งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชาที่เตรียมสู่อาเซียน (AEC) ภาคเรียนที่ 1 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2 2000-1214 ภาษาอังกฤษสำหรับการ ท่องเที่ยว 0-2-1 2000-1215.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชาที่เตรียมสู่อาเซียน (AEC) ภาคเรียนที่ 1 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2 2000-1214 ภาษาอังกฤษสำหรับการ ท่องเที่ยว 0-2-1 2000-1215."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 รายวิชาที่เตรียมสู่อาเซียน (AEC) ภาคเรียนที่ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ภาษาอังกฤษสำหรับการ ท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษสำหรับงาน โรงแรม ธุรกิจโรงแรม ภาคเรียนที่ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ภาษาอังกฤษฟัง - พูด สนทนาภาษาอังกฤษในงาน โรงแรม ภาษาอังกฤษสำหรับงาน แม่บ้านโรงแรม 1-2-2

7 ภาคเรียนที่ ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์ อาเซียนศึกษา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม ภาคเรียนที่ การอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน การเขียน ในชีวิตประจำวัน งานส่วน หน้าโรงแรม ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและ เครื่องดื่ม 1-2-2

8 ภาคเรียนที่ 5 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ *-*- 4 ภาคเรียนที่ การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน 2-0-2

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt รายวิชาที่เตรียมสู่อาเซียน (AEC) ภาคเรียนที่ 1 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-2 2000-1214 ภาษาอังกฤษสำหรับการ ท่องเที่ยว 0-2-1 2000-1215.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google