งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตกกระแทกและการ เสียหายเชิงกล ในการขนส่งผลผลิตการเกษตรนั้น จะต้องมีการคำนึงถึงการเสียหายของ ผลผลิต ซึ่งการเสียหายเหล่านี้อาจ เกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตกกระแทกและการ เสียหายเชิงกล ในการขนส่งผลผลิตการเกษตรนั้น จะต้องมีการคำนึงถึงการเสียหายของ ผลผลิต ซึ่งการเสียหายเหล่านี้อาจ เกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตกกระแทกและการ เสียหายเชิงกล ในการขนส่งผลผลิตการเกษตรนั้น จะต้องมีการคำนึงถึงการเสียหายของ ผลผลิต ซึ่งการเสียหายเหล่านี้อาจ เกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ผลิต การจัดเก็บ รวมไปถึงการจัด จำหน่าย หากผลผลิตเกษตรถึงมือ ผู้บริโภคในลักษณะที่มีการเสียหาย เช่น มีรอยช้ำ รอยแตก บิดเบี้ยวเสีย รูปทรง ก็อาจทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจไม่ เลือกซื้อสินค้านั้น ๆ อีกทั้งการเสียหาย เหล่านี้ เป็นแหล่งเพาะสะสมแบคทีเรีย และเชื้อ - ราเป็นอย่างดี หากไม่มีการ จัดการที่ถูกต้องแล้ว ผลผลิตเกษตรที่ อยู่ข้างเคียงอาจเสียหายตามมา ก่อให้เกิดการสูญเสียผลผลิต รายได้ และความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต ผู้ขนส่ง และผู้จัดจำหน่ายตามลำดับ

2 การขนส่งกะหล่ำปลีจากแปล เพาะปลูกสู่ตลาดสดในจังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งโอกาสเสี่ยงต่อ การเสียหายของกะหล่ำปลี เนื่องจากการกดอัดได้

3 การเสียหายเชิงกลนั้น มีได้หลาย รูปแบบ  การตกกระแทก  การกดอัด  การปริแตกโดยธรรมชาติเนื่องจากความดันเต่ง  ฯลฯ

4 Quasi-static vs. dynamic loading

5 ภาระเกือบสถิตและพลวัต (Quasi- static v.s. dynamic loading)  เนื่องจากผักและผลไม้มีคุณสมบัติตามธรรมชาติ แบบยืดหยุ่นหนืด คุณสมบัติเชิงกลเหล่านี้ค่อนข้าง จะแตกต่างกันขณะถูกกระทำภายใต้ภาระเกือบสถิต และภาระแบบพลวัต Hyde (2004) ได้นิยามภาระ เกือบสถิตว่าเป็นภาระที่มีอัตรากระทำ (loading rate) ต่ำกว่า 20 strains/sec ในขณะที่ภาระ พลวัตนั้น ภาระกระทำจะมีอัตราสูงกว่า 20 strains/sec ณ อัตรากระทำที่ 20 stains/sec นี้ เทียบเท่ากับอัตราเร็วภาระที่ 0.3 m/sec ซึ่ง อัตราเร็วนี้สมนัยกับการทดสอบปล่อยผลผลิตให้ตก ในแนวดิ่งที่ความสูง (drop height) 4.6 mm ดังนั้นการทดสอบต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือทดสอบ แบบ Universal tester อาจไม่สามารถจำลองการ เสียหายของผลผลิตเกษตรอันเนื่องมาจากการการ ตกกระแทกซึ่งเป็นภาระพลวัตได้ เนื่องจาก เครื่องมือทดสอบดังกล่าวมีข้อจำกัดของอัตราเร็ว ภาระสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 0.02 m/s

6 จลนพลศาสตร์ (kinetics) และพลศาสตร์ (dynamics) ของการทดสอบกระแทกแบบต่าง ๆ. ที่มา : Mohsenin, 1994.

7 วิธีทดสอบการกระแทกของผลไม้แบบต่าง ๆ. ที่มา : Mohsenin, 1994.

8 Physic of impact

9 ลดรูปการกระแทก m1>>m2 และ R2 

10 ตัวอย่างอุปกรณ์ทดสอบและการ ประยุกต์ใช้แนวคิดการตก กระแทก  Instrumented sphere (I.S.) เป็น อุปกรณ์ทดสอบหา ความเร่งในการตก กระแทก ลักษณะของ I.S. จะเป็นทรงกลมปิด ผนึก ภายในบรรจุด้วย เซ็นเซอร์วัดความเร่งและ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเมื่อ เกิดการชนหรือกระแทก

11 ตัวอย่างอุปกรณ์ทดสอบและการ ประยุกต์ใช้แนวคิดการตก กระแทก  Instrumented pendulum (I.P.) เป็นอุปกรณ์ที่สร้าง ขึ้นโดยใช้หลักการของ เพ็นดูลัม พื้นฐานของการ คำนวณเพ็มดูลัมเพื่อการ ตกกระแทกจะใช้กฎทรง พลังงาน (law of energy conservation) เพื่อ จำลองหาความเร็วในการ ตกกระทบ (approaching velocity) ของตัวเพ็นดูลัม กับผลผลิตตัวอย่างที่ ศึกษาอยู่

12 การทดสอบกระแทกแบบ Paired Increasing-Height Multiple-Impacts ของแอปเปิล. ที่มา : Hyde, 2004.

13 การประยุกต์ใช้ Instrumented sphere

14

15

16 ซ้าย - เพ็นดูลัมทดสอบการตกกระแทกเพื่อการตัดสับปะรดและ ขวา - การวางตัวอย่างทดสอบ. ที่มา : นิคมและพินันชัย. 2546.

17  Tissue sample pendulum เป็นเพ็น ดูลัมที่ใช้ทดสอบการ กระแทกของผลผลิต เกษตรโดยการทดสอบ เนื้อเยื่อตัวอย่างทรงกระ - บอกแทนการทดสอบ ด้วยผลผลิตทั้งชิ้น Tissue sample pendulum สำหรับทดสอบผลผลิตเกษตร. ที่มา : Bajema et al., 2000 และ Hyde, 2004.

18 ตัวอย่างการเสียหายเชิงกล รอยช้ำของแอปเปิลเนื่องมาจากการกดอัด. ที่มา : Varith, 2001.

19 แผนภูมิการจำแนกการเสียหายของมันฝรั่งเนื่องจากถูกกระทำด้วยภาระเชิงกล. ที่มา : Hughes 1980.


ดาวน์โหลด ppt การตกกระแทกและการ เสียหายเชิงกล ในการขนส่งผลผลิตการเกษตรนั้น จะต้องมีการคำนึงถึงการเสียหายของ ผลผลิต ซึ่งการเสียหายเหล่านี้อาจ เกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google