Van Dyke (1852-1933)

10 บทสดุดีที่ 103 พระเจ้าทรง เมตตา ข้าตระหนัก และทรงรัก ปรานี ดีต่อข้า แม้พระองค์ จะทรง กริ้วโกรธา แต่สัญญา รักมั่น นิรันดร มิได้ทรง ว่ากล่าว เฝ้าลงโทษ มิได้โกรธ ตลอดกาล ทรงผันผ่อน ไม่ลงโทษ ที่ควรรับ กลับอาทร ไม่ตอบย้อน ความผิดที่ เรานี้ทำ ฟ้าอยู่สูง เหนือโลกนั้น เป็นฉันใด ดูห่างไกล เหลือกำหนด เกินพจน์พร่ำ ความรักมี ต่อผู้หวั่น พรั่นทรงธรรม ก็มากล้ำ เปรียบเป็น เช่นเดียวกัน

11 “ จงร่าเริงยินดีเสมอ จงอธิษฐานภาวนา อย่างไม่หยุดหย่อน จงขอบพระคุณพระ เจ้าในทุกกรณี เพราะ พระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่ง เหล่านี้ ในพระคริสตเยซู ” “ จงร่าเริงยินดีเสมอ จงอธิษฐานภาวนา อย่างไม่หยุดหย่อน จงขอบพระคุณพระ เจ้าในทุกกรณี เพราะ พระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่ง เหล่านี้ ในพระคริสตเยซู ” 1 เธสะโลนิกา 5:16-18. IF YOU LIKED THIS SLIDE SHOW, FEEL FREE TO SHARE IT WITH THOSE YOU THINK WILL APPRECIATE IT! IF YOU LIKED THIS SLIDE SHOW, FEEL FREE TO SHARE IT WITH THOSE YOU THINK WILL APPRECIATE IT! www.tommyswindow.com SONG ON THIS SLIDESHOW: “I Sing to Him” To download this song with the lyrics & more PowerPoint shows visit:


ดาวน์โหลด ppt ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES จงขอบคุณเถิด ! จงขอบคุณเถิด ! สดุดี 35:28 “ ลิ้นของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึง ความชอบธรรมของพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google