งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์ระดับน้ำประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์ระดับน้ำประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์ระดับน้ำประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตประเวศ ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 1. ซอยพัฒนาการ 57 ระดับน้ำท่วมขัง ซม. 2. ซอยพัฒนาการ 65, 69 ระดับน้ำท่วมขัง ซม. 3. ซอยพัฒนาการ 76, 78 ระดับน้ำท่วมขัง ซม. 4. ซอยอ่อนนุช 55, 57 ,59, 65 แยก 6 , 65 แยก 15 ระดับน้ำท่วมขัง ซม. 5. ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2 ระดับน้ำท่วมขัง ซม. 6. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30, ซอย 38, ซอย 48 และซอยแยก, ซอย 67,ซอย 71 ระดับน้ำท่วมขัง ซม. 7. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 ระดับน้ำท่วมขัง 5-7 ซม. 8. ซอยศรีนครินทร์ ซอย 57 (ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 14-1) ระดับน้ำท่วมขัง 23 ซม. 9. ซอยพรีเมียร์ 1 (ก่อนถึงสะพานข้มคลองชุมชนเราะห์มาตุ้ลอิสลาม) ระดับน้ำท่วมขัง 7 ซม. 10. ซอยกาญจนาภิเษก 26,28 ระดับน้ำท่วมขัง 15 ซม. 11. ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 8, 21, 23 ระดับน้ำท่วมขัง 5-10 ซม. (หมายเหตุ – ข้อมูลจาก ) ภายในบริเวณบริษัทฯ ยังไม่มีน้ำท่วมขัง ระดับ น้ำในท่อระบายน้ำเพิ่มสูงขี้น ทางบริษัทฯ จัดทีมงานเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

2

3 เปรียบเทียบข้อมูลระดับน้ำ
บริเวณ 04/11/54 07/11/54 08/11/54 09/11/54 10/11/54 11/11/54 14/11/54 15/11/54 ระดับน้ำในท่อระบายน้ำหน้าประตูทางเข้า (ระยะห่างจากพื้นถนน) 40 ซม. (08.30 น. 33 ซม. (08.00 น.) 31 ซม. 29 ซม. 27 ซม. 25 ซม. 21 ซม. 20 ซม. ระดับน้ำในท่อระบายน้ำหน้าประตูทางออก 43 ซม. (08.30 น.) 39 ซม. 36 ซม. 34 ซม. 32 ซม. 30 ซม. 26 ซม. ระดับน้ำท่วมขังภายในบริษัทฯ เป็นปกติ ระดับน้ำท่วมขังถนนหน้าบริษัทฯ ระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำ -คลองประเวศน์ ลาดกระบัง (ภายนอก/ภายใน) ค่าวิกฤติ = ม. 0.51 / 0.37 ม. 0.59 / 0.44 ม. 0.62 / 0.48 ม. 0.65 / 0.50 ม. 0.67 / 0.52 ม. 0.69 / 0.55 ม. 0.56 / 0.71 / 0.60 ม.

4 รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
-ข้อมูลระดับน้ำในท่อระบายน้ำหน้าประตูทางเข้าและทางออก ระดับน้ำประตูทางเข้าถึงระดับพื้นถนน 20 ซม. ระดับน้ำประตูทางออกถึงระดับพื้นถนน 25 ซม. -ข้อมูลระดับน้ำท่วมขังภายในบริษัทฯ ยังปกติอยู่ ซม. -ข้อมูลระดับน้ำท่วมขังบนถนนหน้าบริษัทฯ หมายเหตุ : ระดับน้ำในท่อระบายน้ำภายในบริษัทฯ มีระดับสูงขึ้น หน่วยปฏิบัติการ ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง

5 รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา น. สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 (เวลา น.) น้ำทะเลหนุนสูง-พรุ่งนี้ เวลา น. ระดับ ม.รทก. และเวลา น. ระดับ ม.รทก. น้ำเหนือ ( ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา)-ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,398 ลบ.ม./วินาที (ลดลงจากเมื่อวานน้ำ 135 ลบ. ม./วินาที) ระดับน้ำที่ อ.บางไทร 3.75 ม.รทก. (ลดลงจากเมื่อวาน 3 ซม.) ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตรวจวัดที่ปากคลองตลาด - ระดับน้ำสูงสุด เมื่อวานนี้ เวลา น. ระดับ ม.รทก. (ต่ำ กว่าคันกั้นน้ำ 46 ซม.) คาดการณ์จากกรมอุทกศาสตร์ วันนี้ เวลา น. ระดับ ม.รทก. น้ำทุ่ง - พื้นที่ดอนเมือง ( 24 ชม.ที่ผ่านมา) ระดับน้ำ ระดับน้ำลดลง 1 ซม. - ระดับน้ำคลองหกวาสายล่าง ที่ประตูระบายน้ำคลองสอง ( 24 ชม.ที่ผ่านมา) ระดับน้ำลดลง 3 ซม. - ฝั่งธนบุรี ระดับน้ำคลองมหาสวัสดิ์ ที่ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ( 24 ชม.ที่ผ่านมา) ระดับน้ำทรงตัว ระดับน้ำในคลองต่าง ๆ - ระดับน้ำล้นตลิ่ง ฝั่งพระนคร คลองบางซื่อ ช่วงถ.พหลโยธิน จตุจักร, คลองเปรมประชากร ช่วงวัดเทวสุนทร, คลอง ลาดพร้าว ช่วงวัดลาดพร้าว ซ.เสนานิคม และซ.ลาดพร้าว 56, คลองน้ำแก้ว ช่วงถนนรัชดาภิเษก รร.เจ้าพระยาปาร์ค - ระดับน้ำล้นตลิ่ง ฝั่งธนบุรี คลองมหาสวัสดิ์ ช่วงพุทธมณฑลสาย 2, คลองบางพรม, คลองบางเชือกหนัง, คลองบาง แวก, คลองบางจาก ตอนถ.พุทธมณฑลสาย 2, คลองพระราชมนตรี ช่วงถนนพระราม 2 - คลองแสนแสบ ช่วงมีนบุรี - บางกะปิ มีระดับน้ำสูง , คลองประเวศน์บุรีรมย์ ระดับน้ำเริ่มทรงตัว - คลองชักพระ, คลองมอญ, คลองบางกอกใหญ่ ระดับน้ำเริ่มลดลง - เฝ้าระวังคลองพระยาราชมนตรี คลองบางบอน คลองระหาญ คลองเลนเปน คลองสะแกงาม มีระดับน้ำสูงขึ้น - ส่วนคลองอื่น ๆ ยังปกติ ข้อมูลจาก ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำกรุงเทพฯ

6 รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ภาพรวมสถานการณ์ใน กทม. - ระดับน้ำในคลองหกวาสายล่าง ระดับน้ำเริ่มลดลง - ระดับน้ำในคลองเปรมประชากร ทางตอนบน(ดอนเมือง) ยังคงมีระดับสูงและล้นตลิ่ง พื้นที่ด้านในยังคงมี ระดับสูง - การรื้อแนวกระสอบทรายยักษ์ ทำให้ระดับน้ำคลองเปรมประชากร ช่วงสน.ดอนเมือง ระดับน้ำทรงตัว ต้องเฝ้า ระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด - ระดับน้ำในคลองลาดพร้าว ระดับน้ำเริ่มลดลง แต่ยังคงมีระดับสูง - ระดับน้ำในคลองบางซื่อช่วงถนนรัชดาภิเษก ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง - ระดับน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ ระดับน้ำเริ่มลดลง แต่ยังคงมีระดับสูง และยังคงมีน้ำจากศาลายา หลากเข้าพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ลงสู่คลองทวีวัฒนา - ดำเนินการเรียงกระสอบทรายเสริม แนวคันป้องกันน้ำท่วมคลองมหาสวัสดิ์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร (ดำเนินการ แล้ว 5.5 กม.) - มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในสถานีสูบน้ำต่าง ๆ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำ - สถานีสูบน้ำทุกแห่ง และอุโมงค์ยักษ์ ยังคงทำงานเต็มที่ ระบายน้ำออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดเวลา - เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงเช้าวันนี้ ข้อมูลจาก ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำกรุงเทพฯ

7 รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
ข้อมูล Online จากระบบตรวจวัดอัตโนมัติ ระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำฯ (ภายนอก / ภายใน) [สามวา 1.94/1.45 ม.(ค่าวิกฤติ 1.20)] , [แสนแสบ มีน บุรี 1.57/1.17 ม.(ค่าวิกฤติ 1.20)] , [แสนแสบ บางชัน 1/0.94 ม.(ค่าวิกฤติ 0.80)] , [ประเวศน์ฯ ลาดกระบัง 0.71/0.60 ม.(ค่าวิกฤติ 0.65)] , [ประเวศน์ฯ วัดกระทุ่มฯ 0.45/0.44 ม.] , [คลอง 13 หนองจอก 1.77/1.58 ม.] , [หลวงแพ่ง 1.37/1.13 ม.] , [ประเวศน์ วัดราชโกษา 0.61 ม.] , ระดับน้ำคลองสายหลัก -ฝั่งพระนคร [บางบัว 1.49 ม.] , [คลองเปรมฯ หลักสี่ 0.94 ม.] , [ลาดพร้าว 0.59 ม.(ค่าวิกฤติ 0.70)] , [สามเสน อนุเสาวรีย์ชัยฯ 0.67 ม.] , [แสนแสบ บางกะปิ 0.37 ม.] , [แสนแสบ คลองตัน ม.] , [พระโขนง ศรีนครินทร์ 0.27 ม.] , [สถานีพระโขนง ม.] , -ฝั่งธนบุรี [มหาสวัสดิ์ ศาลายา 2.75 ม.(ค่าวิกฤติ 1.30)] , [ทวีวัฒนา 2.33 ม.(ค่าวิกฤติ 0.80)] , [บางกอกน้อย 2.31 ม.] , [ชักพระ 1.36 ม.(ค่าวิกฤติ 0.90)] , [คลองมอญ 1.09 ม.(ค่าวิกฤติ 1.00)] , [คลองบางกอกใหญ่ 0.86 ม.(ค่าวิกฤติ 1.10)] , [ราชมนตรี-ภาษีฯ 0.93 ม.] , [ดาวคะนอง 0.52 ม.(ค่า วิกฤติ 1.00)] , [ทวีวัฒนา-ภาษีฯ 1.25 ม.(ค่าวิกฤติ 0.80)] , [ราชมนตรี ม.] , [สนามชัย 1.01 ม.] ระดับน้ำเจ้าพระยา [บางเขนใหม่ 2.53 ม.] , [บางซื่อ 2.46 ม.] , [สามเสน 2.33 ม.] , [กรุงเกษม ม.] , [วัดไทร 1.96 ม.] , [บางนา 1.81 ม.] , [ปากคลองตลาด 2.24 ม.] , [ทะเลบางขุนเทียน ม.] , [ทะเลบางปู 1.39 ม.] (คันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ สูง ม.) -ปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สะพานพระราม 8 = 3650 ลูกบาศก์เมตร/วินาที -ปริมาณน้ำไหลผ่านคลองบางกอกน้อย ลูกบาศก์เมตร/วินาที ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพฯ

8 สถานการณ์น้ำ รอบ ๆ บริเวณ CAMPUS 15/11/11
บริเวณคลองมะขามเทศ (คลองปลัดเปรียง) ปริมาณน้ำ เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 – 3 ซม. และน้ำในคลองไหล เคลื่อนที่ อย่างช้าๆ

9 สถานการณ์น้ำ รอบ ๆ บริเวณ CAMPUS 15/11/11
บริเวณคลองมะขามเทศ (คลองปลัดเปรียง) ปริมาณน้ำ เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 – 3 ซม. และน้ำในคลองไหล เคลื่อนที่ อย่างช้าๆ

10 สถานการณ์น้ำ รอบ ๆ บริเวณ CAMPUS 15/11/11
บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ มีปริมาณน้ำในคลอง เท่าเดิม ( หมายเหตุ - น้ำมีการไหลเคลื่อนที่ ความเร็วเท่าเดิม..โดยเฉลี่ย )

11 สถานการณ์น้ำ รอบ ๆ บริเวณ CAMPUS 15/11/11
บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ มีปริมาณน้ำในคลอง เท่าเดิม ( หมายเหตุ - น้ำมีการไหลเคลื่อนที่ ความเร็วเท่าเดิม..โดยเฉลี่ย )

12 สถานการณ์น้ำ รอบ ๆ บริเวณ CAMPUS 15/11/11
บริเวณบึงรับน้ำหนองบอน ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ประมาณ ซม.

13 สถานการณ์น้ำ รอบ ๆ บริเวณ CAMPUS 15/11/11
บริเวณบึงรับน้ำหนองบอน ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ประมาณ ซม.


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์ระดับน้ำประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google