งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

April 2004Onduline Oversheeting over Metal Roof การมุงหลังคาออนดูลีนซ้อน หลังคาโลหะ สนามฮัสเซน เดย์ (Hussein Dey) – แอลเจียร์ส (Algiers) - 2001 Onduline.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "April 2004Onduline Oversheeting over Metal Roof การมุงหลังคาออนดูลีนซ้อน หลังคาโลหะ สนามฮัสเซน เดย์ (Hussein Dey) – แอลเจียร์ส (Algiers) - 2001 Onduline."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 April 2004Onduline Oversheeting over Metal Roof การมุงหลังคาออนดูลีนซ้อน หลังคาโลหะ สนามฮัสเซน เดย์ (Hussein Dey) – แอลเจียร์ส (Algiers) - 2001 Onduline International Singapore Rep. Office www.onduline.com

2 April 2004Onduline Oversheeting over Metal Roof 2 ขั้นตอนการติดตั้ง 1 - การวางแปสำหรับการซ้อนแผ่น หลังคา 2 - การมุงแผ่นหลังคา

3 April 2004Onduline Oversheeting over Metal Roof ขั้นตอนการติดตั้ง 3 - รายละเอียดการตีตะปูมุง หลังคา 4 - รายละเอียดการตีตะปูมุงหลังคา

4 April 2004Onduline Oversheeting over Metal Roof 6 ขั้นตอนการติดตั้ง 7 5 - การปิดรอยเชื่อมต่อแผ่นมุงหลังคา 6 - การปิดรอยเชื่อมต่อแผ่นมุงหลังคา

5 April 2004Onduline Oversheeting over Metal Roof 8 9 หลังการติดตั้ง

6 April 2004Onduline Oversheeting over Metal Roof การมุงหลังคาออนดูลีนซ้อน หลังคาโลหะ สนามฮัสเซน เดย์ (Hussein Dey) – แอลเจียร์ส (Algiers) - 2001 Onduline International Singapore Rep. Office www.onduline.com


ดาวน์โหลด ppt April 2004Onduline Oversheeting over Metal Roof การมุงหลังคาออนดูลีนซ้อน หลังคาโลหะ สนามฮัสเซน เดย์ (Hussein Dey) – แอลเจียร์ส (Algiers) - 2001 Onduline.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google