งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต ธันวาคม 2008 “ขอให้เป็นไปตาม พระประสงค์ของพระองค์” (ลูกา 22,42 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต ธันวาคม 2008 “ขอให้เป็นไปตาม พระประสงค์ของพระองค์” (ลูกา 22,42 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต ธันวาคม 2008

3 “ขอให้เป็นไปตาม พระประสงค์ของพระองค์” (ลูกา 22,42 )

4 พระวาจานี้แสดงให้เราเห็นถึงการต่อสู้ภายในจิตใจของ องค์พระเยซูเจ้า ความปวดร้าวอันเกิดจากการขัดสู้ของ ธรรมชาติมนุษย์ต่อความตาย อันเป็นพระประสงค์ของ องค์พระบิดาเจ้า คุณจำพระวาจาตอนนี้ได้ไหม พระเยซูเจ้าตรัสกับองค์พระบิดาเจ้า ในสวนเก็ธเซมานี พระวาจานี้ให้ ความหมายกับพระทรมานของ พระองค์ และหลังพระทรมาน พระองค์ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

5 อย่างไรก็ตาม องค์พระเยซูเจ้ามิได้ทรงรอคอยจนถึงวันสุดท้ายนี้เพื่อปฏิบัติตาม พระประสงค์ขององค์พระเจ้า แต่พระองค์ปฏิบัติมาตลอดชีวิต

6 และหากองค์พระเยซูเจ้า ทรงปฏิบัติเช่นนี้ นี่ก็ต้อง เป็นแนวทางชีวิตของ เราคริสตชนเช่นกัน ในชีวิตของเราเองด้วย เราควรพูดได้ว่า:

7 “ขอให้เป็นไปตาม พระประสงค์ของพระองค์” (ลูกา 22,42 )

8 บางทีคุณไม่เคยใส่ใจกับเนื้อหาใจความของพระวาจาประโยคนี้นัก แม้ว่าคุณจะ ได้รับศีลล้างบาป เป็นลูกของพระศาสนจักรก็ตาม

9 หรือคุณอาจเคยพูดประโยคนี้เป็นเสมือนการยอมจำนน เพราะไม่มีทางเลือกเป็น อย่างอื่น นี่ไม่ใช่ความหมายของพระวาจาประโยคนี้

10 จงฟังเถิด ในชีวิต คุณมีทางเลือกสองทาง คุณจะเลือกทำตามความ ต้องการของตัวคุณเอง หรือ คุณจะเลือกทำตามพระประสงค์ของ องค์พระเจ้าด้วยใจอิสระ

11 และคุณจะมีประสบการณ์ 2 แบบที่แตกต่างกัน หากคุณเลือกอย่างแรก ไม่ช้าก็เร็ว คุณจะประสบความผิดหวัง แม้ว่าคุณจะพยายามสู้ชีวิต แต่ คุณวางใจในความคิดอ่านอันจำกัดของคุณ ทรัพยากรที่คุณมี ความฝัน และขุมพลังของคุณเอง

12 ไม่นาน สิ่งเหล่านี้จะเปลื่ยนชีวิตของคุณ คุณจะรู้สึกว่าชีวิตน่าเบื่อ ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ตื่นเต้น และบางทีถึงกับสิ้นหวัง

13 และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อถึงบั้นปลายชีวิต คุณก็จะจากไปโดยไร้ร่องรอย อาจมีน้ำตา ไม่กี่หยด จากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงอีก ผู้คนต่างพากันลืม ตรงข้ามหากคุณเลือก อย่างที่สองคือ ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า คุณจะกลับเป็นพระวาจาของ พระคริสตเจ้าที่มีชีวิต ชีวิตของคุณไม่มีสีสัน แม้ว่าคุณจะพยายามทำให้น่าสนใจ แต่คุณกลับจะรู้สึก ว่ายิ่งทียิ่งจมลึก ไม่มีความสงบในจิตใจ คุณจงยอมรับเถิด อย่าปฏิเสธเลย

14 “ขอให้เป็นไปตาม พระประสงค์ของพระองค์” (ลูกา 22,42 )

15 เราลองนึกภาพว่าองค์พระเป็นเจ้าเป็นเสมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ ลำแสงจากดวงอาทิตย์นี้สาดส่องมาถึงเราแต่ละคน ลำแสงนี้ก็คือ น้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับฉัน สำหรับคุณ และสำหรับแต่ละคน

16 คริสตชนและทุกคนที่มีน้ำใจดี ต่างได้รับเรียกให้เคลื่อนตัวเข้าหา ดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลา ด้วยการประคับประคองตัวให้อยู่ใน ลำแสงเฉพาะตน แยกต่างหากจากลำแสงของผู้อื่น ด้วยการ ปฏิบัติเช่นนี้ แผนการอันน่าประทับใจที่พระเจ้าทรงมีสำหรับ แต่ละคนก็จะสำเร็จลุล่วงไป

17 แน่นอน ถ้าคุณอยากทำตามนี้ คุณก็ทำได้ คุณจะพบว่า คุณมีส่วนร่วมในการผจญภัยอัน น่าตื่นเต้นที่คุณไม่เคยคาดฝันมาก่อน ที่องค์พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้คุณ คุณจะเป็นทั้งผู้แสดงและผู้ชมในเวลา เดียวกันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่องค์พระเจ้าทรง กระทำให้เกิดขึ้นในตัวคุณ และในมวล มนุษยชาติ โดยผ่านทางคุณ

18 ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ไม่ว่าจะเรื่องทุกข์หรือเรื่องสุข โชคดีหรือโชคร้าย สิ่ง น่าประทับใจ น่าสะเทือนใจ เช่น ความสำเร็จ โชคลาภ อุบัติเหตุ การจากไป ของบุคคลที่รัก หรือเหตุการณ์ปกติธรรมดา เช่นการทำงานบ้าน การไป โรงเรียน ทุกอย่างจะมีความสำคัญ เพราะพระเจ้าทรงประทานให้คุณ พระองค์ทรงรักคุณ

19 ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เกิดขึ้น หรือทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นกับ คุณ ก็เพื่อความดีของคุณ ในเบื้องต้น คุณอาจยอมรับด้วยความ เชื่อ แต่ไม่นาน คุณจะเห็นได้ถึงเส้นด้ายทองคำที่ถักใยเชื่อมโยง ผูกพันเหตุการณ์ทุกอย่างสอดประสานเป็นลวดลายที่งดงาม ซึ่งเป็น แผนการที่องค์พระเจ้าได้ตระเตรียมไว้สำหรับคุณ

20 สิ่งที่กล่าวนี้ คงทำให้คุณรู้สึกประทับใจ และคุณคงอยากให้ชีวิตของคุณมี คุณค่า มีความหมาย ดังนั้น จงฟังเถิด ดิฉันจะบอกคุณว่าเมื่อใดที่คุณ จะต้องทำ ตามพระประสงค์ขององค์พระเจ้า

21 จงพิจารณาสักครู่ อดีตล่วงเลยผ่านไปแล้ว คุณไม่อาจไขว่คว้าตามกลับมา ได้อีก สิ่งที่เราทำได้ก็คือปล่อยวางทุกอย่างในพระเมตตาของพระเจ้า ส่วนอนาคตยังมาไม่ถึง คุณจะได้ใช้มันก็ต่อเมื่อมันเป็นปัจจุบัน ดังนั้น มีแต่ ปัจจุบันเท่านั้นที่อยู่ในกำมือของคุณ ในขณะปัจจุบันนี้เท่านั้นที่ คุณต้องเจริญชีวิตด้วยคำที่ว่า

22 “ขอให้เป็นไปตาม พระประสงค์ของพระองค์” (ลูกา 22,42 )

23 ชีวิตคือการเดินทาง เวลาที่เราเดินทางในขบวนรถไฟ เราคงต้องนั่งอยู่ ในที่ของเรา เราคงไม่คิดว่าเราจะประหยัดเวลา ไปถึงจุดหมายเร็วขึ้น ด้วยการเดินไป ๆ มา ๆ ในขบวนรถไฟ แต่ในการดำเนินชีวิต เรามักจะทำอย่างนั้น เรามักนั่งฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง หรือคิดย้อนอดีตที่ไม่มีทางหวนกลับมาอีก

24 อย่าทำเช่นนั้น เวลาจะค่อย ๆ ก้าวไปด้วยตัวของมันเอง ส่วนตัวเรา จงยึดมั่นอยู่กับ ขณะปัจจุบัน และเราจะบรรลุจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของเรา คุณคงอยากถามดิฉันว่า แล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า นี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า หรือเป็นความปรารถนาของตัวฉันเอง ไม่ยากหรอกที่เราจะรู้ว่าอันไหนเป็นพระประสงค์ ของพระ หรือความประสงค์ของเราเอง หากว่าเราพยายามอยู่ในขณะปัจจุบัน ดิฉันจะบอกคุณง่าย ๆ ดังนี้ พระเจ้าจะตรัสในตัวคุณ

25 เป็นไปได้ว่าในอดีต คุณทำให้เสียงของพระองค์ เบาบางลงไป จนตอนนี้คุณแทบไม่ได้ยินแล้ว จงพยายามตั้งใจฟัง เพราะพระเจ้าตรัสในตัวคุณ พระองค์จะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเรียนหนังสือ หรือเป็นเวลาช่วยเพื่อนที่ขัดสน พระองค์จะบอก คุณว่าเมื่อไรต้องทำงาน หรือต้องเอาชนะการ ประจญ หรือเป็นเวลาปฏิบัติศาสนกิจในฐานะ คริสตชน หรือต้องทำหน้าที่พลเมืองดี

26 เสียงของพระเจ้าจะ เตือนสติคุณให้เชื่อฟัง บุคคลที่พูดในนามของ พระองค์ เสียงของ พระองค์ช่วยคุณให้ เผชิญกับภาระยุ่งยาก ด้วยความกล้าหาญ \

27 จงฟังให้ดี อย่าทำให้เสียงนี้เงียบหายไป เสียงนี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างที่สุด จงทำตาม

28 และเช่นนี้ในแต่ละช่วง แต่ละ เวลาที่ค่อย ๆ ล่วงไป คุณก็จะ บรรจงเขียนประวัติชีวิตของ คุณที่ผสมผสานระหว่าง พระเจ้าและมนุษย์ เพราะว่า ชีวิตของคุณเป็นการทำงาน ร่วมกันระหว่างคุณและพระเจ้า และคุณจะเห็นว่านี่เป็นสิ่ง มหัศจรรย์ คุณจะเห็นว่าพระทรงกระทำ อะไรได้บ้างในบุคคลที่ใช้ชีวิต ด้วยพระวาจาที่ว่า

29 เคียร่า ลูบิค คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตโดย เคีย่า ลูบิค เดือนสิงหาคม 1978 “ขอให้เป็นไปตาม พระประสงค์ของพระองค์” (ลูกา 22,42 )


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต ธันวาคม 2008 “ขอให้เป็นไปตาม พระประสงค์ของพระองค์” (ลูกา 22,42 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google