งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• Onduline roofing solutions – Ridges on double angle การมุงครอบสันหลังคาออนดูลีนทับ ซ้อนกัน Ofitech – BP 17 – 76480 Yainville – France Laurent Lainé –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• Onduline roofing solutions – Ridges on double angle การมุงครอบสันหลังคาออนดูลีนทับ ซ้อนกัน Ofitech – BP 17 – 76480 Yainville – France Laurent Lainé –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 • Onduline roofing solutions – Ridges on double angle การมุงครอบสันหลังคาออนดูลีนทับ ซ้อนกัน Ofitech – BP 17 – Yainville – France Laurent Lainé – ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การ มุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน

2 • Onduline roofing solutions – Ridges on double angle หมายเหตุ : ในการนี้จะใช้เพียงครอบ สันหลังคาในการสาธิต เพื่อให้เข้าใจ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การ มุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน

3 • Onduline roofing solutions – Ridges on double angle การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน (I) ให้มุงให้ตำแหน่งสูงสุดของตัวครอบสันหลังคา แผ่นแรกวางอยู่แนวเดียวกันกับสันหลังคา ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การ มุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน

4 • Onduline roofing solutions – Ridges on double angle การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน (II) ให้ทำการตัดส่วนปลายของครอบสันหลังคาแผ่นที่สองออกด้าน หนึ่ง ( ทำการวัดก่อนตัด ) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่วนปลายครอบ สันหลังคาแผ่นนี้ไปทับสันของสันครอบหลังคาแผ่นแรก ซึ่ง จะทำให้เกิดความหนาที่มากเกินไป ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การ มุงสันครอบหลังคาทับซ้อนกัน

5 • Onduline roofing solutions – Ridges on double angle การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน (III) วางครอบสันหลังคาแผ่นที่สองที่ได้ตัดไว้แล้วมามุงทับลงไป แล้วจึงยึดด้วยสกรู ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การ มุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน

6 • Onduline roofing solutions – Ridges on double angle การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน (IV) นำครอบสันหลังคาแผ่นที่สามที่ไม่ได้ตัด ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การ มุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน

7 • Onduline roofing solutions – Ridges on double angle การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน (V) หรือแบบที่ตัด ( ตามความเอียงของอีกสองแผ่น ) มามุงที่สัน หลังคาส่วนบนสุดโดยให้ครอบอีกอีกสองแผ่นไว้ ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การ มุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน

8 • Onduline roofing solutions – Ridges on double angle การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน (VI) เพียงแค่นี้ น้ำก็ไม่สามารถซึมผ่านได้ ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การ มุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน

9 • Onduline roofing solutions – Ridges on double angle การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน (VII) อีกหนึ่งตัวอย่างในการมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน ตัวอย่างนี้จะเป็นการมุง ครอบสันหลังคาสำหรับหลังคาที่ไม่มีลาดเอียงมากนัก ( ตัวปีกครอบ สามารถทำให้แบนและตัดได้ง่าย การมุงเพื่อป้องกันการรั่วซึมก็ทำที่ จุดสูงสุดของหลังคา ) หลังจากนั้นจึงทำการยึดครอบสันหลังคาไว้ด้วยกัน ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การ มุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน

10 • Onduline roofing solutions – Ridges on double angle Ofitech – BP 17 – Yainville – France Laurent Lainé – การมุงครอบสันหลังคาออนดูลีนทับ ซ้อนกัน ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การ มุงสันครอบหลังคาทับซ้อนกัน


ดาวน์โหลด ppt • Onduline roofing solutions – Ridges on double angle การมุงครอบสันหลังคาออนดูลีนทับ ซ้อนกัน Ofitech – BP 17 – 76480 Yainville – France Laurent Lainé –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google