งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Computer Network & Internet ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Computer Network & Internet ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Computer Network & Internet ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Computer Network & Internet ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Computer Network & Internet ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Computer Network & Internet ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

2 ข้อตกลงเบื้องต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • พื้นฐานการเรียนรู้ไม่เท่ากัน แต่เรียนรู้เท่าทันกันได้ • บางคำถาม อาจไม่มีคำตอบ (ทำได้/อธิบายยาก) • ไม่ต้องจด / จดเท่าที่จำเป็น • ไม่จำเป็นต้องจำ / ลองทำให้เข้าใจ • ลองผิดลองถูก / ครูพักลักจำ (ส่วนตัว) • ลองทำบ่อย ๆ ป้องกันเรียนแล้วลืม • พื้นฐานการเรียนรู้ไม่เท่ากัน แต่เรียนรู้เท่าทันกันได้ • บางคำถาม อาจไม่มีคำตอบ (ทำได้/อธิบายยาก) • ไม่ต้องจด / จดเท่าที่จำเป็น • ไม่จำเป็นต้องจำ / ลองทำให้เข้าใจ • ลองผิดลองถูก / ครูพักลักจำ (ส่วนตัว) • ลองทำบ่อย ๆ ป้องกันเรียนแล้วลืม

3 เคล็ดลับ เก่งคอม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคอมฯ ไม่ยากหากใส่ใจ • เปิดใจ (ยอมรับความเปลี่ยนแปลง) • เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ / รับสิ่งใหม่ ๆ • อดทน / ต่อความล้มเหลว / ไม่ได้ดั่งใจ • ลองผิดลองถูก ด้วยตัวเอง (ผิดเป็นครู) • เสียสละเวลา / ฝึกฝนบ่อย ๆ • คิดเสมอว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” เป็นคอมฯ ไม่ยากหากใส่ใจ • เปิดใจ (ยอมรับความเปลี่ยนแปลง) • เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ / รับสิ่งใหม่ ๆ • อดทน / ต่อความล้มเหลว / ไม่ได้ดั่งใจ • ลองผิดลองถูก ด้วยตัวเอง (ผิดเป็นครู) • เสียสละเวลา / ฝึกฝนบ่อย ๆ • คิดเสมอว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน”

4 เคล็ดลับ เก่งคอม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่เห็น ไม่เป็นอย่างที่คิด • Bill Gates เรียนไม่จบในมหาวิทยาลัย • ผู้สร้างโปรแกรม CW, RW เป็นหมอ • NGOs คุณหนูหริ่ง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา จบ ม.ปลาย สิ่งที่เห็น ไม่เป็นอย่างที่คิด • Bill Gates เรียนไม่จบในมหาวิทยาลัย • ผู้สร้างโปรแกรม CW, RW เป็นหมอ • NGOs คุณหนูหริ่ง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา จบ ม.ปลาย

5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ Computer Network คือระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วย สายเคเบิล หรือสื่ออื่นๆ ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถรับส่งข้อมูลแก่กันและกันได้

6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

9 ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน • เครื่องพิมพ์ • ฐานข้อมูล (ITW ใช้ได้มากกว่า 1 เครื่อง) • สื่อจัดเก็บบันทึกข้อมูล (Drive) • รับ-ส่งข้อมูล • E-mail (electronic mail) • Post Social, Chat (instant messenger) • News ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารต่าง ๆ • แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน • เครื่องพิมพ์ • ฐานข้อมูล (ITW ใช้ได้มากกว่า 1 เครื่อง) • สื่อจัดเก็บบันทึกข้อมูล (Drive) • รับ-ส่งข้อมูล • E-mail (electronic mail) • Post Social, Chat (instant messenger) • News ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารต่าง ๆ

10 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์เครือข่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

11 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • LAN (Local Area Network) • MAN (Metropolitan Area Network) • WAN (Wide Area Network • LAN (Local Area Network) • MAN (Metropolitan Area Network) • WAN (Wide Area Network

12 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ LAN (Local Area Network) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่ จำกัด เช่นภายในตึกสำนักงาน หรือภายในโรงงาน ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ลใน การติดต่อสื่อสารกัน หรือระบบไร้สาย

13 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

14 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ MAN (Metropolitan Area Network) เป็นการนำระบบ LAN หลายๆ LAN ที่มีพื้นที่อยู่ ใกล้เคียงกันมาเชื่อมต่อกัน ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่นเชื่อมต่อกันในเมือง หรือใน จังหวัด

15 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ WAN (Wide Area Network) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อกันแบบกว้างขวาง อาจจะเป็นภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศเป็นการใช้ หลายๆ LAN หรือหลายๆ MAN ซึ่งอยู่คนละพื้นที่ เชื่อมต่อเข้าหากัน เช่น สำนักงานที่ New York เชื่อมต่อกับที่ London การติดต่อสื่อสารกัน อาจจะใช้ ตั้งแต่สายโทรศัพท์จนกระทั่งถึงดาวเทียม รวมทั้งการสื่อสารที่ เรียกว่า Internet

16 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

17 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์

18 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์

19 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter และ net 1. อินเทอร์ (Inter) คือ ระหว่าง หรือท่ามกลาง 2. เน็ต (Net) คือ เครือข่าย (Network) อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter และ net 1. อินเทอร์ (Inter) คือ ระหว่าง หรือท่ามกลาง 2. เน็ต (Net) คือ เครือข่าย (Network)

20 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ อินเทอร์เน็ต (Internet) • คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก • คือ เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่าง คอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย • คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย • คือ เครือข่ายของเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Internet) • คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก • คือ เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่าง คอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย • คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย • คือ เครือข่ายของเครือข่าย

21 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

22 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • ด้านการศึกษา • ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ • ด้านความบันเทิง • ด้านการศึกษา • ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ • ด้านความบันเทิง

23 ด้านการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้าน การแพทย์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ • ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือนเป็น ห้องสมุดขนาดใหญ่ • นักเรียน/นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้ อินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้งที่ข้อมูลที่เป็น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว • สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้าน การแพทย์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ • ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือนเป็น ห้องสมุดขนาดใหญ่ • นักเรียน/นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้ อินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้งที่ข้อมูลที่เป็น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว

24 ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ • สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต • ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิด ให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าของตน ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การให้คำแนะนำ สอบถาม ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลอง ใช้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น • ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ • สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต • ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิด ให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าของตน ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การให้คำแนะนำ สอบถาม ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลอง ใช้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น

25 ด้านความบันเทิง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสาร ต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine o­nline รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ โดยมีภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวารสาร ตามร้านหนังสือทั่วๆ ไป • สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ • สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้ง ภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได้ • การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสาร ต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine o­nline รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ โดยมีภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวารสาร ตามร้านหนังสือทั่วๆ ไป • สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ • สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้ง ภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได้

26 โปรแกรมใช้อินเทอร์เน็ต (ปัจจุบัน) • Internet Explorer • Mozilla Firefox • Google Chrome โปรแกรมใช้อินเทอร์เน็ต (ปัจจุบัน) • Internet Explorer • Mozilla Firefox • Google Chrome เริ่มใช้อินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

27 สิ่งที่ควรรู้โปรแกรม Browser • Address bar ช่องใส่ระบุ ตำแหน่งเว็บไซท์ • Tools Bar แถบเครื่องมือ • Favorite bar เก็บเว็บที่ชอบ สิ่งที่ควรรู้โปรแกรม Browser • Address bar ช่องใส่ระบุ ตำแหน่งเว็บไซท์ • Tools Bar แถบเครื่องมือ • Favorite bar เก็บเว็บที่ชอบ เริ่มใช้อินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

28 สิ่งที่ควรรู้ Internet • URL : Uniform Resource Locator (URL) เป็นการ ระบุตำแหน่งของไฟล์ที่เข้าถึงได้บนอินเตอร์เน็ต • http : Hypertext Tranfer Protocol โปรโตคอล การสื่อสารของ World Wide Web • www : World Wide Web, หรือที่เรียกกัน สั้นๆ ว่า "เว็บ") คือพื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่ เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต สิ่งที่ควรรู้ Internet • URL : Uniform Resource Locator (URL) เป็นการ ระบุตำแหน่งของไฟล์ที่เข้าถึงได้บนอินเตอร์เน็ต • http : Hypertext Tranfer Protocol โปรโตคอล การสื่อสารของ World Wide Web • www : World Wide Web, หรือที่เรียกกัน สั้นๆ ว่า "เว็บ") คือพื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่ เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต เริ่มใช้อินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

29 สิ่งที่ควรรู้ Internet • HTML : HyperText Markup Language (HTML) เป็นตัวกำหนดลักษณะการแสดงผลของข้อมูลในเว็บเพจ • IP Address : Internet Protocol Address คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบ เครือข่าย • TCP/IP : Transmission Contrl Protocol / Internet Protocol หมายถึงมาตรฐานการสื่อสารและ ส่งข้อมูลผ่าน Internet สิ่งที่ควรรู้ Internet • HTML : HyperText Markup Language (HTML) เป็นตัวกำหนดลักษณะการแสดงผลของข้อมูลในเว็บเพจ • IP Address : Internet Protocol Address คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบ เครือข่าย • TCP/IP : Transmission Contrl Protocol / Internet Protocol หมายถึงมาตรฐานการสื่อสารและ ส่งข้อมูลผ่าน Internet เริ่มใช้อินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

30 อินเทอร์เน็ต-สืบค้นข้อมูล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ Search Engine ยอดนิยม • Google : http://www.google.com/ • Bing : http://www.bing.com/ • Yahoo Search : http://www.yahoo.com Search Engine ยอดนิยม • Google : http://www.google.com/ • Bing : http://www.bing.com/ • Yahoo Search : http://www.yahoo.com

31 อินเทอร์เน็ต-สบค้นข้อมูล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

32 อินเทอร์เน็ต-E-Mail ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ E-mail (Electronics mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปรษณีย์หรือ จดหมายที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตจาก คอมพิวเตอร์ของผู้ส่งผ่านเครือข่ายไปยัง คอมพิวเตอร์ของผู้รับ พัฒนาขึ้นโดยนายเรย์ ทอมลินสัน (Ray Tomlinson) E-mail (Electronics mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปรษณีย์หรือ จดหมายที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตจาก คอมพิวเตอร์ของผู้ส่งผ่านเครือข่ายไปยัง คอมพิวเตอร์ของผู้รับ พัฒนาขึ้นโดยนายเรย์ ทอมลินสัน (Ray Tomlinson)

33 อินเทอร์เน็ต-E-Mail ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ E-mail (Electronics mail) จดหมายอิเลคทรอนิคส์ “@ อ่านว่า แอด ; address” รูปแบบ = ชื่อ+@+โดเมนเนม admin@omkoi-nfe.com suwan.phutphan@gmail.com omkoi.nfe@gmial.com omkoi.nfe@hotmail.com korsornor.omkoi@gmail.com E-mail (Electronics mail) จดหมายอิเลคทรอนิคส์ “@ อ่านว่า แอด ; address” รูปแบบ = ชื่อ+@+โดเมนเนม admin@omkoi-nfe.com suwan.phutphan@gmail.com omkoi.nfe@gmial.com omkoi.nfe@hotmail.com korsornor.omkoi@gmail.com

34 อินเทอร์เน็ต-E-Mail ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ E-mail (Electronics mail) รูปแบบจดหมายอิเลคทรอนิคส์ yourname@domainname.com • Your name ชื่อผู้ใช้ อะไรก็ได้ • เครื่องหมาย @ สำหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ ชื่อเว็บไซท์ • Domain name ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต E-mail (Electronics mail) รูปแบบจดหมายอิเลคทรอนิคส์ yourname@domainname.com • Your name ชื่อผู้ใช้ อะไรก็ได้ • เครื่องหมาย @ สำหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ ชื่อเว็บไซท์ • Domain name ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

35 อักขระพิเศษ บน Keyboard ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ / อ่านว่า สแล็ช ( Slash ) \ อ่านว่า แบ็คสแล็ช ( backslash ) // อ่านว่า ดับเบิ้ลสแลช ( doubleslash ) : อ่านว่า โคล็อน ( Colon ) ; อ่านวา เซมมิโคล็อน ( Semi-colon = อัฒภาค ), อ่านว่า คอมม่า ( Comma ). อ่านว่า ด็อท ( dot หรือ point หรือ Full stop หรือ Period ) - อ่านว่า ไฮ-เฟ็น ( Hyphen ) = ขีดกลาง _ อ่านว่า อันเดอร์สกอร์ ( underline หรือ underscore ) = ขีดล่าง = อ่านว่า อีแคว็ค ( equal ) @ อ่านว่า แอ็ท ( at, address) # อ่านว่า ชาร์พ ( sharp ) = เบอร์ ( Number ) & อ่านว่า แอนด์ ( and = และ ) ampersand / อ่านว่า สแล็ช ( Slash ) \ อ่านว่า แบ็คสแล็ช ( backslash ) // อ่านว่า ดับเบิ้ลสแลช ( doubleslash ) : อ่านว่า โคล็อน ( Colon ) ; อ่านวา เซมมิโคล็อน ( Semi-colon = อัฒภาค ), อ่านว่า คอมม่า ( Comma ). อ่านว่า ด็อท ( dot หรือ point หรือ Full stop หรือ Period ) - อ่านว่า ไฮ-เฟ็น ( Hyphen ) = ขีดกลาง _ อ่านว่า อันเดอร์สกอร์ ( underline หรือ underscore ) = ขีดล่าง = อ่านว่า อีแคว็ค ( equal ) @ อ่านว่า แอ็ท ( at, address) # อ่านว่า ชาร์พ ( sharp ) = เบอร์ ( Number ) & อ่านว่า แอนด์ ( and = และ ) ampersand

36 อินเทอร์เน็ต-E-Mail ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สมัคร จดหมายอิเลคทรอนิคส์ฟรี • Google Gmail (http://mail.google.com/) • Hotmail (http://www.hotmail.com/) • Yahoo Mail (http://mail.yahoo.com) สมัคร จดหมายอิเลคทรอนิคส์ฟรี • Google Gmail (http://mail.google.com/) • Hotmail (http://www.hotmail.com/) • Yahoo Mail (http://mail.yahoo.com)

37 อินเทอร์เน็ต-E-Mail ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ คำศัพท์ที่ควรรู้ • User ID ชื่อผู้ใช้งาน • Password รหัสผ่าน • Create Account, Sign Up, Register ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ • Login, Sign In การเข้าสู่ระบบ • Logout, Sign Out ออกจากระบบ • Profile แฟ้มข้อมูลส่วนตัว • Option ตัวเลือก • Setting ปรับแต่ง คำศัพท์ที่ควรรู้ • User ID ชื่อผู้ใช้งาน • Password รหัสผ่าน • Create Account, Sign Up, Register ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ • Login, Sign In การเข้าสู่ระบบ • Logout, Sign Out ออกจากระบบ • Profile แฟ้มข้อมูลส่วนตัว • Option ตัวเลือก • Setting ปรับแต่ง

38 อินเทอร์เน็ต E-mail ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

39 อินเทอร์เน็ต E-mail ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

40 อินเทอร์เน็ต E-mail ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

41 อินเทอร์เน็ต-E-Mail ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

42 อินเทอร์เน็ต-E-Mail ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การส่ง E-mail (Electronics mail) • To - หมายถึง ชื่อ Email สำหรับผู้รับ • From - หมายถึง ชื่อ Email สำหรับผู้ส่ง • Subject - หมายถึง หัวข้อเนื้อหาของจดหมาย • Cc - หมายถึงสำเนา Email ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง • Bcc - หมายถึงสำเนา Email ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (To) จะไม่ทราบว่าเราสำเนาให้ใครบ้าง • Attachment - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ Email การส่ง E-mail (Electronics mail) • To - หมายถึง ชื่อ Email สำหรับผู้รับ • From - หมายถึง ชื่อ Email สำหรับผู้ส่ง • Subject - หมายถึง หัวข้อเนื้อหาของจดหมาย • Cc - หมายถึงสำเนา Email ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง • Bcc - หมายถึงสำเนา Email ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (To) จะไม่ทราบว่าเราสำเนาให้ใครบ้าง • Attachment - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ Email

43 อินเทอร์เน็ต E-Office ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ E-Office ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ • ส่งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น • กระจายข้อมูลได้ไม่จำกัดระยะทาง • ลดการใช้กระดาษ/ใช้เฉพาะที่จำเป็น • ตัวอย่าง http://cmi.nfe.go.th/http://cmi.nfe.go.th/ • สามารถกำหนดผู้ใช้งาน/ป้องกันข้อมูล E-Office ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ • ส่งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น • กระจายข้อมูลได้ไม่จำกัดระยะทาง • ลดการใช้กระดาษ/ใช้เฉพาะที่จำเป็น • ตัวอย่าง http://cmi.nfe.go.th/http://cmi.nfe.go.th/ • สามารถกำหนดผู้ใช้งาน/ป้องกันข้อมูล

44 อินเทอร์เน็ต Download ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ Download - Upload • ดาวน์โหลด คือการรับไฟล์ข้อมูล แฟ้มข้อมูลหรือ โปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ • ดาวน์โหลด หมายถึง การรับไฟล์ • อัพโหลด หมายถึง การส่งไฟล์ • บัญชี Google สามารถใช้กับ You Tube • http://www.youtube.com/ http://www.youtube.com/ • IDM : Internet Download Manager โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด Download - Upload • ดาวน์โหลด คือการรับไฟล์ข้อมูล แฟ้มข้อมูลหรือ โปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ • ดาวน์โหลด หมายถึง การรับไฟล์ • อัพโหลด หมายถึง การส่งไฟล์ • บัญชี Google สามารถใช้กับ You Tube • http://www.youtube.com/ http://www.youtube.com/ • IDM : Internet Download Manager โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด

45 อินเทอร์เน็ต Download ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่ Download / Upload • Software (โปรแกรมต่าง ๆ ) • Software แบบ License เสียเงินซื้อ • Freeware ใช้งานได้ฟรี • Shareware จำกัดการใช้งาน • งานเอกสาร Word, Excel, PPT, PDF • หนังตัวอย่าง / เพลง / คลิปวีดีโอต่าง ๆ • วีดีโอความรู้ต่าง ๆ / รูปภาพต่าง ๆ สิ่งที่ Download / Upload • Software (โปรแกรมต่าง ๆ ) • Software แบบ License เสียเงินซื้อ • Freeware ใช้งานได้ฟรี • Shareware จำกัดการใช้งาน • งานเอกสาร Word, Excel, PPT, PDF • หนังตัวอย่าง / เพลง / คลิปวีดีโอต่าง ๆ • วีดีโอความรู้ต่าง ๆ / รูปภาพต่าง ๆ

46 อินเทอร์เน็ต Download ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่ พึงระวัง • Virus Computer, Trojan Horse แฝงในเว็บ • ในไฟล์มี Virus, Trojan • โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ / สร้างความรำคาญ • บางโปรแกรมมีโฆษณาแอบแฝง (Tools bar) สิ่งที่ พึงระวัง • Virus Computer, Trojan Horse แฝงในเว็บ • ในไฟล์มี Virus, Trojan • โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ / สร้างความรำคาญ • บางโปรแกรมมีโฆษณาแอบแฝง (Tools bar)

47 อินเทอร์เน็ต Download ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทของไฟล์ • Doc, Docx, txt เอกสารข้อความ (Word, Notepad) • Xls, Xlsx ตารางคำนวณ (Spread sheet) • Ppt, Pptx นำเสนองาน (Power Point) • Exe :.exe เป็น binary file ที่สามารถทำงานได้ • Compress file : Zip, Rar, 7z, Tar • Multimedia : Avi, Wmv, Mov, Mkv, Mp3, Mp4 • Picture : jpg, jpeg, png, tif, bmp, raw ประเภทของไฟล์ • Doc, Docx, txt เอกสารข้อความ (Word, Notepad) • Xls, Xlsx ตารางคำนวณ (Spread sheet) • Ppt, Pptx นำเสนองาน (Power Point) • Exe :.exe เป็น binary file ที่สามารถทำงานได้ • Compress file : Zip, Rar, 7z, Tar • Multimedia : Avi, Wmv, Mov, Mkv, Mp3, Mp4 • Picture : jpg, jpeg, png, tif, bmp, raw

48 อินเทอร์เน็ต Web board ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ Web board-กระดานสนทนา • เพื่อการสนทนา-แลกเปลี่ยน • มีกฎ/ระเบียบของแต่ละเว็บ (Rule) • สำหรับเขียนแสดงความคิดเห็น • สามารถตั้งคำถาม/มาตอบแสดงความเห็นได้ • มีรูปแบบเฉพาะแต่ละเว็บ • สามารถกำหนดผู้ใช้งาน/ป้องกันข้อมูล • ตัวอย่าง Pantip.com, Sanook.com Web board-กระดานสนทนา • เพื่อการสนทนา-แลกเปลี่ยน • มีกฎ/ระเบียบของแต่ละเว็บ (Rule) • สำหรับเขียนแสดงความคิดเห็น • สามารถตั้งคำถาม/มาตอบแสดงความเห็นได้ • มีรูปแบบเฉพาะแต่ละเว็บ • สามารถกำหนดผู้ใช้งาน/ป้องกันข้อมูล • ตัวอย่าง Pantip.com, Sanook.com

49 อินเทอร์เน็ต Social Media ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ Social Media สังคมออนไลน์ • “ Social ” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคม ออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน • “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น • Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการ ตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคล บนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเอง Social Media สังคมออนไลน์ • “ Social ” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคม ออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน • “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น • Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการ ตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคล บนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเอง

50 อินเทอร์เน็ต Social Media ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

51 อินเทอร์เน็ต Social Media ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

52 อินเทอร์เน็ต Social Media ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

53 พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 • หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (1-18) • หมวด 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ (19-30) • ทั้งหมด 30 มาตรา พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 • หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (1-18) • หมวด 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ (19-30) • ทั้งหมด 30 มาตรา

54 พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • แฮคเข้าไปในระบบ Computer ของผู้อื่นโดยผ่านการ ป้องกันเข้าไปโดยไม่ถูกต้อง • จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ • นำความลับการเข้าระบบ Computer ไปบอกคนทั่วไป • ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ • Hack รหัสเข้าไปดูข้อมูลผู้อื่น • จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ • แฮคเข้าไปในระบบ Computer ของผู้อื่นโดยผ่านการ ป้องกันเข้าไปโดยไม่ถูกต้อง • จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ • นำความลับการเข้าระบบ Computer ไปบอกคนทั่วไป • ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ • Hack รหัสเข้าไปดูข้อมูลผู้อื่น • จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

55 พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • ดักข้อมูลเพื่อแอบดูข้อมูลของผู้อื่น • จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ • แก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ทำลายข้อมูลโดย ไม่รับได้อนุญาต เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ข้อมูลคนอื่น • จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน1 แสนบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ • ถ้าทำให้เสียหายเป็นวงกว้าง หรือกระทบกระเทือน ถึงระดับประเทศโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่ เกิน 2 แสนบาท • ดักข้อมูลเพื่อแอบดูข้อมูลของผู้อื่น • จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ • แก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ทำลายข้อมูลโดย ไม่รับได้อนุญาต เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ข้อมูลคนอื่น • จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน1 แสนบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ • ถ้าทำให้เสียหายเป็นวงกว้าง หรือกระทบกระเทือน ถึงระดับประเทศโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่ เกิน 2 แสนบาท

56 พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • ก่อกวนระบบ Computer เขาให้ช้าลง เช่นใช้ virus, trojan • จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ • ถ้าทำให้เสียหายเป็นวงกว้าง หรือกระทบกระเทือน ถึงระดับประเทศ โทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับ ไม่เกิน 2 แสนบาท • ถ้าทำถึงขนาดมีคนตาย (เช่นทำให้ไฟฟ้าดับจน โรงพยาบาลต่อสายปั๊มหัวใจไม่ได้แบบในโคนัน) จำคุก 10 – 20 ปี • ก่อกวนระบบ Computer เขาให้ช้าลง เช่นใช้ virus, trojan • จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ • ถ้าทำให้เสียหายเป็นวงกว้าง หรือกระทบกระเทือน ถึงระดับประเทศ โทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับ ไม่เกิน 2 แสนบาท • ถ้าทำถึงขนาดมีคนตาย (เช่นทำให้ไฟฟ้าดับจน โรงพยาบาลต่อสายปั๊มหัวใจไม่ได้แบบในโคนัน) จำคุก 10 – 20 ปี

57 พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • สแปมเมลจนเขารำคาญ • ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท (เห็นว่าสุดท้ายก็ต้อง ฟ้องร้องมาก จนเป็นเสือกระดาษไป) • สร้างโปรแกรมทำเรื่องผิดกฎหมายนี้ • จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ • สแปมเมลจนเขารำคาญ • ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท (เห็นว่าสุดท้ายก็ต้อง ฟ้องร้องมาก จนเป็นเสือกระดาษไป) • สร้างโปรแกรมทำเรื่องผิดกฎหมายนี้ • จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

58 พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • ปล่อยสิ่งที่กฎหมายห้ามใน internet เช่น สิ่งลามก อนาจาร สิ่งที่ผิดหมิ่นอำนาจรัฐ ความมั่นคง ข่าวลือ ข้อมูลเก๊ • จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ • เป็นเจ้าของเวปที่ ปล่อยสิ่งผิดกฎหมายข้างต้น รับผิด เช่นเดียวกับ ปล่อยสิ่งที่กฎหมายห้ามใน internet ฐาน เป็นผู้สนับสนุน • ลงโทษ จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เช่นกัน • ปล่อยสิ่งที่กฎหมายห้ามใน internet เช่น สิ่งลามก อนาจาร สิ่งที่ผิดหมิ่นอำนาจรัฐ ความมั่นคง ข่าวลือ ข้อมูลเก๊ • จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ • เป็นเจ้าของเวปที่ ปล่อยสิ่งผิดกฎหมายข้างต้น รับผิด เช่นเดียวกับ ปล่อยสิ่งที่กฎหมายห้ามใน internet ฐาน เป็นผู้สนับสนุน • ลงโทษ จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เช่นกัน

59 พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ • ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ด้วยการตัดต่อหรืออื่นๆ แล้ว ปล่อยใน internet • จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ * ยอมความได้ ตามหลักกฎหมาย หมิ่นประมาททั่วไป และจะฟ้องได้ต้องมีคนมาร้อง ทุกข์ • กฎหมายนี้ครอบคลุม ไปยังเจ้าของเวปไซด์นอกประเทศ • ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ด้วยการตัดต่อหรืออื่นๆ แล้ว ปล่อยใน internet • จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ * ยอมความได้ ตามหลักกฎหมาย หมิ่นประมาททั่วไป และจะฟ้องได้ต้องมีคนมาร้อง ทุกข์ • กฎหมายนี้ครอบคลุม ไปยังเจ้าของเวปไซด์นอกประเทศ

60 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณและสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Computer Network & Internet ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ Computer Network & Internet ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google