งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved

3

4

5

6

7

8 เราเป็นมนุษย์เพราะจิตวิญญาณ นี่คือเหตุผลที่ เราต้องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณทุกวัน เมื่อจิตวิญญาณเข้มแข็ง ชีวิตของการเป็นมนุษย์ ก็เติบโต

9 “ เรามีมหาสมณะผู้ทรงผ่านการทดลองทุก อย่างเหมือนกับเรา ” ( ฮีบรู 4:15) ย่อมไม่มีการทดลองใด ยากเกินกว่าพละกำลัง ที่พระองค์ประทานแก่เรา

10 หากท่านดำเนินชีวิต ด้วยจิตใจที่มอบไว้ กับพระเป็นเจ้าแล้ว เมื่อสิ้นสุดวัน ท่านจะนอนหลับพักผ่อน อย่างเป็นสุข

11 เมื่อท่านเริ่มหมดกำลัง พละกำลังของ พระองค์ก็เพิ่งเริ่มต้น ความอ่อนแอของท่าน จะแสดงให้ปรากฏว่า พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่

12


ดาวน์โหลด ppt ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google