งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทาง เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทาง เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทาง เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor
เส้นทางหมายเลข 48 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.นฤดม สาริกบุตร

2 เส้นทางหมายเลข 48 (เกากง-สะแรอัมเบิล) กัมพูชา ระยะทางรวม กิโลเมตร ถนนที่ก่อสร้างจะแบ่งเป็น 5 ช่วง      คือ ช่วงที่ 1 (สะแรอัมเบิล) ระยะทาง 12.4 ก.ม. ช่วงที่ 2  (อันโดงตึก) ระยะทาง 36.4 ก.ม.     ช่วงที่ 3 (ตรอเปียงรุง) ระยะทาง 40.2 ก.ม.      ช่วงที่ 4 (พุมดวง หรือตาไต) ระยะทาง 39.8 ก.ม. ช่วงที่ 5 (เกาะกง) ระยะทาง 19 กิโลเมตร

3

4

5

6 โครงข่ายเส้นทางถนนเลียบชายฝั่งทะเลไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (เส้นทาง R10)

7 ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าเรือบ้านหาดเล็ก

8 ทะเลสาปในกัมพูชา ท่าเรือ ถนนในเกาะกง

9 ชาย ยทะเล สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สีหนุวิลล์

10 สีหนุวิลล์ ซาฟารี

11 ขอขอบคุณ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร
ขอขอบคุณ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.นฤดม สาริกบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถานที่ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt เส้นทาง เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google