งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“กำจัดพยาธิใบตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“กำจัดพยาธิใบตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “กำจัดพยาธิใบตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี
ยุทธศาสตร์ “กำจัดพยาธิใบตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน ” จังหวัดยโสธร

2 เป้าหมายการดำเนินงาน
@ กลุ่มเป้าหมายอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 90

3 ผลงานการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Verbal Screening) 60,550 51,092 84.38
อำเภอ เป้าหมาย คัดกรอง % กลุ่มเสี่ยง เมือง 60,550 51,092 84.38 2,629 5.15 ทรายมูล 13,924 10,842 77.87 956 8.82 กุดชุม 27,755 25,471 91.77 1,635 6.42 คำเขื่อนแก้ว 39,735 32,761 82.45 1,714 5.23 ป่าติ้ว 15,073 7,012 46.52 964 13.75 มหาชนะชัย 24,949 19,870 79.64 842 4.24 ค้อวัง 9,427 5,656 60.00 1,305 23.07 เลิงนกทา 36,177 23,534 65.05 1,698 7.22 ไทยเจริญ 12,132 8,199 67.58 1,778 21.69 รวม 239,722 184,437 76.94 13,521 7.33

4 ผลงานการตรวจ ov ใน กลุ่มเสี่ยง
อำเภอ กลุ่มเสี่ยง ตรวจ ov % พบ ov เมือง 2,629 969 36.86 36 3.72 ทรายมูล 956 100.00 7 0.73 กุดชุม 1,635 14 0.86 คำเขื่อนแก้ว 1,714 294 17.15 63 21.43 ป่าติ้ว 964 ยังไม่ตรวจ มหาชนะชัย 842 608 72.21 103 16.94 ค้อวัง 1,305 70 5.36 2 2.86 เลิงนกทา 1,698 189 11.13 1 0.53 ไทยเจริญ 1,778 258 14.51 0.00 รวม 13,521 4,979 36.82 226 4.54

5 ผลงานการตรวจ อัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง
อำเภอ อัลตร้าซาวด์ ปกติ % ผิดปกติ เมือง ยังไม่ดำเนินการ ทรายมูล .. กุดชุม คำเขื่อนแก้ว 110 88 80.00 22 20.00 ป่าติ้ว มหาชนะชัย 86 97.73 2 2.27 ค้อวัง เลิงนกทา ไทยเจริญ รวม

6 ผลงานการตรวจ อัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง
คำเขื่อนแก้ว ผิดปกติ 2 ราย (มะเร็งตับ) adm. รพ.ยส. มหาชนะชัย ผิดปกติ 20 ราย (รอ comfirm จากรพ.ยส.

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt “กำจัดพยาธิใบตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google