งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป้าหมายการ ดำเนินงาน @ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90

3 อำเภอเป้าหมา ย คัดกรอง % กลุ่ม เสี่ยง % เมือง 60,550 51,09284.382,6295.15 ทรายมูล 13,924 10,84277.879568.82 กุดชุม 27,755 25,47191.771,6356.42 คำเขื่อน แก้ว 39,735 32,76182.451,7145.23 ป่าติ้ว 15,073 7,01246.5296413.75 มหาชนะ ชัย 24,949 19,87079.648424.24 ค้อวัง 9,427 5,65660.001,30523.07 เลิงนก ทา 36,177 23,53465.051,6987.22 ไทย เจริญ 12,132 8,19967.581,77821.69 รวม 239,72 2 184,43776.9413,5217.33 ผลงานการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Verbal Screening)

4 อำเภอกลุ่ม เสี่ยง ตรวจ ov % พบ ov % เมือง 2,62996936.86363.72 ทรายมูล 956 100.0070.73 กุดชุม 1,635 100.00140.86 คำเขื่อน แก้ว 1,71429417.156321.43 ป่าติ้ว 964 ยังไม่ ตรวจ มหาชนะ ชัย 84260872.2110316.94 ค้อวัง 1,305705.3622.86 เลิงนกทา 1,69818911.1310.53 ไทยเจริญ 1,77825814.5100.00 รวม 13,5214,97936.822264.54 ผลงานการตรวจ ov ใน กลุ่ม เสี่ยง

5 อำเภอ อัลตร้า ซาวด์ ปกติ % ผิดปก ติ % เมือง ยังไม่ ดำเนินการ ทรายมูล.. กุดชุม.. คำเขื่อน แก้ว 1108880.002220.00 ป่าติ้ว ยังไม่ ดำเนินการ มหาชนะ ชัย 888697.7322.27 ค้อวัง ยังไม่ ดำเนินการ เลิงนกทา.. ไทยเจริญ.. รวม 888697.7322.27 ผลงานการตรวจ อัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง

6 คำเขื่อน แก้ว ผิดปกติ 2 ราย ( มะเร็งตับ ) adm. รพ. ยส. มหาชนะ ชัย ผิดปกติ 20 ราย ( รอ comfirm จาก รพ. ยส.

7


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google