งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดในการทดสอบระบบ (User Acceptance Test)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดในการทดสอบระบบ (User Acceptance Test)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดในการทดสอบระบบ (User Acceptance Test)
โครงการรวมศูนย์รับฝากสำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ 12 ตุลาคม 2548

2 หัวข้อการชี้แจง ข้อมูล และฟังก์ชั่นที่ใช้ในการทดสอบ ช่วงเวลาที่ใช้ในการทดสอบ สรุปผลการทดสอบ การเตรียมการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการทดสอบ

3 ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
Government Bond ประมาณ 400 ISINs ยอด Outstanding ของตราสารหนี้ ณ วันที่ 30/9/2548 บัญชีและ User ที่กำหนดให้สมาชิกแต่ละราย - 1 Depository Account (Port) - 1 Admin User

4 ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการทดสอบ
Access Control Account Management Scope of Transactions

5 TSD กำหนดผู้ใช้ระดับ Admin User ให้แก่สมาชิก
Access Control TSD กำหนดผู้ใช้ระดับ Admin User ให้แก่สมาชิก Admin User มีหน้าที่ในการสร้าง, แก้ไข, ยกเลิกรหัสผู้ใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานของสถาบันตนเอง ประเภทของผู้ใช้งานระบบ - Administrator Entry Level User - Authorize Level User Read Only User

6 TSD เปิดบัญชี Depository Account (Port) ให้สมาชิก
Account Management TSD เปิดบัญชี Depository Account (Port) ให้สมาชิก สมาชิกเปิดบัญชี Depository Account (Client) - ระบุ Primary Flag, Credit Flag - Holding Type

7 Scope of Transactions สมาชิกฝากตราสารหนี้ Scrip ที่ TSD
การถอนตราสารหนี้จากบัญชีสมาชิกที่ TSD เพื่อเป็น Scrip การโอนตราสารหนี้จากบัญชีสมาชิกเพื่อฝากเข้าบัญชี BOT-RP/BOT-ILF, การโอนตราสารหนี้ระหว่างสมาชิก การโอนตราสารหนี้จากบัญชี BOT- RP/ BOT- ILF/ BOT- BE เพื่อเข้าบัญชีสมาชิกที่ TSD การส่งรายชื่อผู้ถือพันธบัตรเพื่อรับดอกเบี้ยและไถ่ถอน

8 ทดสอบการเชื่อมต่อระบบ 20 – 21 ตุลาคม 2548
ระยะเวลาทดสอบ UAT ทดสอบการเชื่อมต่อระบบ – 21 ตุลาคม 2548 ทดสอบ ครั้งที่ – 31 ตุลาคม 2548 ปรับปรุงแก้ไขระบบ – 4 พฤศจิกายน 2548 ทดสอบ ครั้งที่ – 14 พฤศจิกายน 2548

9 ช่วงเวลาที่ใช้ในการทดสอบ รายการ วันที่ เวลา
ฝาก ถอน 25 – 28 ต.ค. 2548 และ 7 – 10 พ.ย. 2548 9.00 – 10.00 10.00 – 15.00 15.00 – 16.30 Confirm ในวันที่ฝาก/ ถอน Confirm ในวันถัดไป แต่เป็นรายการของวันที่ทำรายการ เป็นรายการของวันถัดไป โอน 9.00 – น.

10 ช่วงเวลาที่ใช้ในการทดสอบ - การส่งรายชื่อผู้ถือพันธบัตรเพื่อรับดอกเบี้ยและไถ่ถอน
รายการ วันที่ เวลา ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ประกาศข่าว ใช้ยอด ส่งข้อมูลรายชื่อ วันกำหนดสิทธิ อ. 25 ต.ค. 48 ศ. 28 ต.ค. 48 ส. 29 ต.ค. 48 จ. 31 ต.ค. 48 จ. 7 พ.ย. 48 ศ. 11 พ.ย. 48 ส. 12 พ.ย. 48 จ. 14 พ.ย. 48 - 16.30 น. น.

11 สรุปผลการทดสอบ สมาชิกโปรดส่งแบบรายงานผลการทดสอบที่ได้ดำเนินการทุกวัน ไปยังโทรสารหมายเลข ผู้ประสานงานการทดสอบ คุณลาวัลย์ ศักดิ์สกุลทอง โทรศัพท์ คุณอรุณี มั่นเหมือนป้อม โทรศัพท์

12

13 อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์
1.Workstation - PTI Web Client Hardware: Pentium III, memory 128 MB Monitor 15“, Resolution x 768 pixels Software: Win2k / WinXP, Internet Explorer 5.5 or later 2. Workstation – SDC Terminal สมาชิกเดิม : ใช้จอ SDC ปัจจุบัน สมาชิกใหม่ : ส่งข้อมูลให้ TSD ทำรายการ Upload แทนสมาชิก 3. Laser Printer 4. Asynchronous Modem (Optional)

14 การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
วิธีที่ 1 : ผ่าน Modem เบอร์โทร หรือ วิธีที่ 2 : ผ่าน setnetII LeaseLine, RAS setnetII และ SETNET2.5 ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบ PTIโดยระบุ ( IP= ) ผู้ประสานงานการเชื่อมต่อระบบ 1. สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ 2. วชิรจิต บุญเจริญ 3. สุดารัตน์ สถาปนาชัย


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดในการทดสอบระบบ (User Acceptance Test)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google