งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DTAC Dual Listing การนำหุ้น DTAC จากสิงคโปร์มาขายที่ไทย มี 2 วิธี 1. กรณีขอถอนโดยรับใบหุ้น ผู้ถือหุ้นที่สิงคโปร์ ต้องถอนใบหุ้นจากศูนย์รับฝากสิงคโปร์ แล้วนำใบหุ้นนั้นมาฝากเข้าบัญชีโบรกเกอร์ที่ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DTAC Dual Listing การนำหุ้น DTAC จากสิงคโปร์มาขายที่ไทย มี 2 วิธี 1. กรณีขอถอนโดยรับใบหุ้น ผู้ถือหุ้นที่สิงคโปร์ ต้องถอนใบหุ้นจากศูนย์รับฝากสิงคโปร์ แล้วนำใบหุ้นนั้นมาฝากเข้าบัญชีโบรกเกอร์ที่ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DTAC Dual Listing การนำหุ้น DTAC จากสิงคโปร์มาขายที่ไทย มี 2 วิธี 1. กรณีขอถอนโดยรับใบหุ้น ผู้ถือหุ้นที่สิงคโปร์ ต้องถอนใบหุ้นจากศูนย์รับฝากสิงคโปร์ แล้วนำใบหุ้นนั้นมาฝากเข้าบัญชีโบรกเกอร์ที่ไทย ซึ่งใช้เวลา ประมาณ 11-13 วันทำการ 2. กรณีถอนเข้าระบบไร้ใบเพื่อโอนเข้าบัญชีโบรกเกอร์ที่ไทย ผู้ถือหุ้นที่สิงคโปร์ต้องถอนหุ้นจากศูนย์รับฝากสิงคโปร์ พร้อม ติดต่อนายทะเบียนที่สิงคโปร์ เพื่อแจ้ง 1)บัญชีเลขที่สมาชิกของตนที่โบรกเกอร์ไทย 2) เลขที่บัญชีโบรกเกอร์ที่ไทยที่ต้องการโอนหุ้นเข้า จากนั้นนายทะเบียนที่สิงคโปร์จะติดต่อ TSD ให้นำหุ้นเข้าบัญชี โบรกเกอร์ที่ไทย ซึ่งใช้เวลาประมาณ 8-10 วันทำการ

2 วิธีที่ 1 การถอนหุ้นที่สิงคโปร์มาขายที่ไทย : กรณี ขอรับเป็นใบหุ้น SINGAPORE THAILAND ศูนย์รับ ฝาก สิงคโปร์ CDP นักลงทุน TSD ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย SET บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) 1 2 3 4 5 6 7 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 11-13 วันทำการ ถอนหุ้น จาก CDP ออกใบหุ้นใหม่ส่ง ให้ผู้ถือหุ้น ฝากใบหุ้นเข้าโบรกเกอร์ที่ไทย นายทะเบียน LIM โอนหุ้นให้กับผู้ ถือหุ้นที่ถอน นำหุ้นเข้า ฝากที่ TSD แจ้งผลการ ฝากหุ้น ขายหุ้น

3 วิธีที่ 2 การถอนหุ้นที่สิงคโปร์มาขายที่ไทย : กรณี ใช้ระบบไร้ใบหุ้น SINGAPORE THAILAND ศูนย์รับ ฝาก สิงคโปร์ CDP นักลงทุน TSD ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย SET 1 2 3 4 5 6 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 8-10 วันทำการ ถอนหุ้น จาก CDP แจ้งขอฝากหุ้นเข้า โบรกเกอร์ที่ไทย นายทะเบียน LIM โอนหุ้นให้กับ ผู้ถือหุ้นที่ถอน แจ้งเครดิตหุ้น เข้า TSD แจ้งผลการ เครดิตหุ้น ขายหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)

4 จะมีวิธีเดียวคือรับเป็นใบหุ้นเท่านั้น เนื่องจาก ศูนย์รับฝากสิงคโปร์ใช้ระบบใบหุ้น ผู้ถือหุ้นในไทยจะต้องถอนใบหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ( TSD) แล้วนำใบหุ้นนั้นไปฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากสิงคโปร์ เพื่อทำการขายในตลาดหุ้นสิงคโปร์ต่อไป ซึ่งใช้ เวลาประมาณ 14 วันทำการ การนำหุ้นจากไทยไปขายสิงคโปร์

5 การถอนหุ้นที่ไทยไปขายที่สิงคโปร์ THAILAND SINGAPORE นักลงทุน TSD 1 2 3 4 56 7 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ ถอนหุ้นจาก TSD ออกใบหุ้นใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้นผ่านโบรกเกอร์ ฝากใบหุ้นเข้า CDP ที่สิงคโปร์ แจ้งโอนหุ้น ให้กับผู้ถือ หุ้นที่ถอน โอนหุ้นเข้า CDP ออกใบหุ้น ส่งให้ CDP ขายหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ศูนย์รับฝาก สิงคโปร์ CDP ตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ SGX นายทะเบียน LIM


ดาวน์โหลด ppt DTAC Dual Listing การนำหุ้น DTAC จากสิงคโปร์มาขายที่ไทย มี 2 วิธี 1. กรณีขอถอนโดยรับใบหุ้น ผู้ถือหุ้นที่สิงคโปร์ ต้องถอนใบหุ้นจากศูนย์รับฝากสิงคโปร์ แล้วนำใบหุ้นนั้นมาฝากเข้าบัญชีโบรกเกอร์ที่ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google