งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Domai n. www.siamtrust.com ชนิดโดเมนราคา.com,.net,.org 399 บาท / ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Domai n. www.siamtrust.com ชนิดโดเมนราคา.com,.net,.org 399 บาท / ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Domai n

2 ชนิดโดเมนราคา.com,.net,.org 399 บาท / ปี

3 m ชนิดโดเมน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 5 ปี 7 ปี.com,.net,.org,.biz,.us,.info

4 ชนิดโดเมนบาท / ปี.com,.net,.org, 499.biz,.us,.info550.co.th,.ac.th,.or.th,.in.th 1800

5 Domai n 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี.com net org

6 ราคา Domain 1 ปี 2 ปี.com,.net หรือ.org 500 บาท.co.th,.or.th หรือ.ac.th 2000 บาท

7 ชนิดโดเมนราตา.com,.net,.org,.biz,.info บาท / ปี

8 ชนิดโดเมน ระยะเวลา อย่างต่ำ ราคา.com/.net/.org 1 ปี 600.info/.biz 2 ปี 1500.co.th 2 ปี 2500

9 ชนิดโดเมนราคา.com,.net,.org 600 / ปี.co.th,.ac.th,.on.th 1605 / ปี

10 ชนิดโดเมนราคา.com,.net,.org,.biz,.info 600 บาท / ปี

11 ราคา Domain 1 ปี 2 ปี.com,.net,.org,.info,.biz 1,800 บาท.com,.net,.org,.info,.biz 1000 บาท

12 Hosting

13 พื้นที่เก็บ ข้อมูล 100 MB250 MB500 MB ปริมาณ การโอน ถ่ายข้อมูล 2 GB 5 GB 10 GB ค่าบริการ / เดือน

14 399 บาท / ปี com 450 บาท / ปี 450 บาท / ปี 499 บาท / ปี 500 บาท / ปี บาท / ปี 600 บาท / ปี 600 บาท / ปี 600 / ปี

15 พื้นที่ เก็บ ข้อมูล 50 MB 200 MB 400 MB ปริมาณ การโอน ถ่าย ข้อมูล 1 GB5 GB1.5 GB20 GB4.5 GB ค่าบริกา ร / เดือน

16 พื้นที่เก็บ ข้อมูล 50 MB100 MB200 MB300 MB400 MB ปริมาณการ โอนถ่าย ข้อมูล 2 GB 3 GB 4 GB 5 GB 6 GB ค่าบริการ รายเดือน ค่าบริการ รายปี

17 พื้นที่เก็บ ข้อมูล 200 MB300 MB400 MB500 MB ปริมาณ การโอน ถ่ายข้อมูล 5 GB 5.5 GB 6 GB 6.5 GB ค่าบริการ รายเดือน

18 พื้นที่เก็บ ข้อมูล 50 MB100 MB ปริมาณ การโอน ถ่ายข้อมูล 3 GB 4 GB ค่าบริการ รายเดือน

19 พื้นที่เก็บ ข้อมูล 100 MB300 MB600 MB ปริมาณการโอน ถ่ายข้อมูล ไม่ จำกัด ค่าบริการ รายเดือน

20 FeaturesPacka ge I Packa ge II Packa ge III Packa ge IV Total space 20 MB50 MB100 MB250 MB Bandwidt h(Data Transfer) 1 GB3 GB5 GB10 GB ราคา / ปี

21 โปรโมชั่ น โฮสต์ 150 โฮสต์ 250 โฮสต์ 350 โอสต์ 450 ราคา 150 บาท / เดือน 250 บาท / เดือน 350 บาท / เดือน 450 บาท / เดือน พื้นที่ 200 MB300 MB400 MB500 MB Bandwi dth 2 GB4 GB6 GB8 GB

22 รายการ AWH1AWH2AWH3 ค่าบริการราย เดือน พื้นที่เว็บไซท์ 50 MB 100 MB 300 MB การโอนย้าย ข้อมูล 3 GB5 GB

23 Web Hosting Features Mini Stan dard Adva nce Exec utive Corp. ค่าบริการ รายเดือน ค่าบริการ ต่อปี Disk Space (MB) Monthly Data Transfer (GB)

24 Feature s SET 1SET 2SET 3 Disk Space 10 MB50 MB100 MB Yearly Free 2900 B4900 B9900 B

25 รายละเอียด S1S2S3S4 ค่าบริการต่อ ปี ( บาท ) Space (MB) Banwidth( Data Tranfer) 1 GB1.5 GB2 GB3 GB

26 HTML

27 หน้าที่เป็นตัวอักษร ไม่มีรูปภาพ 200 บาท หน้าที่รูปภาพประกอบเล็กน้อย 300 บาท หน้าที่มีรูปภาพประกอบจำนวนมาก 500 บาท หน้าที่มีรูปภาพเคลื่อนไหว 600 บาท หน้าที่ใช้ cgi, java scripts, cookies ใน การเปลี่ยนข้อมูลอย่างง่าย 700 บาท แบบฟอร์มเช่น แบบฟอร์มส่งอีเมลล์ ใบสั่ง สินค้าออนไลน์ 1500 บาท ระบบ login ในการเข้าเว็บไซต์ 1700 บาท กระดานสนทนา 2000 บาท สมุดเยี่ยม 1000 บาท ห้องสนทนา 2500 บาท

28 Guideline.com Web Design Web Design Flash Programing Web Design CGI/PHP/FORM Programing Update Web Page Band Whidth Charge (Over Limit) Web Hosting Charge (Over Limit) 300 Bath / 1 Page 600 Bath / 1 Page 500 Bath / 1 Page 100 Bath / 1 Page 250 Bath / 1 Page

29 -web page รูปแบบ Text -web page รูปแบบ Graphic -web page รูปแบบ Text + Graphic + Script -web site รูปแบบ Text + Graphic + Script 300 บาท / หน้า 700 บาท / หน้า 900 บาท / หน้า 8000 บาท / 10 หน้า Please Call / 20 + หน้า

30 -HTML -HTML + Animation -HTML + Flash -HTML + Flash + Interactive -HTML + Animation + Interactive 500 บาท / หน้า 800 บาท / หน้า 1000 บาท / หน้า 1900 บาท / หน้า 1000 บาท / หน้า

31 Page Design (Plan Text) Page Design (Graphic) Page Design (Animation) 500 Baht / Page 900 Baht / Page 1,500 Baht / Page

32 -HTML (Text only) -HTML (Text + Picture) Page HTML (Text + Picture) Page HTML (Text + Picture) Page 25> -HTML + Animation + and more -HTML + Animation + Java -HTML + Basic Flash -HTML + Professional Flash 500 บาท 800 บาท 700 บาท 500 บาท 2000 up 1500 up 4000 up

33 ItemDescriptionPrice(B ath) Basic pageSize A4;text,logo,graphics,tables,lin ks,picture/page 1000 FormForm Size A41500 Form with Databases Form with database;Size A43000 Gif Animation Animated GraphicsFrom 500 Shockwave / Flash From 2000 Animated Banner 3 Movement frames1200 Web Site Counter Web Site Access Counter500 Custom Graphics Custom DesignIndividua l Agreeme nt

34 Scope Work •Text Only •Text + Graphic •Dynamic (Fladh, Java) 1 page 1,200 Bt. 1,800 Bt. 3,500 Bt. More than 10 page 1,000 Bt. 1,500 Bt Bt.

35 - โฮมเพจหน้าแรก 1500 บาท - ข้อความ (HTML)200 บาท / หน้า - ข้อความ (HTML) + รูปภาพ 400 บาท / หน้า - ข้อความ (HTML) + รูป ภาพเคลื่อนไหว (Basic Flash) 500 บาท / หน้า - ข้อความ (HTML) + รูป ภาพเคลื่อนไหว (Advance Flash) 1000 บาท / หน้า

36 - โฮมเพจหน้าแรก 1800 บาท - หน้าต่อไปหากเป็นข้อความ (HTML) 250 บาท / หน้า - หน้าต่อไปหากเป็นข้อความ (HTML)+ รูปภาพ / หรือ ข้อความในรูปแบบเป็น TABLE 350 บาท / หน้า - หน้าต่อไปหากเป็นข้อความ (HTML)+ รูปภาพเคลื่อนไหว (Basic Flash) 400 บาท / หน้า - หน้าต่อไปหากเป็นข้อความ (HTML)+ รูปภาพเคลื่อนไหว (Advance Flash) 1200 บาท / หน้า

37 ออกแบบเว็ปไซด์หน้า หลัก ( โฮมเพจ ) ออกแบบเว็ปไซด์หน้า รอง ( เว็บเพจ ) ลงข้อมูลเว็ปไซด์ ( ตัวอักษร และ รูปภาพ ) ออกแบบและลง ข้อมูลเว็ปไซด์ ( ตัวอักษร และ รูปภาพ ) 4,000-5,000 บาท 500-1,000 บาท / หน้า 1,000-2,000 บาท / หน้า ทั้งหมดเว็ ปไซด์ 1 รูปแบบ ไม่รวมการ ออกแบบ รวมการ ออกแบบ

38 Package จำนวนหน้าค่าบริการส่วนลดจาก ปกติ D1 ไม่เกิน 5 หน้า D26 – D311 – D416 – D521 – D626 – D7 31 หน้าขึ้น ไป โทร มากกว่า 5000 บาท

39 ทุก Package ประกอบด้วย - โครงสร้างและสีสันแบบมืออาชีพ ออกแบบใหม่ทุกครั้ง ใน สไตล์ของหน่วยงานหรือองค์กรท่าน - ออกแบบด้วย HTML, JavaScript - ภาพ Animation ตามความเหมาะสม - เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือทั้ง 2 ภาษา - จำนวน 1 หน้า เท่ากับ A4 - ฟรีฟอร์มเมลล์สำหรับลูกค้าติดต่อ ติดตั้งในหน้า Contact หรือตามต้องการ - ฟรีประชาสัมพันธ์ที่ Search Engine - ฟรีติดตั้งสถิติสำรวจความนิยมในหน้าแรก - ฟรี Web board สำเร็จรูป เมื่อเลือก Package D3 เป็นต้น ไป

40 Animation

41 ภาพเคลื่อนไหวหรือรูปสาม มิติ 1 web เหมาจ่าย 3,000 บาท

42 www. THAILAOS.COM ทั้งภาพกราฟฟิกส์ ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหวรวมทั้ง feed back form 16,500 บาท

43 www. csloxinfo.com ข้อความ รูปภาพ และ ภาพเคลื่อนไห ว ราคา มาตรฐาน 1-5 หน้า ส่วนลด 10% 6-10 หน้า ส่วนลด 15% 11 หน้าขึ้น ไป 3,0002,7002,250

44 www. 1900design.com - ข้อความ (html) + รูป ภาพเคลื่อนไหว (Basic Flash) 500 บาท / หน้า - ข้อความ (html) + รูป ภาพเคลื่อนไหว (Advance Flash ) 1000 บาท / หน้า

45 - ข้อความ (html) + รูป ภาพเคลื่อนไหว (Basic Flash) 400 บาท / หน้า - ข้อความ (html) + รูป ภาพเคลื่อนไหว (Advance Flash ) 1,200 บาท / หน้า

46 - Flash Animation หน้าแสดง ภาพเคลื่อนไหว 3, ,000 บาท

47 www. thaint.com Animation Html + Animation + Java 1,500 up

48 www. itwebdesign.com มัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 4,000 บาท /15 วินาที พิจารณา ตามงาน

49 www. DZYgroup.com มัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 4,000 บาท /15 วินาที พิจารณา ตามงาน

50 www. 4mendesign.com Flash Design size 800*600 2,800 บาท / หน้า หน้าต่อไปคิด 2,500 บาท ต่อหน้า


ดาวน์โหลด ppt Domai n. www.siamtrust.com ชนิดโดเมนราคา.com,.net,.org 399 บาท / ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google