งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2014

2 “มีการแบ่งแยกในพระคริสตเจ้ากระนั้นหรือ” (1 คร.1:13)
ระหว่างวันที่ มกราคม ในหลายที่มีการจัดสัปดาห์ภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชน บางที่อาจจัดในช่วงวันสมโภชพระจิตเจ้า หัวข้อสำหรับสัปดาห์ภาวนาปีนี้คือ “มีการแบ่งแยกในพระคริสตเจ้ากระนั้นหรือ” (1 คร.1:13)

3 เคียร่า ลูบิคได้เขียนคำอธิบายประโยคในพระคัมภีร์ของแต่ละเดือน
พระวาจาทรงชีวิตของเดือนนี้ถูกตีพิมพ์ เมื่อเดือนมกราคม ปีค.ศ.2005

4 "รากฐานที่วางไว้แล้วนี้คือพระเยซูคริสตเจ้า และไม่มีใครวางรากฐานอื่นได้อีก“ (เทียบ 1 โครินทร์ 3,11)

5 ในปีคริสตศักราช 50 นักบุญเปาโลอัครสาวกได้เดินทางไปถึงเมืองโครินทร์ นครใหญ่ของประเทศกรีก ซึ่งเป็นที่เลื่องลือในฐานะที่เป็นท่าเรือพานิชที่สำคัญ และวัฎจักรทางวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสความคิดที่หลากหลาย

6 ท่านอัครสาวกได้ใช้เวลาอยู่ที่นั่น 18 เดือน ประกาศพระวรสารและจัดตั้งกลุ่ม คริสตชนที่มั่นคง คนอื่นๆที่มาภายหลังท่าน ได้สานต่องานประกาศพระวรสาร

7 แต่คริสตชนใหม่เหล่านี้ยึดติดอยู่ที่ตัวบุคคลผู้นำข่าวสารของพระคริสตเจ้ามาให้พวกเขา มากกว่าองค์พระคริสต์เจ้าเอง

8 มีการแบ่งพรรคแบ่ง พวกเกิดขึ้น บ้างก็ว่า “ฉันเป็นพวกของ เปาโล”
“ฉันเป็นพวกของ เปาโล” บ้างก็ว่า “ฉันเป็นพวกของอปอลโล” หรือบ้างก็ว่า “ฉันเป็นพวกของ เปโตร” เหล่านี้เป็นต้น

9 เปาโลได้เข้าไปเผชิญหน้าอย่างแข็งขัน กับปัญหาความแตกแยก ซึ่งทำให้ชุมชนคริสตชนคลอนแคลนไม่มั่นคง ท่านเปรียบพระ-ศาสนจักรว่า เป็นเหมือนอาคารหรือวัด และกล่าวว่า แม้ผู้สร้างพระศาสนจักรจะมีหลายคน แต่รากฐานจะมีได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น นั่นคือ พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศิลาทรงชีวิต

10 เดือนนี้ โดยเฉพาะในสัปดาห์ของการภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชน คริสตจักรและชุมชนคริสตชนต่างมาชุมนุมกันเพื่อระลึกถึงองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นรากฐานที่แท้จริงแต่ผู้เดียว โดยการติดตามพระองค์ และเจริญชีวิตตามพระวรสารเท่านั้น ที่จะนำพวกเขาให้บรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์และมองเห็นได้ในหมู่พวกเขา

11 “รากฐานที่วางไว้แล้วนี้คือพระเยซูคริสตเจ้า และไม่มีใครวางรากฐานอื่นได้อีก"

12 การวางรากฐานชีวิตของเรากับพระคริสตเจ้า หมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ คิดอย่างพระองค์ ปรารถนาสิ่งเดียวกับพระองค์ และเจริญชีวิตเช่นพระองค์

13 แต่เราจะปักหลักมีรากฐานอยู่ในพระองค์ได้อย่างไร
เราจะหลอมตัวเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้อย่างไร เราจะกระทำได้โดยการนำพระวรสารไปปฏิบัติในชีวิต

14 พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระวจนาตถ์ นั่นคือทรงเป็นพระวาจาของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าพระองค์คือพระวจนาตถ์ ทรงรับสภาพความเป็นมนุษย์ของเรา เราจะเป็นคริสตชนที่แท้จริงได้ ก็โดยการเป็นบุคคลที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระวาจาของพระเป็นเจ้าทั้งชีวิต

15 ถ้าเราเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระองค์ หรือยิ่งไปกว่านั้น ถ้าพระวาจาของพระองค์อยู่ในตัวเรา และทำให้เราเป็น “พระวาจาที่มีชีวิต” เราจึงจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ราวกับว่า เราผูกติดอยู่กับพระองค์ ตัวฉันหรือเราจะไม่มีตัวตนอีกต่อไป แต่เป็นพระวาจาของพระองค์ที่อยู่ในเราทุกคน

16 เราเชื่อว่าโดยการเจริญชีวิตเช่นนี้
เราจะช่วยทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่คริสตชน

17 ร่างกายหายใจเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ฉันใด จิตวิญญาณก็ต้องแสวงหาแหล่งที่มาของชีวิตด้วยการเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าฉันนั้น

18 ผลแรกประการหนึ่งก็คือ พระเยซูเจ้าประทับในเราและท่ามกลางเรา

19 สิ่งนี้เรียกร้องให้เราเปลี่ยนวิธีการมองสิ่งต่างๆ มันสูบฉีดเข้าไปในหัวใจของทุกคน (ไม่ว่าเชื้อชาติใด ภาษาใด ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกัน หรืออัฟริกัน) ความรู้สึกที่ว่าพระคริสตเจ้าทรงทราบทุกสถานการณ์ทั้งที่เป็นส่วนบุคคลและสังคมเป็นส่วนรวม

20 พระวาจาที่ได้นำไปเจริญชีวิตนั้น ทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระจากเงื่อนไขต่างๆ ของความเป็นมนุษย์ เป็นแหล่งที่มาของความสุข ความเรียบง่าย ความเต็มเปี่ยมของชีวิตและแสงสว่าง มันช่วยเราติดตามพระคริสตเจ้าและค่อย ๆ เป็นเหมือนพระองค์ทีละน้อย

21 “รากฐานที่วางไว้แล้วนี้คือพระเยซูคริสตเจ้า และไม่มีใครวางรากฐานอื่นได้อีก"

22 แต่มีคำเพียงคำเดียวเท่านั้นที่สรุปสิ่งอื่นทั้งหมด และนั่นคือคำว่า “ความรัก” รักพระเป็นเจ้าและรักเพื่อนพี่น้อง ในบทบัญญัติ 2 ประการที่พระเยซูเจ้าทรงสรุปก็คือ “... ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก” (มธ.22:40)

23 เพราะว่าพระวาจาในหนังสือพระวรสาร แม้จะใช้คำในภาษาของมนุษย์และหลากหลายวิธีแตกต่างกันออกไป แต่ก็เป็นพระวาจาของพระเป็นเจ้า และเพราะว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นองค์ความรัก ดังนั้น พระวาจาทุกคำของพระองค์จึงเป็นความรัก

24 ฉะนั้น อะไรคือเป้าหมายของเราในเดือนนี้ เราจะชิดสนิทกับ พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็น “รากแต่เพียงหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร” ได้อย่างไร เราจะทำได้ด้วยการรักตามที่พระองค์ทรงสอนเรา

25 ครั้งหนึ่งนักบุญเอากุสตินได้เคยกล่าวไว้ว่า “จงรักเถิดและท่านจะทำอะไรก็ได้ตามใจปรารถนา” อันที่จริงท่านได้สรุปกฎแห่งความรักของพระวรสาร เพราะว่าโดยการรัก เราจะไม่ผิดพลาด ความรักจะนำเราไปสู่การทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

26 "รากฐานที่วางไว้แล้วนี้คือพระเยซูคริสตเจ้า และไม่มีใครวางรากฐานอื่นได้อีก"
“พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google