งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรุณาให้คะแนน สำรวจตนเองตามจริง 1เมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า Hsนำฉันให้ย้อนระลึกถึงการบาปผิดของตน และฉัน สำนึกผิด สารภาพกลับใจอย่างแท้จริง มิใช่เพียงสารภาพบาป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรุณาให้คะแนน สำรวจตนเองตามจริง 1เมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า Hsนำฉันให้ย้อนระลึกถึงการบาปผิดของตน และฉัน สำนึกผิด สารภาพกลับใจอย่างแท้จริง มิใช่เพียงสารภาพบาป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรุณาให้คะแนน สำรวจตนเองตามจริง 1เมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า Hsนำฉันให้ย้อนระลึกถึงการบาปผิดของตน และฉัน สำนึกผิด สารภาพกลับใจอย่างแท้จริง มิใช่เพียงสารภาพบาป ตามปกติตามที่เคยปฏิบัติมาเท่านั้น 2ฉันสัมผัสถึงพระคุณเมตตาและแช่ตัวในความรักของพระองค์ผ่าน ประสบการณ์ชีวิตอย่างอิ่มเอิบใจ มิใช่เพียงคิดหรือมองตามความรู้ จากBBที่ตนรู้เท่านั้น 3ฉันทูลวิงวอนพระเจ้าแต่ละเรื่อง โดยผ่านการสำแดง การเร้าใจจาก Hs มิใช่ เพียงตามหัวข้อที่มีอยู่ จากภาระใจหรือความต้องการของตนเท่านั้น 4ฉันถามพระเจ้าเสมอว่า จะเรียกให้ข้าพระองค์ทำอะไรอีกบ้างในฤดูกาลนี้ มิใช่เพียงรับใช้พระเจ้าตามที่เป็นอยู่ก็ Ok แล้วละ เท่านั้น 5เมื่ออธิษฐานฉันเชื่อมั่นใจว่าพระเจ้าตอบแล้ว และฉันจะเห็นผลในไม่ช้านี้ มิใช่เพียงหวังว่าพระเจ้าจะทรงฟังและแล้วแต่พระองค์เท่านั้น 6ที่ฉันรับใช้ขณะนี้ เป็นHs ทำงานในชีวิตฉัน ผ่านชีวิตฉัน เพื่อพระประสงค์ พระองค์สำเร็จ มิใช่เพียงรับใช้อย่างเต็มกำลังที่ตนมีอยู่เท่านั้น จริงที่สุด9-10 ค่อนข้างจริง7-8 จริงบางครั้ง5-6 ค่อนข้าง ไม่จริง 3-4 ไม่จริง1-2 Cleaning with Fire test ช่วงที่ผ่านมา ชีวิตของท่านกับพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง

2 มีข้อใดที่ท่านตั้งใจจะพัฒนา ตนเองบ้าง จะเริ่มอย่างไรดี ? 7ฉันเกลียดบาป และทิ้งทำลายสิ่งทำให้ลื่นไถลสู่บาป และปฏิเสธช่องทางล่อลวงทั้งสิ้น อย่างเด็ดขาด มิใช่เพียงรู้หรือคิดว่าเอาชนะบาปด้วยวิธีใดเท่านั้น 8ฉันพึ่ง Hs และสัมผัสฤทธิ์อำนาจ Hs ในการรับใช้ที่แตกต่างจากเดิม มิใช่เพียงทำตามเป้าหมายและ แผนการที่ตนคิดไว้เท่านั้น 9ฉันพึ่งพา Hs ในการเอาชนะการล่อลวง ทดลองใจต่างๆ ในชีวิตแบบก้าวต่อก้าว มิใช่เพียงเคร่งครัด ทำตามธรรมบัญญัติเท่านั้น 10แม้ดูเหมือนงานรับใช้จะเพิ่มขึ้นมาก แต่ฉันกลับรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำ ฉันเพียงร่วมมือ จึงไม่ เป็นภาระหนักอีกต่อไป 11ฉันค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน เพราะอยากรู้มากๆ ว่าพระเจ้าว่าอย่างไรในเรื่องต่างๆ และเพื่อพูดคุยกับ Hs ว่าฉันจะมีส่วนได้อย่างไร 12ขณะนี้ ฉันรับใช้พระเจ้ามิใช่เพราะหน้าที่อีกต่อไป แต่เพราะรักพระองค์และเห็นคุณค่าการทรงเรียก 13ฉันใช้จ่ายเงินและเวลาในชีวิตต่างไปจากเดิมอย่างมาก หลังจากพระเจ้ามาสัมผัสฉัน มิใช่เพียง เพราะทำตามข้อคำสอนที่ดีเท่านั้น 14กับคนที่ฉันไม่ชอบ หรือ เคยมีเรื่องกัน เดี๋ยวนี้ฉันให้อภัยและสวัสดีทักทายได้ คะแนน119-14070-14814-69 แปลผลดีมาก: ให้เป็นแบบอย่าง ดีพอใช้: ให้พัฒนาบางข้อ ปรับปรุง: รีบปรึกษาหารือ

3 • หมายถึงการเติมให้เต็มล้นด้วย Hs เพื่อชำระชีวิตผู้เชื่อให้ บริสุทธิ์ แยกของแท้กับของปลอมหรือสิ่งปลอมปนออกจาก กัน (มธ3:11-12; มลค3:2-3) • ทำให้เกิดการสำนึกผิด สารภาพบาป กลับใจอย่างแท้จริง และชำระมลทินบาป (อสย6:5-7; ยน15:25-26) อันเป็น การสัมผัสพระคุณและฤทธิ์เดชของพระเจ้า • นำมาซึ่งการถวายตัว (อสย6:8) ด้วยใจร้อนรนกล้าหาญ (กจ4:31), รับฤทธิ์เดชแห่งของประทาน Hs (กจ1:8; กจ 2:16-18; กจ10:38; กจ13:9-11), สัมผัสการสำแดง การทรงนำอย่างชัดเจน (ฉธบ1:33; กจ8:29-30) และมี ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิต (อฟ5:18-19; กท 5:22-23) ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th การชำระด้วยไฟแห่ง Hs (Cleaning with fire) นั้นเป็นไฉน? ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire)

4 • มธ3:11-12เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลัง เรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้ เจ้าทั้งหลาย รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ 12 พระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้ว และจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่ว พระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะ ทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับ” • มลค3:2-3 แต่ใครจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมา และใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัว “เพราะว่าท่าน เป็นประดุจไฟถลุงแร่ และประดุจสบู่ของช่างซักฟอก 3 ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงิน และ ท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์ และถลุงเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงิน จนกว่าเขาจะนำเครื่อง บูชาอันถูกต้องถวายแด่พระเจ้า • อสย6:5-8 และข้าพเจ้าว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่ สะอาด และข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือพระ เจ้าจอมโยธา” 6 แล้วตนหนึ่งในเสราฟิมบินมาหาข้าพเจ้า ในมือมีถ่านเพลิง ซึ่งเขาเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชา 7 และเขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่า “ดูเถิด สิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้ว กรรมชั่วของเจ้าก็ถูกยก เสีย และเจ้าก็จะรับการลบมลทินบาปและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะใช้ ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา” แล้วข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่นี่ พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ ไปเถิด” ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th

5 • ยน15:25-26 ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นจริงตามที่เขียนไว้ในพระธรรมของเขาที่ว่า เขาได้เกลียดชังเรา โดยไม่มีสาเหตุ 26 แต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลาย คือพระวิญญาณ แห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้ว พระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เรา • กจ4:31 เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหว และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระ วิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ • ฉธบ 1:33 ผู้ได้ทรงนำทางข้างหน้าท่าน เพื่อจะหาที่ให้ท่านทั้งหลายตั้งเต็นท์ของท่าน เป็นไฟใน กลางคืน เพื่อโปรดให้ท่านทั้งหลายเห็นทางที่ควรจะไป และเป็นเมฆในกลางวัน • กจ8:29-30 ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสั่งฟีลิปว่า “จงเข้าไปให้ชิดรถนั้นเถิด” 30 ฟีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้ และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ จึงถามว่า “ซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือ” • อฟ5:18-19 และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ 19 จง ปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจาก ใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า • กท5:22-23 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอด กลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ 23 ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th

6 ช่วงไหนที่ทำให้ท่านสำนึกบาปกลับใจ มากกว่ากัน ระหว่าง ขณะอ่านพระคัมภีร์ กับ ขณะนมัสการ ข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด และข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือพระเจ้าจอมโยธา ข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด และข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือพระเจ้าจอมโยธา Source: Adapted from Isaiah 6:6. Biblica (2009). Retrieved Sep23, 2009. from http://www.biblica.com/bible/

7 ทักษะชำระด้วยไฟแห่ง Hs: Fire ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th Visualization: Freedom prayer ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire)

8 • ยน14:16-17 เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป 17 คือพระวิญญาณแห่งความจริง • ยน14:26 แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว • ยน15:26 26 แต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลาย คือพระ วิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้ว พระองค์ก็จะทรงเป็นพยาน ให้แก่เรา • 1ยน1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยก บาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น • 2คร5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่ เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น • ยน17:17 ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความ จริง ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th The passion0010; Visualization: Freedom prayer

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 ชำระ VS สร้าง(การประพฤติ การแสดงออก Hand ) ชำระตัวเก่าBB การเล่นกับตัณหาเนื้อหนัง กินเติบ ล่วงประเวณี (กาย&ใจ)กท5:13,19-21; 1ยน 2:15-16 การปล่อยตัวไปกับความโลภ ตัณหาของตา1ทธ6:10; 1ยน2:16 การเคร่งครัดในรูปแบบปฏิบัติจนทำให้ยาก ต่อการเคลื่อนไหวของ Hs อสย29:13; 2ทธ3:5 การรับใช้ G ด้วยความคิด กำลังมนุษย์จนเบียดบังการทรงนำของ Hsสภษ21:30, 1คร3:19- 20 การปล่อยตัวตามเนื้อหนัง รักสบาย ไม่อธิษฐานจนห่างไกล Gกท5:13 การพูดที่ไม่ถวายเกียรติ G เช่น พูดไม่จริง ไม่พูดด้วยใจรัก...ยรม9:5 การกระทำที่เห็นแก่ตัว เอาเปรียบผู้อื่น2ทธ3:2-4 การทำเลียนแบบภายนอกโดยไม่เข้าใจหลักการเบื้องหลัง2ทธ3:5 การควบคุมคนอื่นแทนที่จะเอื้ออำนวยให้ Hs ทรงทำงานในชีวิตของเขากท2:3-4 การต่อต้าน ดูแคลน การเคลื่อนไหวใหม่ๆ ที่มาจาก Hs ที่ข้าพระองค์ไม่ เข้าใจ 1ธส5:19 การแสดงความก้าวร้าวด้วยคำพูดและการกระทำต่อผู้อื่น2พกษ19:28 ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire)

34 ชำระ VS สร้าง (การประพฤติ การแสดงออก Hand ) สร้างชีวิตใหม่BB ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ, ด้วยผลของพระวิญญาณกท5:22-26 ใจกว้างขวางสภษ11:25; 2คร9:11 ใจรักพระเยซู อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รักพี่น้อง รักคริสตจักรมธ22:37; ยน14:21 การใช้ชีวิตโดยพึ่งพระคุณและความรักของ G แทนการเคร่งครัด ตามธรรมบัญญัติด้วยตนเอง กท3:5; ยน4:24, 1ธส5:19, ทต3:5 รับใช้โดยพึ่งพาHs ตามการทรงนำGกจ8:26-27 การดำเนินชีวิตในความร้อนรนต่อ G ความเปรมปรีดิ์ การลิงโลด โดยHs ดลใจ คส1:29 การมีวินัยเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจที่แสวงหามธ7:7-8 ยึดความจริง, ดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติGอฟ4:15; 1คร10:31 ใจรักพระเยซู อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รักพี่น้อง รักคริสตจักรยน13:34; มธ22:37-39 ประพฤติตามคำสอนจากพระโอษฐ์G, การฝึกใช้ของประทานใน ชีวิตจริง สดด32:8; มธ25:28-29 การอยู่ในศูนย์กลางน้ำพระทัย G และร่วมมือกับG กระทำแผนการให้สำเร็จ กจ13:2-4 การใช้ชีวิตด้วยฤทธิ์อำนาจ Hs อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์กจ2:4,17,38 การรับใช้พระเจ้าอย่างสุดกำลังในสถานภาพของตนมธ22:37

35 ชำระตัวเก่าBB ใจเห่อเหิมเย่อหยิ่งโยบ35:12; 2ทธ3:2 ใจขมขื่น ใจขัดเคือง ใจมักโกรธหงุดหงิดง่ายมก11:25-26; 2ทธ3:3 การเอาแต่ใจตนเองอสย58:3 รู้สึกเกรงใจมนุษย์มากกว่าเกรงใจGกท1:10 รู้สึกขลาดกลัวในการประกาศตัวเรื่องพระเจ้ามก14:66-68 การรับใช้บนแรงจูงใจที่ผิดๆ เช่น กลัวเสียหน้า กลัวถูกปฏิเสธ กลัวพระ เจ้าไม่อวยพร กลัวการขมขู่จากมนุษย์ และอื่นๆ... 1คร3:12; ฟป2:3 การมักกล่าวโทษ จับผิด ไม่ให้เกียรติหรือมองข้ามความสำคัญของผู้อื่น มองแต่ตนเองว่าเหนือกว่าเก่งกว่า รม2:1 ใจที่หลอกลวง การไม่จริงใจสดด32:2; ยรม9:5 ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th ชำระ VS สร้าง (อารมณ์ความรู้สึก Heart ) ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire)

36 สร้างชีวิตใหม่BB ใจถ่อมสดด25:9; สภษ16:9 วิถีชีวิตแห่งการยกโทษ การคืนดี การไม่ถือโกรธ การมีเมตตาแก่ คนที่ได้ทำผิดต่อข้าพระองค์ได้แก่... มธ18:35, คส3:12-14 การเชื่อฟังตอบสนองจริงจังทันทีมธ12:50; ยน14:21,23 การยำเกรงGในอิริยาบถแห่งชีวิตมธ10:28; ฉธบ 8:6 การใช้ชีวิตโดยพึ่งพระคุณและความรักของ G แทนการเคร่งครัด ตามธรรมบัญญัติด้วยตนเอง 2ทธ 1:7; กท3:1-3 การใช้ชีวิตด้วยฤทธิ์อำนาจ Hs อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์, ด้วยใจที่รักพระเจ้า ยน21:15; กจ2:4,17,38 ใจถ่อม อ่อนสุภาพ อดทนไว้นานอฟ4:2, ฟป2:3 ยึดความจริง ด้วยใจรักอฟ4:15 ใจรักพระเยซู อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รักพี่น้อง รักคริสตจักรยน13:34; มธ22:37-39 ชำระ VS สร้าง (อารมณ์ความรู้สึก Heart ) ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire)

37 ชำระตัวเก่าBB การผิดบาปที่เกาะแน่น & ถ่วงอยู่อสย59:2; สดด66:18 ถูกหน่วงรั้งจากการล่อลวงของวิญญาณชั่ว, การปิดใจโดยมารปฐก3:3-6, 2คร4:4 การเชื่อถือในรูปเคารพ (วัตถุ, เทพเจ้า, คาถา, คนทรง, ความสัมพันธ์ ใดๆที่สำคัญกว่าG) อพย23:24; ลนต20:6 การหล่นจากความรักดั้งเดิม อยู่แบบอุ่นๆวว2:4, วว3:16 ผลทุกอย่างของบาปที่ข้าพระองค์กลับใจและปฏิเสธตัดขาดแล้วยน1:15 คำแช่งสาปจากบรรพบุรุษทุกอย่าง ในข้าพระองค์และเชื้อสายของข้า พระองค์ที่เกี่ยวข้องกับบาปเหล่านี้ อพย20:5 ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th สร้างชีวิตใหม่BB การรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์มธ5:8 การยำเกรงGในอิริยาบถแห่งชีวิตสภษ9:10 การมีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณอฟ6:10,13 การหิวกระหายฝ่ายวิญญาณยรม29:12-13 การคาดหวังและรู้จักรอคอยอย่างสงบฮบก2:1 การมีความสนิทสนมกับ Hsอพย20:6, คส2:12-14; ยน14:21 ชำระ VS สร้าง (จิตวิญญาณ Human Soul ) ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire)


ดาวน์โหลด ppt กรุณาให้คะแนน สำรวจตนเองตามจริง 1เมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า Hsนำฉันให้ย้อนระลึกถึงการบาปผิดของตน และฉัน สำนึกผิด สารภาพกลับใจอย่างแท้จริง มิใช่เพียงสารภาพบาป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google