งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมุงครอบสันหลังคาออนดูลีนทับซ้อนกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมุงครอบสันหลังคาออนดูลีนทับซ้อนกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมุงครอบสันหลังคาออนดูลีนทับซ้อนกัน
ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน การมุงครอบสันหลังคาออนดูลีนทับซ้อนกัน Ofitech – BP 17 – Yainville – France Laurent Lainé –

2 ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน
หมายเหตุ: ในการนี้จะใช้เพียงครอบสันหลังคาในการสาธิต เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

3 การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(I)
ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(I) ให้มุงให้ตำแหน่งสูงสุดของตัวครอบสันหลังคา แผ่นแรกวางอยู่แนวเดียวกันกับสันหลังคา

4 การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(II)
ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การมุงสันครอบหลังคาทับซ้อนกัน การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(II) ให้ทำการตัดส่วนปลายของครอบสันหลังคาแผ่นที่สองออกด้านหนึ่ง (ทำการวัดก่อนตัด) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่วนปลายครอบสันหลังคาแผ่นนี้ไปทับสันของสันครอบหลังคาแผ่นแรก ซึ่งจะทำให้เกิดความหนาที่มากเกินไป

5 การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(III)
ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(III) วางครอบสันหลังคาแผ่นที่สองที่ได้ตัดไว้แล้วมามุงทับลงไป แล้วจึงยึดด้วยสกรู

6 การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(IV)
ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(IV) นำครอบสันหลังคาแผ่นที่สามที่ไม่ได้ตัด

7 การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(V)
ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(V) หรือแบบที่ตัด (ตามความเอียงของอีกสองแผ่น) มามุงที่สันหลังคาส่วนบนสุดโดยให้ครอบอีกอีกสองแผ่นไว้

8 การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(VI)
ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(VI) เพียงแค่นี้ น้ำก็ไม่สามารถซึมผ่านได้

9 การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(VII)
ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน การมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน(VII) หลังจากนั้นจึงทำการยึดครอบสันหลังคาไว้ด้วยกัน อีกหนึ่งตัวอย่างในการมุงครอบสันหลังคาทับซ้อนกัน ตัวอย่างนี้จะเป็นการมุงครอบสันหลังคาสำหรับหลังคาที่ไม่มีลาดเอียงมากนัก (ตัวปีกครอบสามารถทำให้แบนและตัดได้ง่าย การมุงเพื่อป้องกันการรั่วซึมก็ทำที่จุดสูงสุดของหลังคา)

10 การมุงครอบสันหลังคาออนดูลีนทับซ้อนกัน
ออนดูลีน คำตอบสำหรับทุกปัญหาเรื่องหลังคา - การมุงสันครอบหลังคาทับซ้อนกัน การมุงครอบสันหลังคาออนดูลีนทับซ้อนกัน Ofitech – BP 17 – Yainville – France Laurent Lainé –


ดาวน์โหลด ppt การมุงครอบสันหลังคาออนดูลีนทับซ้อนกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google