งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90

3 อำเภอเป้าหมา ย คัดกรอง % กลุ่ม เสี่ยง % เมือง 60,550 51, , ทรายมูล 13,924 10, กุดชุม 27,755 25, , คำเขื่อน แก้ว 39,735 32, , ป่าติ้ว 15,073 7, มหาชนะ ชัย 24,949 19, ค้อวัง 9,427 5, , เลิงนก ทา 36,177 23, , ไทย เจริญ 12,132 8, , รวม 239, , , ผลงานการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Verbal Screening)

4 อำเภอกลุ่ม เสี่ยง ตรวจ ov % พบ ov % เมือง 2, ทรายมูล กุดชุม 1, คำเขื่อน แก้ว 1, ป่าติ้ว 964 ยังไม่ ตรวจ มหาชนะ ชัย ค้อวัง 1, เลิงนกทา 1, ไทยเจริญ 1, รวม 13,5214, ผลงานการตรวจ ov ใน กลุ่ม เสี่ยง

5 อำเภอ อัลตร้า ซาวด์ ปกติ % ผิดปก ติ % เมือง ยังไม่ ดำเนินการ ทรายมูล.. กุดชุม.. คำเขื่อน แก้ว ป่าติ้ว ยังไม่ ดำเนินการ มหาชนะ ชัย ค้อวัง ยังไม่ ดำเนินการ เลิงนกทา.. ไทยเจริญ.. รวม ผลงานการตรวจ อัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง

6 คำเขื่อน แก้ว ผิดปกติ 2 ราย ( มะเร็งตับ ) adm. รพ. ยส. มหาชนะ ชัย ผิดปกติ 20 ราย ( รอ comfirm จาก รพ. ยส.

7


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google