งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NACE EL AMOR EN LAS ENTRAÑAS DEL CORAZÓN ความรักเกิดขึ้นเมื่อท่าน ไม่ได้หวังจะมีความรักมีแต่ เพียงความเอนดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NACE EL AMOR EN LAS ENTRAÑAS DEL CORAZÓN ความรักเกิดขึ้นเมื่อท่าน ไม่ได้หวังจะมีความรักมีแต่ เพียงความเอนดู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 NACE EL AMOR EN LAS ENTRAÑAS DEL CORAZÓN

3 ความรักเกิดขึ้นเมื่อท่าน ไม่ได้หวังจะมีความรักมีแต่ เพียงความเอนดู

4 ท่านได้รับรู้ว่ามีอีกคนที่ให้ท่าน สิ่งที่ท่านไม่มี และปลุกให้ตื่น ซึ่งความฝันที่หลับอยู่

5 ความปรารถนาที่ตายแล้ว ย่อมมีชีวิตใหม่ ความหวังที่เคยทำให้เราต้อง เสียใจ ฟื้นชีวิตของเรา

6 ความรักมีจริง มัน โผล่ขึ้นจากใต้หิน และให้พละกำลังที่ เคยหายไปเสียแล้ว

7 เรามีความรู้สึกว่าเราปลุกฝันของบางคนที่อยู่รอบๆเราเป็นจริง

8 เพื่อบุคคลเหล่านี้ เรา อาจจะต้องเสียสละ บางอย่างถ้าจิตเรามี เสรีภาพ

9 เรารักบางคนที่อยู่รอบๆเราที่ มอบความรักของเขาให้เรา และเราไม่สามารถทำให้เขา ผิดหวัง

10 เมื่อเรายอมเสียสละเพราะความรักชีวิตจึงเกิดขึ้น

11 สักวันหนึ่งความหวังของเราจะเห็น ความสำเร็จของการเสียสละของ เรา

12 การเสียสละทำให้ความ รักของมิตรภาพของเรา ดำรงค์อยู่ตลออดนิรันดร

13 โดยไม่มีการเสียใจ

14 เพื่อนตลอดการ

15 AUTORA DE LA POESIA IASBEL


ดาวน์โหลด ppt NACE EL AMOR EN LAS ENTRAÑAS DEL CORAZÓN ความรักเกิดขึ้นเมื่อท่าน ไม่ได้หวังจะมีความรักมีแต่ เพียงความเอนดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google