งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สิ่งที่ต้องการ ค่าแรงรวมที่บริษัทต้องจ่าย ให้พนักงาน ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สิ่งที่ต้องการ ค่าแรงรวมที่บริษัทต้องจ่าย ให้พนักงาน ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. สิ่งที่ต้องการ ค่าแรงรวมที่บริษัทต้องจ่าย ให้พนักงาน ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน

2 ตัวอย่างแบบฝึกหัดข้อ 3.2 2. รูปแบบผลลัพธ์ การคิดคำนวณค่าแรงรายวันบริษัท ชื่อพนักงาน จำนวนวัน อัตรา ค่าแรง ค่าแรง …………………… XXXXX.XX xx xx.x.xx รวม XX.XX

3 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน ชื่อพนักงาน จำนวนวัน อัตรา ค่าแรง สัญลักษณ์หรือตัวแปรที่ใช้ ทดสอบว่าหมดข้อมูล 3. ข้อมูล นำเข้า

4 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน ชื่อตัวแปร ความหมาย name ชื่อ พนักงาน day จำนวนวัน rate อัตราค่าแรง pay ค่าแรง Total ค่าแรงรวม 4. ตัวแปรที่ใช้

5 ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน 5. วิธีการประมวลผล 1. total =0 2. รับค่า name, day, rate 3. pay = day * rate 4. total = total+pay 5. พิมพ์ค่า name day rate Pay 6. ต้องการเพิ่มข้อมูลคนต่อไปหรือไม่ if ans = y ให้ทำงานข้อ 2 ans = n ให้ทำงานข้อ 7 7. พิมพ์ค่า total 8 จบการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt 1. สิ่งที่ต้องการ ค่าแรงรวมที่บริษัทต้องจ่าย ให้พนักงาน ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google