งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน-Network Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์พื้นฐาน-Network Internet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน-Network Internet
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network & Internet ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

2 ข้อตกลงเบื้องต้น พื้นฐานการเรียนรู้ไม่เท่ากัน แต่เรียนรู้เท่าทันกันได้
บางคำถาม อาจไม่มีคำตอบ (ทำได้/อธิบายยาก) ไม่ต้องจด / จดเท่าที่จำเป็น ไม่จำเป็นต้องจำ / ลองทำให้เข้าใจ ลองผิดลองถูก / ครูพักลักจำ (ส่วนตัว) ลองทำบ่อย ๆ ป้องกันเรียนแล้วลืม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

3 เป็นคอมฯ ไม่ยากหากใส่ใจ
เคล็ดลับ เก่งคอม เป็นคอมฯ ไม่ยากหากใส่ใจ เปิดใจ (ยอมรับความเปลี่ยนแปลง) เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ / รับสิ่งใหม่ ๆ อดทน / ต่อความล้มเหลว / ไม่ได้ดั่งใจ ลองผิดลองถูก ด้วยตัวเอง (ผิดเป็นครู) เสียสละเวลา / ฝึกฝนบ่อย ๆ คิดเสมอว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

4 สิ่งที่เห็น ไม่เป็นอย่างที่คิด
เคล็ดลับ เก่งคอม สิ่งที่เห็น ไม่เป็นอย่างที่คิด Bill Gates เรียนไม่จบในมหาวิทยาลัย ผู้สร้างโปรแกรม CW, RW เป็นหมอ NGOs คุณหนูหริ่ง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา จบ ม.ปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล หรือสื่ออื่นๆ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลแก่กันและกันได้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

9 ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน เครื่องพิมพ์ ฐานข้อมูล (ITW ใช้ได้มากกว่า 1 เครื่อง) สื่อจัดเก็บบันทึกข้อมูล (Drive) รับ-ส่งข้อมูล (electronic mail) Post Social, Chat (instant messenger) News ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารต่าง ๆ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

10 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์เครือข่าย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

11 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) WAN (Wide Area Network ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

12 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
LAN (Local Area Network) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่จำกัด เช่นภายในตึกสำนักงาน หรือภายในโรงงาน ส่วนมากจะใช้สายเคเบิ้ลในการติดต่อสื่อสารกัน หรือระบบไร้สาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

13 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

14 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
MAN (Metropolitan Area Network) เป็นการนำระบบ LAN หลายๆ LAN ที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกันมาเชื่อมต่อกัน ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่นเชื่อมต่อกันในเมือง หรือในจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

15 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
WAN (Wide Area Network) เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันแบบกว้างขวาง อาจจะเป็นภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศเป็นการใช้ หลายๆ LAN หรือหลายๆ MAN ซึ่งอยู่คนละพื้นที่ เชื่อมต่อเข้าหากัน เช่น สำนักงานที่ New York เชื่อมต่อกับที่ London การติดต่อสื่อสารกัน อาจจะใช้ตั้งแต่สายโทรศัพท์จนกระทั่งถึงดาวเทียม รวมทั้งการสื่อสารที่เรียกว่า Internet ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

16 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

17 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

18 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

19 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter และ net 1. อินเทอร์ (Inter) คือ ระหว่าง หรือท่ามกลาง 2. เน็ต (Net) คือ เครือข่าย (Network) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

20 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก คือ เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย คือ เครือข่ายของเครือข่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

21 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

22 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ ด้านความบันเทิง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

23 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
ด้านการศึกษา สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ นักเรียน/นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้งที่ข้อมูลที่เป็น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

24 ด้านธุรกิจและการพาณิชย์
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าของตน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การให้คำแนะนำ สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

25 สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ด้านความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine o­nline รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ โดยมีภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวารสาร ตามร้านหนังสือทั่วๆ ไป สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

26 เริ่มใช้อินเทอร์เน็ต
โปรแกรมใช้อินเทอร์เน็ต (ปัจจุบัน) Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

27 เริ่มใช้อินเทอร์เน็ต
สิ่งที่ควรรู้โปรแกรม Browser Address bar ช่องใส่ระบุตำแหน่งเว็บไซท์ Tools Bar แถบเครื่องมือ Favorite bar เก็บเว็บที่ชอบ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

28 เริ่มใช้อินเทอร์เน็ต
สิ่งที่ควรรู้ Internet URL : Uniform Resource Locator (URL) เป็นการระบุตำแหน่งของไฟล์ที่เข้าถึงได้บนอินเตอร์เน็ต http : Hypertext Tranfer Protocol โปรโตคอลการสื่อสารของ World Wide Web www : World Wide Web, หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า "เว็บ") คือพื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

29 เริ่มใช้อินเทอร์เน็ต
สิ่งที่ควรรู้ Internet HTML : HyperText Markup Language (HTML) เป็นตัวกำหนดลักษณะการแสดงผลของข้อมูลในเว็บเพจ IP Address : Internet Protocol Address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่าย TCP/IP : Transmission Contrl Protocol / Internet Protocol หมายถึงมาตรฐานการสื่อสารและส่งข้อมูลผ่าน Internet ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

30 อินเทอร์เน็ต-สืบค้นข้อมูล
Search Engine ยอดนิยม Google : Bing : Yahoo Search : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

31 อินเทอร์เน็ต-สบค้นข้อมูล
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

32 E-mail (Electronics mail)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปรษณีย์หรือจดหมายที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งผ่านเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้รับ พัฒนาขึ้นโดยนายเรย์ ทอมลินสัน (Ray Tomlinson) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

33 E-mail (Electronics mail) รูปแบบ = ชื่อ+@+โดเมนเนม
จดหมายอิเลคทรอนิคส์ อ่านว่า แอด ; address” รูปแบบ = ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

34 E-mail (Electronics mail)
รูปแบบจดหมายอิเลคทรอนิคส์ Your name ชื่อผู้ใช้ อะไรก็ได้ สำหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ ชื่อเว็บไซท์ Domain name ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

35 อักขระพิเศษ บน Keyboard
/ อ่านว่า สแล็ช ( Slash ) \ อ่านว่า แบ็คสแล็ช ( backslash ) // อ่านว่า ดับเบิ้ลสแลช ( doubleslash ) : อ่านว่า โคล็อน ( Colon ) ; อ่านวา เซมมิโคล็อน ( Semi-colon = อัฒภาค ) , อ่านว่า คอมม่า ( Comma ) . อ่านว่า ด็อท ( dot หรือ point หรือ Full stop หรือ Period ) - อ่านว่า ไฮ-เฟ็น ( Hyphen ) = ขีดกลาง _ อ่านว่า อันเดอร์สกอร์ ( underline หรือ underscore ) = ขีดล่าง = อ่านว่า อีแคว็ค ( equal ) @ อ่านว่า แอ็ท ( at , address) # อ่านว่า ชาร์พ ( sharp ) = เบอร์ ( Number ) & อ่านว่า แอนด์ ( and = และ ) ampersand ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

36 สมัคร จดหมายอิเลคทรอนิคส์ฟรี
อินเทอร์เน็ต- สมัคร จดหมายอิเลคทรอนิคส์ฟรี Google Gmail ( Hotmail ( Yahoo Mail ( ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

37 คำศัพท์ที่ควรรู้ อินเทอร์เน็ต-E-Mail User ID ชื่อผู้ใช้งาน
Password รหัสผ่าน Create Account, Sign Up, Register ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ Login, Sign In การเข้าสู่ระบบ Logout, Sign Out ออกจากระบบ Profile แฟ้มข้อมูลส่วนตัว Option ตัวเลือก Setting ปรับแต่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

38 อินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

39 อินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

40 อินเทอร์เน็ต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

41 อินเทอร์เน็ต- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

42 การส่ง E-mail (Electronics mail)
To - หมายถึง ชื่อ สำหรับผู้รับ From - หมายถึง ชื่อ สำหรับผู้ส่ง Subject - หมายถึง หัวข้อเนื้อหาของจดหมาย Cc - หมายถึงสำเนา ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง Bcc - หมายถึงสำเนา ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (To) จะไม่ทราบว่าเราสำเนาให้ใครบ้าง Attachment - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

43 อินเทอร์เน็ต E-Office
ส่งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กระจายข้อมูลได้ไม่จำกัดระยะทาง ลดการใช้กระดาษ/ใช้เฉพาะที่จำเป็น ตัวอย่าง สามารถกำหนดผู้ใช้งาน/ป้องกันข้อมูล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

44 อินเทอร์เน็ต Download
Download - Upload ดาวน์โหลด คือการรับไฟล์ข้อมูล แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ ดาวน์โหลด หมายถึง การรับไฟล์ อัพโหลด หมายถึง การส่งไฟล์ บัญชี Google สามารถใช้กับ You Tube IDM : Internet Download Manager โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

45 อินเทอร์เน็ต Download
สิ่งที่ Download / Upload Software (โปรแกรมต่าง ๆ ) Software แบบ License เสียเงินซื้อ Freeware ใช้งานได้ฟรี Shareware จำกัดการใช้งาน งานเอกสาร Word, Excel, PPT, PDF หนังตัวอย่าง / เพลง / คลิปวีดีโอต่าง ๆ วีดีโอความรู้ต่าง ๆ / รูปภาพต่าง ๆ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

46 อินเทอร์เน็ต Download
สิ่งที่ พึงระวัง Virus Computer, Trojan Horse แฝงในเว็บ ในไฟล์มี Virus, Trojan โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ / สร้างความรำคาญ บางโปรแกรมมีโฆษณาแอบแฝง (Tools bar) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

47 อินเทอร์เน็ต Download
ประเภทของไฟล์ Doc, Docx, txt เอกสารข้อความ (Word, Notepad) Xls, Xlsx ตารางคำนวณ (Spread sheet) Ppt, Pptx นำเสนองาน (Power Point) Exe : .exe เป็น binary file ที่สามารถทำงานได้ Compress file : Zip, Rar, 7z, Tar Multimedia : Avi, Wmv, Mov, Mkv, Mp3, Mp4 Picture : jpg, jpeg, png, tif, bmp, raw ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

48 อินเทอร์เน็ต Web board
เพื่อการสนทนา-แลกเปลี่ยน มีกฎ/ระเบียบของแต่ละเว็บ (Rule) สำหรับเขียนแสดงความคิดเห็น สามารถตั้งคำถาม/มาตอบแสดงความเห็นได้ มีรูปแบบเฉพาะแต่ละเว็บ สามารถกำหนดผู้ใช้งาน/ป้องกันข้อมูล ตัวอย่าง Pantip.com, Sanook.com ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

49 อินเทอร์เน็ต Social Media
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

50 อินเทอร์เน็ต Social Media
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

51 อินเทอร์เน็ต Social Media
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

52 อินเทอร์เน็ต Social Media
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

53 พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (1-18) หมวด 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ (19-30) ทั้งหมด 30 มาตรา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

54 นำความลับการเข้าระบบ Computer ไปบอกคนทั่วไป
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 แฮคเข้าไปในระบบ Computer ของผู้อื่นโดยผ่านการป้องกันเข้าไปโดยไม่ถูกต้อง จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ นำความลับการเข้าระบบ Computer ไปบอกคนทั่วไป ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ Hack รหัสเข้าไปดูข้อมูลผู้อื่น จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

55 ดักข้อมูลเพื่อแอบดูข้อมูลของผู้อื่น
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ดักข้อมูลเพื่อแอบดูข้อมูลของผู้อื่น จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ทำลายข้อมูลโดยไม่รับได้อนุญาต เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ข้อมูลคนอื่น จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าทำให้เสียหายเป็นวงกว้าง หรือกระทบกระเทือนถึงระดับประเทศโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

56 ก่อกวนระบบ Computer เขาให้ช้าลง เช่นใช้ virus, trojan
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ก่อกวนระบบ Computer เขาให้ช้าลง เช่นใช้ virus, trojan จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าทำให้เสียหายเป็นวงกว้าง หรือกระทบกระเทือนถึงระดับประเทศ โทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ถ้าทำถึงขนาดมีคนตาย (เช่นทำให้ไฟฟ้าดับจนโรงพยาบาลต่อสายปั๊มหัวใจไม่ได้แบบในโคนัน) จำคุก 10 – 20 ปี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

57 สร้างโปรแกรมทำเรื่องผิดกฎหมายนี้
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 สแปมเมลจนเขารำคาญ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท (เห็นว่าสุดท้ายก็ต้องฟ้องร้องมาก จนเป็นเสือกระดาษไป) สร้างโปรแกรมทำเรื่องผิดกฎหมายนี้ จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

58 จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ปล่อยสิ่งที่กฎหมายห้ามใน internet เช่น สิ่งลามก อนาจาร สิ่งที่ผิดหมิ่นอำนาจรัฐ ความมั่นคง ข่าวลือ ข้อมูลเก๊ จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เป็นเจ้าของเวปที่ ปล่อยสิ่งผิดกฎหมายข้างต้น รับผิดเช่นเดียวกับ ปล่อยสิ่งที่กฎหมายห้ามใน internet ฐานเป็นผู้สนับสนุน ลงโทษ จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เช่นกัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

59 ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ด้วยการตัดต่อหรืออื่นๆ แล้วปล่อยใน internet
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ด้วยการตัดต่อหรืออื่นๆ แล้วปล่อยใน internet จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ * ยอมความได้ ตามหลักกฎหมายหมิ่นประมาททั่วไป และจะฟ้องได้ต้องมีคนมาร้องทุกข์ กฎหมายนี้ครอบคลุม ไปยังเจ้าของเวปไซด์นอกประเทศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

60 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน-Network Internet
ขอบคุณและสวัสดี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์พื้นฐาน-Network Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google