งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดใน การทดสอบระบบ (Industry Wide Test) โครงการรวมศูนย์รับฝาก สำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ 4 มกราคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดใน การทดสอบระบบ (Industry Wide Test) โครงการรวมศูนย์รับฝาก สำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ 4 มกราคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดใน การทดสอบระบบ (Industry Wide Test) โครงการรวมศูนย์รับฝาก สำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ 4 มกราคม 2549

2 2 หัวข้อการ ชี้แจง  Timeline ของการทดสอบ  การเตรียมบัญชี, account mapping  การเปิดบัญชีแยกตามรายสถาบัน และ การระบุบัญชีฝากให้สัมพันธ์กับบัญชีผู้ ถือพันธบัตรของ ธปท  ข้อมูล, ฟังก์ชั่นในการทดสอบ

3 3  สรุปผลการทดสอบ  การเตรียมการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการทดสอบ หัวข้อการ ชี้แจง ( ต่อ )

4 4 Time Line: ระยะเวลาทดสอบ IWT การเตรียมบัญชี 5 - 6 มกราคม 2549 คู่มือการทดสอบ 10 มกราคม 2549 คู่มือการทดสอบ 10 มกราคม 2549 ทดสอบการเชื่อมต่อระบบ 9 - 13 มกราคม 2549 ทดสอบการเชื่อมต่อระบบ 9 - 13 มกราคม 2549 ตรวจสอบข้อมูล Migration 16 มกราคม 2549 ตรวจสอบข้อมูล Migration 16 มกราคม 2549 ทดสอบ ครั้งที่ 1 16 - 21 มกราคม 2549 ทดสอบ ครั้งที่ 1 16 - 21 มกราคม 2549 ทดสอบ ครั้งที่ 2 ( สำรอง ) 23 - 28 มกราคม 2549 ทดสอบ ครั้งที่ 2 ( สำรอง ) 23 - 28 มกราคม 2549

5 5 ข้อกำหนดในการทดสอบ : ทดสอบทุกฟังก์ชั่น อย่างน้อยฟังก์ชั่น ละ 5 รายการต่อวัน สมาชิกที่มีธุรกรรมกับ ธปท. ต้องทำ การทดสอบรายการโอนกับ ธปท. ร่วมทดสอบการส่งไฟล์จ่ายดอกเบี้ย อย่างน้อย 1 ครั้ง ( วันเสาร์ ) SWIFT Member ร่วมทดสอบรายการ โอนทั้งผ่านระบบ SWIFT และระบบ PTI

6 6 ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ :  Government Bond ประมาณ 400 ISINs  ยอด Outstanding ของตราสารหนี้ ณ วันที่ 30/12/2548  ยอด Outstanding ของบัญชีเพื่อการโอนเงินระหว่าง สถาบัน  บัญชีพันธบัตรและ User log-in - บัญชีตามที่สมาชิกแจ้งผ่าน Sheet Excel - ศูนย์รับฝากกำหนด 1 Admin User ต่อสมาชิก

7 7 ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการ ทดสอบ :  Access Control  Account Management  Daily Transactions

8 8 Access Control:  TSD กำหนดผู้ใช้ระดับ Admin User ให้แก่สมาชิก  Admin User มีหน้าที่ในการสร้าง, แก้ไข, ยกเลิกรหัสผู้ใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานของ สถาบันตนเอง  ประเภทของผู้ใช้งานระบบ - Administrator - Authorize Level User - Entry Level User - Read Only User

9 9 Account Management:  สมาชิกเปิดบัญชี Depository Account (Client) เพิ่มเติมจากที่แจ้งไว้ใน Sheet Excel - ระบุ Primary Flag, Credit Flag

10 10 Daily Transactions:  สมาชิกฝากตราสารหนี้ Scrip ที่ TSD  การถอนตราสารหนี้จากบัญชีสมาชิกที่ TSD เพื่อเป็น Scrip  การโอนตราสารหนี้จากบัญชีสมาชิกเพื่อฝากเข้า บัญชี BOT-RP/BOT-ILF  การโอนตราสารหนี้จากบัญชี BOT- RP/ BOT- ILF/ BOT- BE เพื่อเข้าบัญชีสมาชิกที่ TSD

11 11 Daily Transactions:  การโอนตราสารหนี้ระหว่างสมาชิก - (DVP/RVP, DF/RF, Account Transfer) ผ่านระบบ PTI - (DVP/RVP, DF/RF ) ผ่านระบบ SWIFT  การจำนำ, การเพิกถอน  การส่งรายชื่อผู้ถือพันธบัตรเพื่อรับดอกเบี้ยและ ไถ่ถอน - เรียกดูข่าว

12 12 ช่วงเวลาที่ใช้ใน การทดสอบ : รายการวันที่เวลา  ฝาก  ถอน 16 – 20 ม. ค. 2549 และ 23 – 27 ม. ค. 2549 9.00 – 10.00 10.00 – 15.00 15.00 – 16.30 Confir m ใน วันที่ ฝาก / ถอน Confirm ในวัน ถัดไป แต่ เป็น รายการ ของวันที่ ทำ รายการ เป็น รายการ ของวัน ถัดไป  โอน  DF/RF/DV P/RVP  จำนำ / เพิก ถอน 9.00 – 16.30 น. ธุรกรรมกับ ธปท. ถึง 16.00 น.

13 13 การส่งรายชื่อผู้ถือพันธบัตรเพื่อรับดอกเบี้ยและไถ่ ถอน : การส่งรายชื่อผู้ถือพันธบัตรเพื่อรับดอกเบี้ยและไถ่ ถอน : รายการ วันที่ เวลา ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ประกาศข่าว  ใช้ยอด  ส่งข้อมูล รายชื่อ  วันกำหนด สิทธิ พ. 18 ม. ค. 49 ศ. 20 ม. ค. 49 ส. 21 ม. ค. 49 จ. 23 ม. ค. 49 พ. 25 ม. ค. 49 ศ. 27 ม. ค. 49 ส. 28 ม. ค. 49 จ. 30 ม. ค. 49 - 16.30 น. 10.00- 10.30 น. -

14 14 ผู้ประสานงาน :  การต่อเชื่อมระบบ ติดต่อคุณสกุลทิพย์ โทรศัพท์ 02-2292247 หรือ CSD_GB@set.or.th CSD_GB@set.or.th  การทำรายการ ติดต่อส่วนบริการบัญชีสมาชิก โทรศัพท์ 02-229 2938 – 45

15 15 ผลการทดสอบ : สมาชิกโปรดส่งแบบรายงานผลการทดสอบที่ ได้ดำเนินการทุกวัน ไปยัง CSD_GB @set.or.th

16 16

17 17

18 18 การเปิดบัญชีแยกตามรายสถาบัน : ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ  ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ  ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน  สถาบันการเงินรับฝากเงินอื่นๆ  บริษัทเงินทุน  บริษัทหลักทรัพย์

19 19

20 20

21 21 ข้อพึงระวัง : 1. การโอนพันธบัตรไปยัง ธปท. - สำหรับรายการโอนใน Account Transfer ระบุ BIC Code เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ใน 11 หลักแรก ที่ช่อง Remark - สำหรับ Message DF ระบุ BIC Code ที่ช่อง Buyer 2. รายการโอนใน DF/RF จะแสดงที่หน้าจอ Inquiry ของฟังก์ชั่น Account Transfer เช่นกันเนื่องจากถือเป็นรายการโอน ประเภทหนึ่ง

22 22 ข้อพึงระวัง : 3. รายการฝาก, ถอน สร้าง 1 รายการต่อ 1 ผู้ ฝาก หรือ 1 ผู้ถอน

23 23 อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ : 1.Workstation - PTI Web Client Hardware: Pentium III, memory 128 MB Monitor 15”, Resolution 1024 x 768 pixels Software: Win2k / WinXP, Internet Explorer 5.5 or later 2. Workstation – SDC Terminal สมาชิกเดิม : ใช้จอ SDC ปัจจุบัน สมาชิกใหม่ : ส่งข้อมูลให้ TSD ทำรายการ Upload แทนสมาชิก 3. Laser Printer 4. Asynchronous Modem (Optional)

24 24 การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย : วิธีที่ 1 : ผ่าน Modem เบอร์โทร 02-654-5665 หรือ 0-2998-8940 วิธีที่ 2 : ผ่าน SETNET 2, LeaseLine, RAS SETNET 2 และ SETNET2.5 ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบ PTI โดยระบุ www.ThaiCSD.set ( IP=10.1.50.71)


ดาวน์โหลด ppt 1 การชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดใน การทดสอบระบบ (Industry Wide Test) โครงการรวมศูนย์รับฝาก สำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ 4 มกราคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google