งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

2 ผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอบึงสามพัน 1. ตำบลศรีมงคล จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือน 2. ตำบลสระแก้ว จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือน

3 ผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์
ประชุมชี้แจงคณะบูรณาการระดับตำบล/หมู่บ้าน ระหว่าง วันที่ มิถุนายน 2555

4 ผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์
เดือนกรกฎาคม ดำเนินการ ร้อยละ 30 กำหนดเป้าหมายการสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือนของคณะบูรณาการระดับหมู่บ้าน เดือนสิงหาคม ดำเนินการ ร้อยละ 40 เดือนกันยายน ดำเนินการ ร้อยละ 30

5 ผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มเป้าหมายเดือนแรก (30%) เป็นผู้นำหมู่บ้าน (กม./อช./อสม./กพสม.) กลุ่มเป้าหมายเดือนที่สอง (40%) เป็นครัวเรือนขยายผลจากกลุ่มเป้าหมายเดือนแรก กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายเดือนสุดท้าย ขยายผลครบ 100%

6 ผลการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน
ตำบลศรีมงคล จัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนแล้ว จำนวน ครัวเรือน คิดเป็น % - บ้านสะเดา หมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้านเป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดำเนินการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ครัวเรือนแล้ว จำนวน 36 ครัวเรือน คิดเป็น %

7 ผลการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน
ตำบลสระแก้ว จัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนแล้ว จำนวน ครัวเรือน คิดเป็น % - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 4 เป็นหมู่บ้านเป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดำเนินการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ครัวเรือนแล้ว จำนวน 15 ครัวเรือน คิดเป็น 50 %

8 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
จบการนำเสนอ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google