งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีทะเลสาบน้อย ใหญ่ถึง 18 แห่ง มีทะเลสาบประจมเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด และมี ทะเลสาบใจกลางกรุงที่ขึ้นชื่ออย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีทะเลสาบน้อย ใหญ่ถึง 18 แห่ง มีทะเลสาบประจมเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด และมี ทะเลสาบใจกลางกรุงที่ขึ้นชื่ออย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีทะเลสาบน้อย ใหญ่ถึง 18 แห่ง มีทะเลสาบประจมเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด และมี ทะเลสาบใจกลางกรุงที่ขึ้นชื่ออย่าง โฮฮว่านเกี๋ยมประเทศเวียดนาม ฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีทะเลสาบน้อย ใหญ่ถึง 18 แห่ง มีทะเลสาบประจมเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด และมี ทะเลสาบใจกลางกรุงที่ขึ้นชื่ออย่าง โฮฮว่านเกี๋ยมประเทศเวียดนาม

5 ชุดประจำชาติเวียดนาม หรือ ชุด Ao dai นี้ ( อ่านว่า อาว หญ่าย ) นอกจากจะนิยมใช้กันในเมืองใหญ่ ๆ แล้ว ตาม ชนบทก็เป็นที่นิยมด้วย เนื่องจากเป็นชุดที่ใส่แล้วสบาย เพราะ เนื้อผ้า ค่อนข้างละเอียด

6 ถ้ำเด่าโก๋ (Dao Go) " ถ้ำสวรรค์ " ฮาลองเบย์ ไร่นาขั้นบันได ซาปา เมืองโรแมนติก ตลาดบัคฮา ตลาดชนเผ่า ซาปา

7 วัดเจดีย์เตริ่นกว็อก (Tran Quoc Pagoda) ฮานอย วัดเนินหยก ( วัดหง็อก เซิน Ngoc Son) ฮานอย

8 เทศกาลเต็ด (Tet) ชาวเวียตนามจะเฉลิม ฉลองเทศกาลต่างๆ อย่างน้อย 3-7 วัน ติดต่อกัน โดยมีเทศกาลทางศาสนาที่สำคัญ ที่สุด คือ “ เต็ดเหวียนดาน ” (Tet Nguyen Dan)

9 คลิ๊กที รูป


ดาวน์โหลด ppt ฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีทะเลสาบน้อย ใหญ่ถึง 18 แห่ง มีทะเลสาบประจมเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด และมี ทะเลสาบใจกลางกรุงที่ขึ้นชื่ออย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google