งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการรวมศูนย์รับฝากสำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ 4 มกราคม 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการรวมศูนย์รับฝากสำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ 4 มกราคม 2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการรวมศูนย์รับฝากสำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ 4 มกราคม 2549
การชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดในการทดสอบระบบ (Industry Wide Test) โครงการรวมศูนย์รับฝากสำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ 4 มกราคม 2549

2 หัวข้อการชี้แจง Timeline ของการทดสอบ การเตรียมบัญชี, account mapping การเปิดบัญชีแยกตามรายสถาบัน และ การระบุบัญชีฝากให้สัมพันธ์กับบัญชีผู้ถือพันธบัตรของ ธปท ข้อมูล, ฟังก์ชั่นในการทดสอบ

3 หัวข้อการชี้แจง (ต่อ)
สรุปผลการทดสอบ การเตรียมการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการทดสอบ

4 การเตรียมบัญชี 5 - 6 มกราคม 2549 คู่มือการทดสอบ 10 มกราคม 2549
Time Line: ระยะเวลาทดสอบ IWT การเตรียมบัญชี มกราคม 2549 คู่มือการทดสอบ มกราคม 2549 ทดสอบการเชื่อมต่อระบบ มกราคม 2549 ตรวจสอบข้อมูล Migration 16 มกราคม 2549 ทดสอบ ครั้งที่ มกราคม 2549 ทดสอบ ครั้งที่ (สำรอง) มกราคม 2549

5 ข้อกำหนดในการทดสอบ : ทดสอบทุกฟังก์ชั่น อย่างน้อยฟังก์ชั่นละ 5 รายการต่อวัน สมาชิกที่มีธุรกรรมกับ ธปท. ต้องทำการทดสอบรายการโอนกับ ธปท. ร่วมทดสอบการส่งไฟล์จ่ายดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้ง (วันเสาร์) SWIFT Member ร่วมทดสอบรายการโอนทั้งผ่านระบบ SWIFT และระบบ PTI

6 ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ:
Government Bond ประมาณ 400 ISINs ยอด Outstanding ของตราสารหนี้ ณ วันที่ 30/12/2548 ยอด Outstanding ของบัญชีเพื่อการโอนเงินระหว่างสถาบัน บัญชีพันธบัตรและ User log-in - บัญชีตามที่สมาชิกแจ้งผ่าน Sheet Excel - ศูนย์รับฝากกำหนด 1 Admin User ต่อสมาชิก

7 ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการทดสอบ:
Access Control Account Management Daily Transactions

8 TSD กำหนดผู้ใช้ระดับ Admin User ให้แก่สมาชิก
Access Control: TSD กำหนดผู้ใช้ระดับ Admin User ให้แก่สมาชิก Admin User มีหน้าที่ในการสร้าง, แก้ไข, ยกเลิกรหัสผู้ใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานของสถาบันตนเอง ประเภทของผู้ใช้งานระบบ - Administrator Authorize Level User - Entry Level User Read Only User

9 - ระบุ Primary Flag, Credit Flag
Account Management: สมาชิกเปิดบัญชี Depository Account (Client) เพิ่มเติมจากที่แจ้งไว้ใน Sheet Excel - ระบุ Primary Flag, Credit Flag

10 Daily Transactions:  สมาชิกฝากตราสารหนี้ Scrip ที่ TSD
 การถอนตราสารหนี้จากบัญชีสมาชิกที่ TSD เพื่อเป็น Scrip  การโอนตราสารหนี้จากบัญชีสมาชิกเพื่อฝากเข้าบัญชี BOT-RP/BOT-ILF  การโอนตราสารหนี้จากบัญชี BOT- RP/ BOT- ILF/ BOT- BE เพื่อเข้าบัญชีสมาชิกที่ TSD

11 Daily Transactions:  การโอนตราสารหนี้ระหว่างสมาชิก
- (DVP/RVP , DF/RF, Account Transfer) ผ่านระบบ PTI - (DVP/RVP , DF/RF ) ผ่านระบบ SWIFT การจำนำ, การเพิกถอน การส่งรายชื่อผู้ถือพันธบัตรเพื่อรับดอกเบี้ยและไถ่ถอน - เรียกดูข่าว

12 ช่วงเวลาที่ใช้ในการทดสอบ: รายการ วันที่ เวลา
ฝาก ถอน 16 – 20 ม.ค. 2549 และ 23 – 27 ม.ค. 2549 9.00 – 10.00 10.00 – 15.00 15.00 – 16.30 Confirm ในวันที่ฝาก/ ถอน Confirm ในวันถัดไป แต่เป็นรายการของวันที่ทำรายการ เป็นรายการของวันถัดไป โอน DF/RF/DVP/RVP จำนำ/เพิกถอน 9.00 – น. ธุรกรรมกับ ธปท. ถึง น.

13 การส่งรายชื่อผู้ถือพันธบัตรเพื่อรับดอกเบี้ยและไถ่ถอน:
รายการ วันที่ เวลา ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ประกาศข่าว ใช้ยอด ส่งข้อมูลรายชื่อ วันกำหนดสิทธิ พ. 18 ม.ค. 49 ศ. 20 ม.ค. 49 ส. 21 ม.ค. 49 จ. 23 ม.ค. 49 พ. 25 ม.ค. 49 ศ. 27 ม.ค. 49 ส. 28 ม.ค. 49 จ. 30 ม.ค. 49 - 16.30 น. น.

14 ผู้ประสานงาน: การต่อเชื่อมระบบ ติดต่อคุณสกุลทิพย์ โทรศัพท์ หรือ การทำรายการ ติดต่อส่วนบริการบัญชีสมาชิก โทรศัพท์ – 45

15 ผลการทดสอบ: สมาชิกโปรดส่งแบบรายงานผลการทดสอบที่ได้ดำเนินการทุกวัน ไปยัง CSD_GB @set.or.th

16

17

18 การเปิดบัญชีแยกตามรายสถาบัน:
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน สถาบันการเงินรับฝากเงินอื่นๆ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์

19

20

21 ข้อพึงระวัง: 1. การโอนพันธบัตรไปยัง ธปท. - สำหรับรายการโอนใน Account Transfer ระบุ BIC Code เป็นตัว พิมพ์ใหญ่ ใน 11 หลักแรก ที่ช่อง Remark - สำหรับ Message DF ระบุ BIC Code ที่ช่อง Buyer 2. รายการโอนใน DF/RF จะแสดงที่หน้าจอ Inquiry ของฟังก์ชั่น Account Transfer เช่นกันเนื่องจากถือเป็นรายการโอนประเภทหนึ่ง

22 ข้อพึงระวัง: 3. รายการฝาก, ถอน สร้าง 1 รายการต่อ 1 ผู้ฝาก หรือ 1 ผู้ถอน

23 อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์:
1.Workstation - PTI Web Client Hardware: Pentium III, memory 128 MB Monitor 15” , Resolution x 768 pixels Software: Win2k / WinXP, Internet Explorer 5.5 or later 2. Workstation – SDC Terminal สมาชิกเดิม : ใช้จอ SDC ปัจจุบัน สมาชิกใหม่ : ส่งข้อมูลให้ TSD ทำรายการ Upload แทนสมาชิก 3. Laser Printer 4. Asynchronous Modem (Optional)

24 การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย:
วิธีที่ 1 : ผ่าน Modem เบอร์โทร หรือ วิธีที่ 2 : ผ่าน SETNET 2, LeaseLine, RAS SETNET 2 และ SETNET2.5 ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบ PTI โดยระบุ ( IP= )


ดาวน์โหลด ppt โครงการรวมศูนย์รับฝากสำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ 4 มกราคม 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google